Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ensam är inte stark – Sverige bör gå med i Nato

Debatt Publicerad: 2022-03-31 15:59

I gryningen den 24 februari påbörjade Ryssland en oprovocerad invasion av Ukraina. Europa vaknade upp i en ny värld där fred och frihet inte längre är en självklarhet. Inte ens i vårt närområde. En självständig och alliansfri nation – Ukraina – blev invaderad av ett militärt överlägset grannland. Det blev uppenbart att Sverige måste se över sin säkerhetspolitiska linje. Min slutsats är att Sverige ska gå med i NATO. Ensam är inte stark.

Bilderna och rapporterna från Ukraina är fasansfulla. Över 3,6 miljoner människor har flytt över gränsen in till EU. EU har aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet som ger flyktingarna omedelbart skydd utan att söka asyl, och på så vis undviks att EU:s medlemsstaters asylsystem överbelastas. Att Sverige ska erbjuda ukrainska flyktingar en fristad är för oss kristdemokrater en självklarhet. För att detta ska ske på ett värdigt och uthålligt sätt måste regeringen planera för det värsta och hoppas på det bästa. Det har man dessvärre inte gjort.

Regeringen måste också ta på sig ledartröjan så att all denna fantastiska generositet och omsorg som finns hos det svenska folket både kan få utlopp och riktas rätt. Civilsamhället med alla föreningar, församlingar och organisationer är avgörande för vår förmåga att möta de behov som kommer uppstå.

Kriget i Ukraina har orsakat, och orsakar, lidande och skräck. Städer har jämnats med marken och barn och kvinnor mördats när sjukhus och förskolor blivit måltavlor för ryska attacker. Sverige kan bistå Ukraina och det ukrainska folket på en rad olika sätt. Jag är stolt över att vi kristdemokrater var pådrivande för att Sverige fattade det historiska beslutet att bidra med krigsmateriel. Den ukrainska kampen är vår. Ukraina försvarar inte enbart sitt land, de försvarar hela Europa.

Det som nu skett visar att Sverige måste se över sin egen försvarsförmåga. Vi behöver stärka upp armén, marinen och flygvapnet. Vi måste öka rekryteringen till officersyrket och utöka antalet värnpliktiga. För oss kristdemokrater kan försvaret aldrig beskrivas som ett särintresse. Ett starkt försvar är en grundförutsättning för vår frihet och demokrati. Vi vill därför öka anslagen till försvaret så att vi fortast möjligt når två procent av BNP.

Det är också uppenbart i dessa tider att vi inte på egen hand kan trygga vår säkerhet, utan den tryggas tillsammans med andra. Redan idag deltar Sverige därför i försvarssamarbeten med en rad olika länder. Men, dessa samarbeten ger inga som helst försvarsgarantier. Vi har den värsta säkerhetspolitiska krisen sedan andra världskriget, och att Sverige då skulle välja att vara allianslösa, ensamma, är för min del helt otänkbart.

Jag har därför landat i att Sverige bör söka medlemskap i Nato. Min analys är att Nato utgör, i vår del av världen, en garant för fred, säkerhet och en avskräckande militär förmåga.

Ett svenskt medlemskap skulle också bidra till en ökad stabilitet i Östersjöområdet, då det gör att Nato lättare kan försvara Baltikum. Som Nato-medlem kan Sverige fullt ut delta i planering och övning med andra länder.

En svensk Nato-anslutning behöver därför diskuteras i närtid. Rysslands eventuella önskan om att angripa andra länder i närområdet skulle minska. Vi har också anledning att inte vara passiva när nu Finland rör sig i riktning mot ett medlemskap.

Sverige äger givetvis sin egen säkerhetspolitik och självständighet. Men, vi är samtidigt ett land som är mycket beroende av internationella samarbeten. Sverige är vidare inte neutralt, vi har utvecklat ett bra och djupt samarbete med Nato redan idag. Problemet är att vi inte tecknat ”hemförsäkringen”, då bara ett medlemskap i NATO ger säkerhetspolitiska garantier.

Hans Eklind, riksdagsledamot (KD) Örebro län


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Alla människor har lika värde
Kan Gud väcka en nations kollektiva uppmärksamhet?
"De ungas skärmberoende är vår tids nya pandemi"
"Barnen måste få lekytor"
Vårt samhälle måste fredas från korruptionens sönderfall
Riktade stöd som gör skillnad
"Att en av fyra ser sitt liv som meningslöst är vår tids verkliga kris"
Framtidens maktkamper handlar om vattentillgång
Svenska statens viktigaste uppgift: Skydda medborgare från yttre hot
"Sekulariseringen har tagit strypgrepp på vår kultur"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies