Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Låt inte skrämma er!

Debatt Publicerad: 2022-08-11 16:41

Vi lever i en tid där mycket faller sönder. Sammanhang som man identifierat sig själv med, vuxit upp med och känt sig trygg med, visar sig bestå av olika delar som nu var för sig gör anspråk på tolkningsförträde när verkligheten skall definieras. Vi hade lärt oss att relatera till verkligheten med en viss tolerans, men nu är det polarisering och positionering som gäller. Utifrån ett demokratiskt tänkande har vi låtit oss representeras i olika led av allt större organisationer och dess byråkrati. När verkligheten faller isär visar det sig att den består av alltfler autonoma kretsar som begär tolkningsföreträde i debatten. Då blir det här med representativ demokrati problematiskt. Det skapar en osäkerhet som kräver nya och obekväma ställningstaganden för den enskilde. Vem har rätt att tala och besluta å mina vägnar?

Både den politiska och kulturella sfären tycks ha genomgått en process av inre söderfall som har varit svår att identifiera medan den pågick men som ändå berört människor på ett omedvetet sätt. Den verklighet som vi varit vana att relatera till och känt oss trygga med har brutits upp, vilket kräver nya ställningstaganden. Det är i den här nya kulturella och politiska miljön vi måste orientera oss.

Johan Sundén, docent i idé- och lärdomshistoria, belyser den här problematiken där han sammanfattningsvis kommer fram till att ”det demokratiska Sverige belastas av en sekulär skamfläck av intolerans … Bland de av hyckleri präglade självbilder som odlas inom vår offentlighet intar uttrycket ’vi gillar olika’ en framträdande position. Få demokratiska länder torde ha en mera av konformism präglad debatt än Sverige.”

Det har under en lång tid funnits en uppskattning av kristna värderingar och en ödmjuk verklighetsuppfattning som gett utrymme för olika perspektiv på livet. Detta har präglat gemenskapen i samhället, även om vi levt i lite olika ”världar”. Sekularismens idé har blivit en katalysator som verkat upplösande på samhällsgemenskapen och kulturförståelsen. Nu bryts denna gemensamma grund för tolerans sönder. Kristen tro som livsåskådning, liksom andligt sökande över huvud taget, hänvisas till den privata sfären. Sekularismen har upphöjts till rikslikare för all debatt.

Johan Sundén skriver: ”En av de få röster som uppmärksammar de kristnas utsatthet globalt, i Europa såväl som i Sverige, är Open Doors. Organisationen säljer på sin hemsida ett i Kina tillverkat träkors, ett kors som är instängt i en bur och till synes symboliserar en gallerförsedd fängelsecell … Det fängslade korset är en metafor som har bäring även på våra breddgrader.”

I det läge kristna befinner sig i Sverige, får Paulus ord till den kristna församlingen i Filippi en speciell aktualitet: ”Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium … så att ni står fasta i en och samma anda och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium utan att på något sätt skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken.” Filipperbrevet 1:28.

Vad kan ge oss större anledning att vara frimodiga än vårt vittnesbörd om att Jesus den Uppståndne, bevisligen har kraft att upprätta och förvandla människors liv? Den sekulära humanismen har kommit till korta med att stå emot det onda som hotar hela samhället. Vi måste återta en saklig och ödmjuk frimodighet i att stå upp för Guds kärlek och rättfärdighet. Vi kan vara frimodiga i i vår tro och i vårt tilltal när vi ber människor att låta sig försonas med Gud! Guds församling, som ett uttryck för Guds vilja, har en historisk kontinuitet som sträcker sig bakåt i tiden innan världens grund var lagd! Efesierbrevet 1:1-7. Det finns ingen annan entitet i världen som representerar en sådan historia!

Vi har verkligen anledning att uppträda inför våra ”motståndare” med en glad och frimodig hållning.

Jag kommer att tänka på mina föräldrar. De var de enda i det samhälle jag växte upp som var kända för en personlig tro. Vid ett tillfälle kom min mor till ”Affären” i byn, där det pågick ett engagerat samtal om månlandningen och hur den hade gått till. Alla var imponerade av att astronauterna hade lyckats med bedriften. Min mamma stod och lyssnade en stund och höjde sedan rösten så att det hördes i hela affären: ”Men det är Gud som gett dom huvet”! Jag tror hon fick sista ordet.

Vi ser inte människor som våra fiender, och vi har respekt för att alla bidrar på sitt sätt till samhällsgemenskapen. Men vi borde som kristna ha större frimodighet i att värdera innehållet i den kultur som majoritetssamhället vill att vi skall böja oss för. Vi kan med frimodighet distansera oss med samma saklighet som Paulus, när han skriver till de kristna i Efesus: ”Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat … Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog.” Efesierbrevet 4:17.

I stället uppmanas de att uppskatta att de lärt känna Kristus och den sanning som finns i Jesus. Det bör vara varje kristens position i debatten. Låt oss inte skrämmas av ”motståndarna”!

Sven Nilsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Utmaning: Dela liv och lidande
Elförsörjning - en laddad fråga
Sluta omyndigförklara kvinnor och familjer
Civilsamhället förenar
Rösta för demokratin
Det är dyrt att vara svensk
Rättsväsendet under granskande lupp
Man kan inte äta mobiltelefoner
Förlåtelse nyckeln till framtiden
”IG” för liberalt förslag om att förbjuda kristna friskolor


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies