Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Lärare särskilt exponerade för hot och våld

Veckans nummer Publicerad: 2022-03-31 15:23

Hur ska skolan hantera eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare i skolan? Det ska forskarna Ilse Hakvoort och Sofia Persson vid Göteborgs universitet studera under tre års tid.

– Det finns alltid mer och mer frågor kring detta: Hur är det med lärares arbetsmiljö? Vad kan lärare göra mer? Och hur ska de hantera sin situation, förklarar de.

En av tre lärare i grundskolan utsätts för hot och/eller våld under ett läsår visade en studie från Arbetsmiljöverket i höstas som gjordes på Lärarförbundets uppdrag. Men hur upplever lärarna sin utsatthet? Och vad görs för att skapa trygghet i deras arbetsmiljö?

– Lärare är en yrkesgrupp som förefaller vara särskilt exponerad för hot och våld. Men medan det finns omfattande forskning om våld riktat mot elever och insatser mot detta, vet vi mindre om lärares utsatthet, förklarar Ilse Hakvoort, docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Tillsammans med Sofia Persson, docent i sociologi vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, ska hon under tre år studera eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare i skolan, med forskningsstöd från AFA Försäkring.

Sofia Persson talar om olika intressen som sammanfaller när hon talar om varför de valde ämnet.

– Dels har jag undervisat i många år när det gäller sociala relationer, konflikter och ledarskap för blivande lärare. Och det här är ett ämne som lärarstudenterna alltid säger att de vill veta mer om. Alltså hur man ska förhålla sig till olika typer av konflikter i förhållande till olika elever. De upplever det ofta som en utmaning i sin kommande lärargärning.

– Det här med konflikt och ledarskap handlar oftast inte om skarpa konfrontationer. Men jag har i tidigare studier också studerat vad som händer när elever anlägger bränder på skolor, och då har jag främst talat med rektorer och vaktmästare. Nu kan vi med ett lärarperspektiv knyta ihop vad vi kommit fram till i dessa studier med studiet av relationer mellan elever och lärare, fortsätter hon.

Ökat intresse

– Jag har i min forskning främst fokuserat på hur mindre konflikter ska hanteras. Men det finns alltid frågor kring vad man gör i eskalerande situationer, säger Ilse Hakvoort, och beskriver hur intresset ökar alltmer:

– Man ställer frågorna: Hur är det med lärares arbetsmiljö? Vad kan lärare göra mer? Även i förslaget till en ny nationell plan för trygghet och studiero i skolan uppmärksammas att lärare inte alltid uppfattar vilka befogenheter de har. Var får de sitt skydd från? Hur ska de hantera situationen? Så vi ser att det finns ett stort intresse, fortsätter hon.

– När universitetet lade ut informationen om vårt forskningsprojekt hörde säkert tre, fyra, fem personer av sig direkt. Dels ville de veta mer, dels var det lärare som ville dela sin berättelse, lägger Sofia Persson till.

Jag frågar om det är svårare att vara lärare idag, men det menar de är en alltför svår fråga att besvara utan en tydligare kontext.

– Men lärarna – både genom sina organisationer och som enskilda lärare – söker svar och uppmärksammar problemet. Det skrivs också alltmer i medierna om hot och våld mot lärare. Trots att det alltså är väldigt professionsrelevant och samhällsrelevant finns väldigt begränsat med forskning, framförallt i en svensk kontext, fortsätter Sofia Persson.

– Och den forskning som finns är främst kvantitativ: Man räknar och ställer frågor som: Har du blivit utsatt för det här? När vi ser statistiken i Sverige har vi väldigt svårt att uppfatta vad den står för. Och även internationell forskning är mer kvantitativ och inte fördjupande – den svarar inte på: Vad hände egentligen? Vad betyder det, fortsätter Ilse Hakvoort.

Läs mer i Hemmets Vän nr 13.


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Risk för besvikelse i årets lönerörelse
Tuffare frågor i mjuka samtal
Vingar som bär – att säga ja till det oväntade
"Alltmer havsbaserad odling växer nu fram"
Andersson ser behov av beredskapsskatt
Rekordlåga siffror tynger Biden
Nu föreläser han om vad Gud har gjort i hans liv
Nio av tio är positiva till de skärpta reglerna
"Det behövs mer politisk erfarenhet"
Vårdfacket om krisen: Varningssignaler fanns


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies