Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Gör Sverige till humanitär stormakt

Debatt Publicerad: 2022-05-12 16:10

Öppet brev som skickades till svenska riksdagsledamöter i april 2022:

Varannan tugga vi äter i Sverige är importerad och produktionen i vårt land är på väg att minska, så jag vill väcka frågan om vad som behöver göras. Jag skriver till tänkande människor. Det är just därför som du läser det här just nu. Jag vill ge en beskrivning av det som jag upplever händer nu. Det handlar om svensk produktion av livsmedel och det handlar om hela Europas livsmedelsförsörjning där Ukrainaområdet har varit en stor producent av framför allt spannmål. Jag återkommer till det.

Den akuta situationen för svenskt lantbruk är en kostnadskris som beror på höjningar på energi och insatsvaror. Mjölk, kött, gris, kycklingproduktion och grönsaker har inte hängt med i den priskarusell som just nu är rådande. Vi riskerar att en del av arealen blir osådd i det vårbruk som står på tur, med följd en utebliven skörd i höst. Är det här som just nu händer inför våra ögon en fråga för enskilda lantbruksföretag?

Vi har en livsmedelsstrategi, kan det vara så att det är tid att lyfta frågan om mat till alla och som rör alla människor? Med tanke på att varannan tugga vi äter är importerad och produktionen i Sveriges land är på väg att minska, så väcks frågan: Vad behöver göras?

Först några tankar om Ryssland och Ukraina. Hela området har varit Europas kornbord, en mycket stor export av livsmedel till Europa och till stora delar av Afrika. Krigsområdet har stått för 20–30 procent av världsmarknaden. Om vi gör ett antagande: Vi är 7,7 miljarder människor på jorden och om matbortfallet är 20 procent av världskonsumtionen så borde det få som resultat att en miljard 540 miljoner människor blir utan mat mycket snart. Den stora frågan kommer tillbaks: Vad behöver göras och vad kan vi göra i vårt lilla land Sverige?

Sverige är ett land som tagit extraordinära beslut. Här tänker jag framför allt på pansarskott till krigförande land, och samma extraordinära beslut behöver fattas när det gäller vår livsmedelsförsörjning. Min önskan är att bidra med en tydlig väg för att öka vår självförsörjningsgrad, från 50 till 100 procent. Ett rent tyckande från min sida, men jag menar att det finns en grund i det som jag vill beskriva. I Sverige äter vi cirka 40 kilo grönsaker per person och år, motsvarande siffra för Italien är tre gånger så mycket. Min tanke är att öka vår odling med 40 kilogram grönsaker per person och år, det vill säga 10 miljoner människor x 40 kilo = 400 miljoner kilo grönsaker. Vad behöver göras?

En fältmässig odling av grönsaker ger ofta 100 000 kilogram per hektar. Motsvarande siffra för spannmål är 5–10 000 kilo per hektar. Omvandlas spannmålet till kött är utväxlingen mycket låg. En ökad matproduktion och delvis omställning kommer att kosta en del. Och jag vill påstå att vi har råd med det. Coronaepidemin har kostat pengar och människoliv. Hur många människoliv kommer matbristen att kosta? Och har vi råd att bara se på? Vad behöver göras?

Vår omvärld lär oss just nu att vi behöver ett militärt och civilt försvar som är värt namnet. Jag menar att vi behöver ett civilförsvar som tar det yttersta ansvaret för att självförsörjningsgraden ökar till 100 procent. Det som krävs är en nystart för att odla fram 400 miljoner kilo grönsaker, det vill säga en ökning med 40 kilogram per person och år i vårt Sverige. I min tankevärld ska alla som kan arbeta också göra det, genom någon form av arbetsplikt, eftersom ett sådant här projekt ger många 10 000-tals arbetstimmar.

Pansarskott och arbetsplikt är båda extraordinära åtgärder som bör ses i ett sammanhang, där vårt land upplever ofred eller brist på livsmedel. Att kunna ge människor arbete och mat är ett sätt att säga till människor ”du är värdefull, du är värd att satsa på”.

För varje procent vi ökar självförsörjningsgraden i Sverige minskar våra utgifter för det vi skulle importerat. Denna lilla rad förtjänar ett eget kapitel. Jag vet att det handlar om mycket stora pengar. Min önskan är att göra Sverige till en humanitär stormakt. I det ingår att odla fram livsmedel både för Sveriges medborgare men även för export till behövande nationer. Vår kunskap kan i förlängningen bli en förebild för hela världen. Det vill säga att vi aktivt sprider kunskap till andra länder för att få igång en livsmedelsproduktion som täcker behovet i vår värld.

Nu kommer den största frågan. Om vi ser hur vår värld ser ut där livsmedelsfrågan är viktig, kan vi då luta oss tillbaka, sätta oss bekvämt och säga: ”vi följer utvecklingen” eller ”vi väntar och ser vad som händer”. Det är hög tid att tänka igenom situationen och börja handla mot en större självförsörjningsgrad och min uppfattning är att det är bråttom! Vårt vackra Sverige är värt att försvara på en mängd olika sätt.

Sist men inte minst: Glöm inte bort att du är värdefull.

Jonny Svensson, fritänkare (och bonde)


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)”Adressaten okänd” Jane Marie Nordqvist
2022-05-15 08:40
En i alla delar rätt konklusion om sakernas tillstånd! Upplevelsen är ändå att frågan om självförsörjning av maten och lantbrukarens villkor, inte når fram med kraft till politikerna! Be så går vi se!

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Rösta för demokratin
Låt inte skrämma er!
Det är dyrt att vara svensk
Rättsväsendet under granskande lupp
Man kan inte äta mobiltelefoner
Förlåtelse nyckeln till framtiden
”IG” för liberalt förslag om att förbjuda kristna friskolor
Konfessionella friskolor här för att stanna
Sjukvården går på knäna
Den kristna tron handlar om frihet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies