Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kortsiktig svensk politik under 20 år

Ledare Publicerad: 2022-03-17 14:29

Det pågår ett stort krig i Europa. Förra gången ett större krig bröt ut i vårt närområde var 1939. För Ukraina, som angripits av Ryssland, är det i dag en kamp för överlevnad som land och hundratusentals ukrainare är på flykt undan detta krig. Och här hjälper Sverige och andra grannländer till.

Rysslands angrepp på Ukraina sätter samtidigt strålkastarljuset på kortsiktigheten i svensk politik. I vårt land satsas främst på sådant som ska ge stöd i opinionen. Långsiktiga investeringar och beredskapsförmåga har valts bort.

Nu sker ett uppvaknande. Låt oss peka på fem centrala områden – försvar, mat, fordonsbränsle, el, och sjukvård. Detta är centrala områden för varje nation i vanliga fall, men i synnerhet under kris.

Sverige saknar idag en försvarsmakt som kan försvara landet. Det kunde vi på 1950-talet fram till mitten av 1990-talet. Men det kan vi inte idag. Den tidigare överbefälhavaren kallade vårt försvar för ett enveckas försvar. Vilket nog var en grov överskattning. Idag bygger Sverige, och många andra länder, upp sin försvarsförmåga på nytt. Men det tar tid. Lång tid.

Sverige är inte självförsörjande på mat. Alltsedan det svenska ordförandeskapet i EU har Sveriges matproduktion sjunkit. Allt färre bönder, allt mindre av öppna landskap. Vi importerar i stor utsträckning livsmedel som producerats i andra länder, i andra världsdelar. Därtill har Sverige över huvud taget inga beredskapslager för mat, de avvecklades på 1990-talet.

Sverige har låg beredskap vad gäller fordonsbränsle. I en krissituation har vi diesel och bensin som räcker ungefär en vecka. Sedan är det slut. Och då blir det svårt för bussar, lastbilar, brandbilar, ambulanser, varutransporter och andra fordon att ta sig fram. Stora delar av samhället avstannar alltså inom tio dagar.

Sverige har de senaste åren kraftigt försämrat vår självförsörjning av el. Vi befinner oss i en stor omställning för att nå klimatmålen, vi bygger vindkraftverk och sätter upp solfångare. Men behovet av el ökar idag dramatiskt. I detta läge, i denna oerhörda expansion av elektrifieringen, har Sverige stängt tre fullt fungerande kärnkraftverk i förtid. Alla vet att kärnkraft måste avvecklas, men inte innan det finns alternativ. De skyhöga elräkningar som svenska medborgare drabbas av idag hade varit hälften så höga om kärnkraftverken varit i drift.

Sverige har låg beredskapsförmåga när det gäller sjukvården. Vi kan jämföra med grannlandet Finland, där finns det beredskapslager med viktiga mediciner, hygienartiklar och medicinteknisk utrustning, allt för att kunna ha en fungerande sjukvård i krig eller kris. I Sverige finns inga lager alls. Detta måste åtgärdas.

Sverige kan bättre – men det är bråttom. Långsiktigheten måste åter till svensk politik.

Hemmets Vän 17 mars 2022


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Låt Skatteverket ta över ansvaret för passen
Omvändelse under galgen
Grattis pensionär – du är valets verkliga vinnare
Kampen måste fortsätta
Firande med djupa rötter
Varför är Löfven negativ till finländsk Natoansökan
Frihetens låga släcks inte
Alla ska ha rätt till samma vård
Verkligheten kommer att komma ikapp Putin
Kan diplomati rädda Europa från storkrig?


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies