Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kampen måste fortsätta

Ledare Publicerad: 2022-05-05 15:44

Vi har lämnat de röda fanorna och årets första majdemonstrationer bakom oss. Nyhetsmediernas rapporteringar tyder på en viss brist av kamplust sett i ljuset av Arbetarrörelsens tidigare stora manifestationer runt om i landet. I skuggan av kriget mellan Ryssland och Ukraina fanns givetvis NATO-frågan på dagordningen, inte minst aktuell sedan Ryssland återigen kränkt Sveriges luftrum med ett spaningsplan.

Arbetarrörelsens stora dag föddes ur människors djupa förtvivlan över orättvisa och orättfärdiga arbetsvillkor. Nu behöver den kampen föras med lite annat fokus. Bättre arbetsvillkor måste skapas inte minst inom hemtjänst, sjukvård, skola och ett antal andra arbetsmiljöområden.

Bland folkrörelserna från mitten av 1800-talet stod inte bara arbetsvillkoren på agendan. Där fanns också superiet som nykterhetsrörelsen stred mot. Kampen gällde även religions- och mötesfrihet, som inte minst baptisterna och andra frikyrkorörelser stod på barrikaderna för. Det är lätt att glömma att mer än 50 år innan Sveriges riksdag röstade för allmän rösträtt i riksdagsval för kvinnor, så hade svenska baptistförsamlingar infört den.

Arbetarrörelsen har gjort mycket för människors förbättrade arbetsvillkor, men det var den samlade folkrörelsen som tog kampen mot socialt förfall i olika former i Sverige.

På 1950- och 1960-talet i USA kämpade baptistpastorn Martin Luther King för de svartas frihet och likvärdiga behandling som vita. Hans klassiska tal ”Jag har en dröm” har etsat sig in i våra hjärtan. Även idag behövs kampen mot förtryckande system i samhället. Idag gäller kampen bland annat yttrandefrihet och mötesfrihet, att våga höja sin röst. Tystnadskulturen har lagt ett lock över arbetstagare i offentliga och privata miljöer och gett många medborgare en munkavle.

I Sverige har människor skrämts till tystnad i idrottsvärlden, politiken och arbetslivet, men ibland även i kyrkorna. Man känner rädsla för att förlora jobbet, att inte platsa i fotbollslaget eller i vänkretsen. Det gäller rädslan att våga berätta offentligt, när sanningen har sopats under mattan.

Historiskt sett har det funnits en tystnadskultur i samhället, som många motvilligt accepterat. Under romartiden, för 2 000 år sedan, skrämdes medborgare då maktens människor gjorde tystnadskulturens offer till nöjesföreställningar och skådespel. Oppositionella kastades framför lejonen.

Under medeltiden hotades medborgare till tystnad av katolska kyrkans förföljelse, när man ifrågasatte påvens och kyrkans maktutövning och korruption.

I Sverige blev konventikelplakatet från 1726 till 1858 ett fruktansvärt redskap när medborgare ifrågasatte hur de blev behandlade av kyrkan och staten. Män och kvinnor fick möta förföljelse, ibland fängelse på vatten och bröd, för att man i hemmen tillsammans som lekmän ville läsa Bibeln och fira nattvard.

För något år sedan lät förre ishockeymålvakten och sportkommentatorn Erik Granqvist ljuset få tränga in i idrottsvärlden. Han, uppbackad av sin fru, berättade om svår mobbning när han 18 år gammal spelade hockey i Luleå. Därför att han vågat berätta har problemet fått en skarp belysning som förhoppningsvis leder till ny medvetenhet om vad som sker i idrottsvärlden.

Dessa initieringsriter för att bli ”godkänd” i gruppen kunde länge pågå också i skolans värld, när elever gick från realskola/ högstadium till gymnasium. Skolledningar blundade och elever vågade inte berätta, av rädsla för att bli utfrusna.

Maktmänniskor har alltid funnits – på alla nivåer. Om vi inte pratar om deras metoder och ställer oss på den mobbades sida kan förtrycket fortsätta.

Hemmets Vän 5 maj 2022


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Låt Skatteverket ta över ansvaret för passen
Omvändelse under galgen
Grattis pensionär – du är valets verkliga vinnare
Firande med djupa rötter
Varför är Löfven negativ till finländsk Natoansökan
Frihetens låga släcks inte
Kortsiktig svensk politik under 20 år
Alla ska ha rätt till samma vård
Verkligheten kommer att komma ikapp Putin
Kan diplomati rädda Europa från storkrig?


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies