Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Rättsväsendet under granskande lupp

Debatt Publicerad: 2022-07-28 15:47

Många har sagt det länge. Människor som flytt från förföljelse får inte alltid sin sak korrekt prövad. Länge har vi exempelvis haft debatten om konvertiter, de människor som trots att det står i Europakonventionen att det är en mänsklig rättighet att byta religion, inte blir tagna på allvar när de flytt undan religionsförföljelse.

De senaste decennierna har vi sett alltfler exempel på sekulariseringens resultat. Kunskapen om vad religion innebär och exempelvis vad kristen tro innefattar har urvattnats, så att merparten av svenska folket idag troligen inte vet vad grundfundamenten i kristen tro innebär.

Det har visat sig oerhört tydligt när Migrationsverkets tjänstemän ska pröva om en person, som flytt från ett land där också religionen är förtryckande för tanke och handling, verkligen har genomgått en seriös omvändelse. De frågor som Migrationsverkets tjänstemän har ställt till konvertiter trodde vi var seriösa i sin prövning och inte hade till syfte att ”sätta dit” en flykting. Den som sökt uppehållstillstånd som konvertit har fått frågor kring kristen tro som inte ens välutbildade präster och pastorer eller aktiva kristna med många års medlemskap i en kyrka har kunnat svara på.

Det har handlat om kunskapsfrågor som inte har någon som helst betydelse för att bevisa att omvändelsen och utövandet av den nyfunna tron är äkta. Man har frågat efter namn på vissa påvar tillbaka till 1200-talet, hur det nu skulle styrka att flyktingen eller konvertiten verkligen är seriös i sin omvändelse. Vissa frågor har haft ren ”snubbeltrådskaraktär”. Hur man än svarar så blir det fel. Slutsats från tjänstemannen: Den här flyktingen är inte seriös i sin omvändelse. Samtidigt vet tjänstemannen att den som byter religion från islam till kristendom mycket väl kan avrättas vid återkomst till sitt gamla hemland.

Ovanpå detta kom Riksrevisionen med en granskning som avslöjade att människor som riskerar av- eller utvisning och därför har rätt till ett offentligt biträde, kan få klart olämpliga målsägarbiträden. Riksrevisionens granskning visar att personer har kunnat fortsätta arbeta som biträde trots att de har dömts för grova brott eller uteslutits ur Advokatsamfundet. Vad säger det om respekten och kvalitén för lag och rätt och tryggheten att få en rättssäker prövning av sin avvisnings- eller utvisningssituation?

Vi har lagen att den som dömts för grovt brott ska efter avtjänat straff kunna utvisas till sitt ursprungliga hemland. Men om målsägarbiträden själva dömts för grova brott och ändå får fortsätta arbeta inom rättsväsendet? Vad ger det för signaler om rättvis och rättssäker prövning?

Det är mycket bra att Riksrevisionen nu slår larm kring dessa frågor.

Migrationsverket, Polismyndigheten och migrationsdomstolarna ansvarar för hanteringen av offentliga biträden i migrationsärenden. Människor i utsatta situationer, med behov av ett målsägarbiträde, ska kunna känna sig trygga med att den person som ska vara en flykting till hjälp är en sund och för uppdraget lämplig person.

En valrörelse står för dörren och ett stort antal personer står på partiernas listor för att om möjligt väljas in till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Vilket samhälle får vi om en del av dessa personer har grov brottslighet i bagaget? Hur kommer det att påverka trovärdigheten för de politiska beslut som dessa personer ska fatta?

Även om Riksrevisionens granskning där lämplighet för biträden till förvaltningsmyndigheter och domstolar prövats och till största delen fått godkänt, så vet vi också att politiska partier ibland ser mellan fingrarna när det gäller lämpligheten för sina kandidater.

Vi måste göra allt som står i vår makt att sanning, rätt och rättvisa upprätthålls. Vi kan inte tolerera att korruption smyger sig in och sprider ruttenhet i våra politiska och rättsvårdande system.

Kommer de frågor som Riksrevisionens granskning lyfter fram att också hamna i debatten under valrörelsen, när det gäller dem som ska vara med och styra vårt land? Denna granskning och prövning måste hållas levande hela tiden.

Per Danielsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Skapa växtkraft i församlingen
Kyrkan kan vända negativa trenden
Att leva på lånade resurser
Trovärdigheten vilar på enheten
Trots sänkningen fortsatt generöst bistånd i världsklass
Ge även småföretagen energirabatt
Kärnvapenhotet allt mer påtagligt
Gemensamt språk avgörande för ett modernt välfärdsland
Utmaning: Dela liv och lidande
Elförsörjning - en laddad fråga


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies