Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

”IG” för liberalt förslag om att förbjuda kristna friskolor

Debatt Publicerad: 2022-07-07 16:50

I min hemstad Örebro finns tre kristna friskolor: Hannaskolan, Grenadjärskolan och Viktoriaskolan. Liberalernas partiledare, Johan Pehrson, är örebroare och jag har därför på Facebook frågat om Johan besökt någon enda av dem? Om han kan berätta för oss varför han vill förbjuda dessa? Något svar har jag inte fått. Skolinspektionen har dock undersökt skolorna och gett dem klartecken att fortsätta bedriva undervisning för sina elever.

Det är ett, på alla sätt, häpnadsväckande utspel som Liberalerna gjort. Inte ens den socialdemokratiska ledningen har vågat gå så långt. De har valt en lite mer försiktig linje med ett kommande lagförslag som innebär att inga nya konfessionella skolor får starta.

Gemensamt för både Liberalerna och Socialdemokraterna är oron kring de muslimska skolorna. Men det vågar man inte säga, utan drar istället alla konfessionella skolor, 60 kristna och sju muslimska, över en kam. Problemet är att deras förslag endast misstänkliggör utan att få någon effekt. En skola med religiös profil som vill ägna sig åt indoktrinering kan kalla sig något helt annat, den nu nedstängda Vetenskapsskolan i Göteborg är ett exempel.

Historien om Vetenskapsskolan pekar istället på hur vi kan och ska gå till väga för att komma åt de skolor som inte följer de lagar som finns. Konfessionella skolor är hårt reglerade och ska följa svensk läroplan. Det innebär att de inte får ha några andra inslag på lektionerna, men kan erbjuda frivilliga möjligheter vid sidan av undervisningen. De får inte ägna sig åt otillåtna inslag på lektioner som i förlängningen underminerar viktiga värden som tolerans, individens frihet och rättssamhället. Skolinspektionen, via en utredning av Vetenskapsskolan, beslutade därför att återkalla tillståndet för att bedriva undervisning. Även den svenska säkerhetspolisen (SÄPO) gjorde bedömningen att elever vid Vetenskapsskolan riskerade att utsättas för radikalisering.

Det andra problemet för L och S är Europakonventionen. Där står det att staten ska ”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”. Skulle Liberalerna få gehör för sitt utspel kommer detta att överklagas och fällas i Europadomstolen.

Det är logiskt att Liberalernas vilja att förbjuda konfessionella skolor hejas på av Vänsterpartiet. Liberalernas tankefigur är nämligen socialistisk där staten ska befria barnen från sina föräldrar och att det är statens, inte familjens värdegrund, som ska läras ut. Det är alltså staten, inte föräldrarna, som ska forma våra barn. Kristdemokraternas värn av våra familjer står i bjärt kontrast med detta.

Betydelsen av ett starkt kristdemokratiskt inslag efter valet i både riksdag och regering har blivit än mer tydlig. Vi är tydliga i vårt försvar av kristna friskolor. Vi värnar barnen, oavsett om de går i en kommunal skola eller i en friskola. Skolor som drivs av huvudmän med kopplingar till våldsbejakande islamism ska, precis som i fallet med Vetenskapsskolan, stängas. Kontrollerna av skolorna, oavsett driftsform, ska vara ordentliga och Skolinspektionen ska därför ges de resurser som krävs för att klara detta. Sverige behöver satsa på skolan oavsett driftsform, forskning visar att dåliga skolresultat är en grogrund för extremism och många andra samhällsproblem. Att stänga väl fungerande kristna friskolor är inte lösningen på något problem och det borde alla politiska partier som säger sig värna om utbildning våga stå upp för.

På Liberalernas hemsida menar man att John Locke är ”Liberalismens fader”. Det ironiska är att denne Locke gick i skolor som grundats och fortfarande vilar på kristen tro. Denna skolgång vill Liberalerna förbjuda. Att Liberalerna har ett behov av utspel kan jag förstå, men de borde rimligen försöka lösa de rikliga och verkliga problem som finns i svensk skola. Att vi har kristna friskolor är inte problemet. Det enda betyget som Johan Pehrson förtjänar för sitt huvudlösa utspel är IG – Icke Godkänd – inget annat.

Hans Eklind, riksdagsledamot och kandidat till riksdagen (KD), Örebro län


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Därför kollapsade svenska skolan
Värna den restriktiva alkoholpolitiken
Finland stod emot – behöll friheten
Hat mot våra grundläggande värderingar kan inte accepteras
I Sverige saknar man respekt för sina medmänniskor
Bekämpa alla yttringar som kränker en annan människas tro
Hög tid för ny era av samhällsbyggande
Både vetenskap och historien talar till kristendomens fördel
Bokbränning är ett brott mot yttrandefriheten
Att ha identiteten på rätt ställe


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies