Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

”Beslutet är chockartat för biståndssverige”

Veckans nummer Publicerad: 2022-06-09 00:00

– Vi har sträckt oss så långt så att det smärtar, förklarar Stefan Emilsson, nyvald styrelseordförande för paraplyorganisationen Svenska Missionsrådet, SMR. Bara dagar tidigare har man beslutat hur regeringens kraftiga sänkning av årets biståndsbudget ska hanteras i nätverket. Det innebär 39 procent i minskade Sida-anslag som nu ska omfördelas.

Svenska Missionsrådet samlar runt 30 svenska medlemsorganisationer som arbetar i 50-talet länder över hela världen. Nätverket består av kristna organisationer och kyrkor från olika traditioner och på hemsidan förklarar man att mångfalden också är rådets styrka: ”Det utmanar oss att lära av varandra för att tillsammans verka i Guds mission för en bättre värld”, skriver man vidare. En uppgift är också att fördela medel från biståndsmyndigheten Sida: Förra året handlade det om 260 miljoner kronor till projekt som berör exempelvis barns rättigheter, klimatsmart jordbruk och ett starkt civilsamhälle.

Stora konsekvenser

Det var i slutet av april som nyheten kom att regeringen ville finansiera flyktingmottagandet från Ukraina genom att omfördela över 9 miljarder kronor från årets biståndsbudget. Något som får stora konsekvenser för biståndsprojekt som Sida bekostar över hela världen, och protesterna har växt från såväl biståndsorganisationer som andra. Också Sveriges kristna råd och olika kyrkor, som exempelvis Pingströrelsen, har kritiserat beslutet.

För Svenska Missionsrådets medlemsorganisationer kan det innebära en minskning av biståndet med 39 procent. Samordnare – Först trodde nog nästan ingen att det här riktigt var sant. Det är en sak om man aviserar en nästan fyrtioprocentig neddragning inför ett år, det är redan då väldigt mycket. Men när man gör det när det nästan gått fem månader in på året, då är det otroligt, kommenterar Stefan Emilsson, nyvald styrelseordförande i Svenska Missionsrådet. Han arbetar annars som samordnare för Equmeniakyrkans arbete i Asien.

– Fortfarande finns dock förhoppningen att man ska ändra på den här siffran. Det är ju kopplat till flyktingmottagandet – det har inte kommit så många flyktingar som man hade i prognoserna. Men man har fort-
farande inte skrivit ner siffrorna. Vi hoppas på ett besked efter sommaren att det kanske inte blir fullt upp 39 procent.

– Samtidigt måste vi agera nu: Ska man göra besparingar måste det göras så snabbt som möjligt. Det var nog ett chockartat beslut för de flesta i hela biståndssverige, liksom det var för våra medlemmar och för oss som organisation, fortsätter han.

Du valdes som styrelseordförande i Svenska Missionsrådet häromveckan – hur kändes det i den här situationen?

– När jag sade ja till valberedningen var det naturligtvis något vi inte visste om. Men sedan har det hänt en del under resans gång fram till årsmötet då jag blev vald, svarar Stefan Emilsson.

– Det är naturligtvis ett utmanande läge, men samtidigt är det otroligt viktigt att Svenska Missionsrådet visar handlingskraft både vad gäller vidareförmedling och påverkansarbete men också förblir den viktiga ekumeniska mötesplats det är. Jag hoppas att jag kan bidra till att vi som nätverk av kristna missionsorganisationer och kyrkor som arbetar internationellt tillsammans kan fortsätta vara ett starkt nätverk både internationellt och i solidaritet med andra utanför vårt land.

– Men det är extremt utmanande budgetmässigt för oss som organisation såväl som för våra medlemsorganisationer. Men i slutändan är det allra värst för de människor som nu drabbas av nedlagda insatser för utbildning, fredsbyggande och jämställdhet.

– Samtidigt har Svenska Missionsrådet under sina 110 år byggt ett brett nätverk med mycket erfarenhet, och det känns mycket bra. Det är en gedigen organisation, säger han.

Jag vet att ni tog beslut häromdagen om hur ni skulle hantera nedskärningarna – men var slår det?

– Det slår överallt. Vi bestämde oss för att medlemsorganisationerna inte skulle ta en större smäll än nödvändigt. För de insatser som redan är beslutade är det 39 procent som måste strykas i år. Då är det olika vad det innebär i olika organisationer, därför att det är olika hur de fungerar. En del kan genom egen insamling lindra skadan, andra måste kanske avveckla verksamhet.

– Sida har uttryckt till oss att de räknar med att biståndet ska vara tillbaka år 2023 på samma nivå som tidigare. Vi hoppas alltså att snabbt kunna återgå till ett mer normalt läge nästa år. Under tiden måste vi se till att behålla system och personal i vårt nätverk både i Sverige och i våra samarbetsländer, fortsätter Stefan Emilsson.

– Som missionsråd har vi bestämt oss för att vi måste skjuta lite på kostnader vi har i det avtal vi har med Sida under den pågående femårsplanen. Det in-
nebär att det även kommer att bli neddragningar under de kommande åren, men inte på samma nivå som nu.

– Vi måste också ta av vårt kapital, vilket är en stor utmaning eftersom vi är helt beroende av vad vi får in från medlemmarna i form av medlemsavgifter och inte har någon egen insamling.

Vilka reaktioner har ni mött?

– De flesta reaktioner vi har mött hos medlemsorganisationerna är en förtvivlan över situationen, för det slår väldigt hårt. Samtidigt finns en stor förståelse för att det varken är vårt beslut från början, eller Sidas beslut. Det är ett beslut som tagits av regeringen, och där regeringen har pekat ut vad Sida ska spara på, säger Stefan Emilsson.

– Det finns en stark vilja och övertygelse om att här måste vi försöka trycka på politikerna så mycket som möjligt och få dem att förstå vilka konsekvenser beslutet har. Men det är inte lätt: Just nu handlar det mesta om kriget i Ukraina och om valet som ligger framför i höst. Den typen av valtaktiska överväganden finns väldigt nära i politiken just nu.

Läs mer i Hemmets Vän nr 23 – 2022


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

”Långvarig ensamhet får själsliga och fysiska effekter”
”Vi behöver också missionera i vårt eget land”
I Vårgårda får partiledarna chansen att tala till punkt
”Missionsuppdraget är inte avslutat”
Fler svenskar krigsplaceras
Biden vädjar: Förbud mot kraftfulla vapen
Kriget "grus i maskineriet" för Stockholmsmöte
Förslag om friskolestopp får skarp kritik
De erbjuder möjligheten att börja om
Ukraina i fokus på årets Bokmässa


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies