Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Farlig opinion vill ursäkta våld

Veckans kommentar Publicerad: 2022-02-17 15:28

Svensk barnrättslagstiftning är unik i världen. I vårt land får man inte våldföra sig mot barn. Starkt pådrivande i frågan om barns rättigheter och förbudet mot barnaga var författarna Astrid Lindgren och Gunnel Linde. Kanske minns någon nyheten om en treårig flicka som 1971 blir dödad av sin styvpappa i en förort utanför Stockholm. Flickans död leder till starka reaktioner, bland annat görs en utställning på Kulturhuset i Stockholm med svartvita bilder som visar barn som utsatts för vuxnas våld. Barnboksförfattaren Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby, som tillsammans arrangerade utställningen, ber engagerade vuxna om stöd för att stärka barnets rättigheter. I september 1971 bildas barnrättsorganisationen Bris, och 1979 förbjuds våld mot barn genom riksdagsbeslut.

Svensk lag säger att allt våld mot barn – oavsett om det är uppfostrande eller inte – är totalt förbjudet. Misshandel av barn behandlas heller inte separat i brottsbalken utan rubriceras som misshandel vilken som helst. Enligt 6 kap 1 § föräldrabalken ska barn ”behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning”. I Sverige har vi alltså gemensamt bestämt att barn har rätt till ett liv utan våld. Barn som utsätts för våld, eller riskerar att utsättas för våld i familjen, kan tvångsomhändertas av socialtjänsten enligt LVU, lagen om vård av unga.

Denna syn på barn och barns rättigheter är djupt integrerad i svenskt kulturarv och det som brukar kallas folksjäl. Vår barnsyn är intimt förknippad med det som under senare hälften av 1900-talet i barnbokslitteraturen skrivs fram av författare som just Linde, Lindgren, Ilon Wikland och Gunilla Bergström.

Svensk barnsyn och lagstiftning utmanas nu. Den förvrängs, och i en pågående inhemsk och internationell hatkampanj mot Sverige och svensk socialtjänst, påstås att myndigheter i Sverige skulle ta nyfödda barn från muslimska föräldrar. Parallellt har nystartade muslimska partiet Nyans funnits med i demonstrationer mot svensk barnlagstiftning och socialtjänsten, bland annat i söndags på Gustav Adolfs torg i Göteborg, vilket Expressen var först med att rapportera om. I demonstrationen mot socialtjänsten och LVU deltog omkring 400 personer. Partiledaren för Nyans, Mikail Yüksel, var på plats och sa till Expressen att det finns felaktigheter i systemet och det är viktigt att uppmärksamma det.

Dessa påtryckningar måste nu med kraft av­visas. Det demonstranterna och partiet Nyans vill är att lagstiftningen ska ändras så att barn kan utsättas för våld utan att socialtjänsten ingriper. Det är förstås helt oacceptabelt och en farlig opinion. När en minoritet, i detta fall muslimska aktivister, vill ha särlagstiftning måste det demokratiska systemet alltid reagera reflexmässigt. Alla barn i Sverige har samma rättigheter, oavsett föräldrarnas bakgrund. Och oavsett vilken etnicitet eller kultur man identifierar sig med ska lagen följas. I Sverige ursäktar vi inte våld mot barn med kultur. Alla barn har rätt till trygghet.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Svenskt medlemsskap i Nato
Räkna med rekord - men läget är prekärt
Väpnat motstånd är också ett fredsarbete
Sverige kommer att bli Nato-land
Franska valet påverkar Sverige
Ett svårt ställningstagande
Kyrkorna kan inte missa kulturtåget
Hillsongs styrelse tar Brian Houston ur tjänst
Lita till Gud i stormen
Förbered i församlingen för flyktingar från Ukraina


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies