Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Alla ska ha rätt till samma vård

Ledare Publicerad: 2022-03-11 13:38

Pandemin har tyvärr givit besked om att svensk sjukvård gått från att vara världsledande till att ha resultat på europeiskt genomsnitt. Det framgår tydligt vid en analys av dödssiffrorna med covid-19. Norge, Danmark och Finland har lyckats avsevärt bättre än Sverige. Så frågan blir: varför har Sverige haft sämre resultat än de närliggande nordiska länderna? Och vilken plan har Sverige för sjukvården framöver?

En övergripande sjukvårdsfråga är regionerna, tidigare kallade landsting, huruvida de ska vara kvar eller ej har diskuterats sedan andra världskriget. Få frågor har varit föremål för utredning så många gånger. I princip har en statlig utredning per decennium utrett regionerna och kommit fram till att de bör förändras, bli färre eller tas bort helt. Men inget händer, de är kvar. Varför? För att politikerna inom de 21 olika regionerna helt enkelt inte vill avskaffa sig själva. I olika delar av landet finns dessutom en genuin misstro mot centralisering och att ge Stockholm mer makt.

Danmark hade en liknande situation. Där har man låtit regionerna vara kvar men infört statlig finansiering. I Danmark finns inte som i Sverige ”det kommunala självstyret” inskrivet i grundlagen. I Sverige förhindras därmed Socialstyrelsen och andra statliga myndigheter att ta fram obligatoriska riktlinjer för behandling i sjukvården. I stället är det frivilligt för regionerna att följa riktlinjerna, vilket gör att vården ser lite olika ut i de olika regionerna. Detta är helt orimligt. Regionerna har dessutom över tid svårt att få ekonomin att gå ihop, bortsett från de extra statsbidragen under covid.

Situationen är inte långsiktigt hållbar. Därför bör Sverige genomföra tre sjukvårdsreformer. För det första bör regionerna vara kvar, men deras beskattningsrätt för sjukvård bör avskaffas genom en växling till statlig vårdskatt. På så sätt kommer sjukvården i Sverige hålla ihop ekonomiskt och få den bärkraft som krävs för framtida investeringar. För det andra bör även en grundlagsförändring genomföras där ”det kommunala självstyret” förändras, så att vi kan ha nationella behandlingsriktlinjer som är obligatoriska för alla regioner att följa. Patienter ska få samma vård, oberoende av vilken region de bor i. För det tredje bör regionerna införa en nationell inköpsorganisation, idag sker inköp på olika sätt inom 21 regioner. Här finns betydande besparingar att hämta hem för svensk sjukvård. Här kan sjukvården gärna lära av näringslivet, där Ikea och Scania kan utgöra goda exempel på professionella inköpsrutiner.

Delar av svensk sjukvård håller idag yppersta världsklass. Dessa tre reformer ger en organisatorisk grund för att säkerställa högkvalitativ vård över tid, i hela landet.

Hemmets Vän 10 mars 2022


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Låt Skatteverket ta över ansvaret för passen
Omvändelse under galgen
Grattis pensionär – du är valets verkliga vinnare
Kampen måste fortsätta
Firande med djupa rötter
Varför är Löfven negativ till finländsk Natoansökan
Frihetens låga släcks inte
Kortsiktig svensk politik under 20 år
Verkligheten kommer att komma ikapp Putin
Kan diplomati rädda Europa från storkrig?


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies