Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Hillsongs styrelse tar Brian Houston ur tjänst

Veckans kommentar Publicerad: 2022-03-24 14:25

En av världens just nu mest tongivande frikyrkorörelser, australienska Hillsong Church, skakas av en förtroende- och ledarkris. Australiens två största tidningar The Herald Sun och Sydney Morning News, tillsammans med tevebolaget ABC News, rapporterar i veckan att grundaren och Hillsong Churchs globala pastor, Brian Houston, fortsatt är tagen ur tjänst på obestämd tid.

Houston är sedan tidigare entledigad eftersom det pågår en rättsprocess mot honom för att ha mörkat uppgifter om sin pappa Frank Houstons sexuella övergrepp mot pojkar under 1970-talet.

Nu har en ny intern utredning, initierad av huvudstyrelsen i Hillsong Sydney, kommit fram till att Brian Houston, i samband med avslutningen av församlingens årliga huvudkonferens 2019, uppträtt berusad och påverkad av ångestdämpande tabletter. Det är Hillsongs pastor i Kapstaden, Phil Dooley som till ABC News återger uppgifterna i utredningen. Även Hillsongs anställda globalt har fått del av uppgifterna. Phil Dooley fungerar nu som ställföreträdande huvudpastor för Hillsong.

Enligt Phil Dooley ska Brian Houston ”under en kväll på konferensen” mött en kvinna i hotellets foajé som var deltagare på konferensen. Därefter ska han druckit alkohol tillsammans med en grupp. Den aktuella konferenskvällen hade Houston enligt utredningen överdoserat sina ångestdämpande tabletter och varit alkoholpåverkad. Han ska därför ha blivit förvirrad.

Senare samma kväll ska Houston inte ha kunnat komma in på sitt hotellrum eftersom han saknar sitt låskort. Han ska istället ha knackat på hos kvinnan han tidigare träffat i entrén varpå hon släppt in honom. Kvinnan ska inte ha varit medlem i Hillsong. Vad som hänt på hotellrummet är enligt utredningen som Dooley hänvisar till oklart, men Houston ska enligt egen uppgift ha varit där i 40 minuter.

Efter händelsen ska Brian Houston personligen varit ångerfull över det inträffade och därför återbetalat både konferensavgiften och kvinnans donation till kyrkan. Utredningen konstaterade att Houston brutit mot kyrkans uppförande. Han är i praktiken avsatt av sin egen styrelse.

Varför är detta relevant för svenska förhållanden? Det är viktigt eftersom Hillsong, med rötter i den australienska pingströrelsen, är en global församlings- och musikrörelse med stort inflytande över hur en karismatisk samtida gudstjänst ser ut. Genom sin lovsångsmusik, pastorernas manér och rörelsens stora konferenser påverkar Hillsong tusentals unga kristna världen över. Utmärkande är rörelsens manliga pastorer och den stjärnstatus många av dessa fått.

Globalt firar omkring 150 000 personer gudstjänst i en Hillsong-församling en genomsnittlig söndag. I Sverige omkring 2 000. Uttryckssättet i svenska Hillsong, med konsertliknande gudstjänster präglade av ljus, ljud och stora bildskärmar har även haft stor inverkan på svensk pingströrelse.

Utmärkande för Hillsong är också dess uppbyggnad med en hierarkisk ledningsstruktur istället för den svenska demokratiska föreningsmodellen.

När nu frågor väcks kring Brian Houstons moraliska karaktär och att kyrkan själv konstaterar att han brutit mot dess uppförandekod, blir det genom Hillsongs struktur ofrånkomligt en fråga för dess svenska gren, Hillsong Church Sweden.

Det som komplicerar händelsen med Houston är att Hillsong tidigare haft problem med en pastor som inte kunnat hålla sig inom äktenskapets ramar. Brian Houston avskedade själv Hillsongs New York-pastor Carl Lentz så sent som i november 2020 efter att denne avslöjats med tvivelaktiga kvinnorelationer.

Behöver Hillsong förstärka sitt jämställdhetsarbete? Brister det i den inomkyrklig pastorskulturen? Är det för mycket sand under huset?

Att vara ledare i en kyrka är att leva och verka i en förtroendebransch. Det Hillsong nu behöver göra är att fråga sig om dess modell för ledning och styrning är sund, när mycket makt koncentreras till ett begränsat antal personer, i stort sett enbart manliga pastorer. Personoch kändiskulten kring rörelsens pastorer riskerar också att ta fokus från Gud och Ordet och gudstjänsten att utvecklas till en show.

Det blir ett skakigt bygge om för mycket i en församling kretsar kring en eller par personer på estraden. Hur ska det då inte bli i en global jätterörelse när dess ledare tvingas kliva av? Den klassiska, svenska föreningsmodellen är en både stabil och beprövad grund för församlingsbyggen.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Muslimska bidrag kan bli slutet för kyrkor
Svenska kyrkan måste vilja
Hur ska kyrkor förhindra framtida övergrepp?
Ge dem som jobbat bättre pension
Svenska skolan alltmer vilse
Pingströrelsens strategi visade sig vara rätt
Väpnade konflikter hot mot Sverige
Landsbygdsparti utan landsbygd
Vårda de platser där tillväxt finns
Ja, julen är en kristen högtid


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies