Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Rösta för demokratin

Debatt Publicerad: 2022-08-18 16:21

Den 11 september är det val i Sverige till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Då får du lägga din röst på det parti som du vill ska vara med och styra under de kommande fyra åren.

”Jag röstar för demokratin”, är ett studiematerial från studieförbundet NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. Detta material är partipolitiskt neutralt och handlar om att alla medborgare ska få möjlighet att förstå vad det är som bygger en fungerande demokrati.

För många som är födda i Sverige och har växt upp med föreningsliv är demokrati något självklart. Men runt om i Europa och övriga världen sätts demokratin på prov. Många, som idag bor i Sverige, har vuxit upp i länder där man inte haft möjlighet att göra sin röst hörd genom allmänna val, eller där val inte har skett i den form vi i Sverige är vana vid. Här blir studiematerialet en god hjälp.

I en demokrati har du rätt att uttrycka kritiska åsikter om våra folkvalda politiker, om hur landet styrs eller om det ekonomiska och sociala systemet. I vår demokrati gäller yttrandefrihet, tolerans, jämlikhet, maktdelning och likhet inför lagen. Att låta många röster komma till tals är en del av demokratin. Vi har haft demokrati i Sverige i etthundra år. Men demokratin är tyvärr ingen självklarhet, den måste hela tiden återvinnas, generation efter generation.

Demokratin i Sverige upplevs av många som en naturlig del i samhället. Genom folkrörelser och ideella föreningar med engagerade människor har detta vuxit fram. Men blir det lika självklart i framtiden? Nya tider med nya generationer behöver vinnas för att vi ska fortsätta forma framtidens demokratiska samhälle.

När vi tittar i backspegeln ser vi att många politiker skolades i föreningslivet. Vid föreningsmötena lärde man sig fatta beslut under demokratiska former. Från Blå Bandet och andra nykterhetsorganisationer gick många nykterister och alkoholrestriktiva politiker vidare till riksdagen.

Idag fungerar det inte på samma sätt. Nya tider ställer ökade krav och det krävs fler ”proffspolitiker” som arbetar yrkesmässigt i kommuner, regioner och riksdag. Inget konstigt med det, men det innebär samtidigt en risk att våra styrande tappar kontakten med ideella verksamheter, även om de gärna talar om hur viktigt civilsamhället är.

Vårt föreningsliv i Sverige är unikt med stor mångfald och öppenhet, från 1800-talet fram till idag. Det är något som alla föreningsmänniskor ska vara stolta över. När våra tre stora folkrörelser, nykterhets-, frikyrko- och arbetarrörelsen, växte fram blev de en folklig kraft för ökad bildning och demokrati.

Även om valdagen innebär val till tre olika samhällsfunktioner får ofta riksdagsvalet mest fokus. Samtidigt upplevs många frågor, som kommuner och regioner ansvarar för, ligga närmare medborgarnas vardag.

Idag behöver alla vara med för att påverka en positiv utveckling för personlig helnykterhet och ett drogfritt samhälle, byggt på solidaritet och jämställdhet, socialt och internationellt engagemang.

Tillsammans med vårt ungdomsförbund lyfter vi tre konkreta uppmaningar till politiker inför valet:
· Inget barn ska behöva växa upp i otrygghet på grund av vuxnas alkohol- eller drogkonsumtion.
· Stöd och vård behöver stärkas för att hjälpa även anhöriga som drabbas av någons beroende.
· Vi vill inte ha försäljning av alkohol på fler ställen än idag.

Per-Olof Svensson, Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund, organisationssekreterare


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

"Equmeniakyrkan ska inte McDonaldiseras"
"Daniel Alms önskan om comeback är obegriplig"
Vuxnas förvirring har skapat ungas könsdysfori
Nato gör Sverige säkrare
Vakna upp: Religiös frihet i fara
I en förtroendebransch måste det råda transparens
Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies