Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kris på intensiven bevisar allvarligt läge inom vården

Ledare Publicerad: 2022-01-27 13:31

Under covidpandemin har sjukvården, och framför allt intensivvården, varit i fokus. Under våren 2020, när Sverige hade en modell som var uttalat annorlunda än närliggande länder, talades det om behovet att ”plana ut smittkurvan” för att sjukvården skulle klara av att vårda alla som var svårt drabbade av sjukdom. Och omsorgen om sjukvårdens kapacitet har varit ett återkommande tema i snart två år.

På många sätt är detta en rimlig tanke. För om svårt sjuka människor inte kan erbjudas intensivvård kan det få katastrofala följer.

Vad som inte belysts med samma tydlighet har varit hur den svenska sjukvården är dimensionerad. Alltså vilken kapacitet har sjukvården, när det gäller att ta hand om Sveriges befolkning. Under många år har internationella jämförelser visat att Sverige har få, för att inte säga mycket få, vårdplatser. Detta gäller i jämförelse med liknande länder. Platsbristen gäller generellt för sjukvården, men problemet blir väldigt tydligt just inom intensivvården.

Enligt data från den internationella organisationen OECD har Tyskland 34 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare. Detta kan jämföras med Sverige som hade 5,1 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare i mars 2020, en siffra som idag har sjunkit till 4,8 vårdplatser, enligt data från intensivvårdsregistret. Minskningen beror främst på personalbrist. Regionerna lyckas helt enkelt inte rekrytera och behålla den personal som krävs för att bemanna intensivvårdsavdelningarna.

Hade svensk intensivvård haft samma kapacitet som i Tyskland hade vi varit långt ifrån en kris inom sjukvården på grund av omikron och covidpandemin. Tvärtom hade vi hela tiden haft gott om plats och inte på kort tid tvingats att sätta upp militärt tältsjukhus i Göteborg eller göra om en mässhall till en intensivvårdsavdelning i Stockholm för att säkerställa tillgången till intensivvård.

Återigen, att svensk sjukvård har få sängplatser är inget nytt, så har det varit i 20 år. Det har givit vissa positiva effekter i form av effektivisering av vårdprocesser och arbetssätt. Men det är uppenbart att kapaciteten idag är otillräcklig. Till saken hör att Sverige är ett land vars befolkning har vuxit från nio till tio miljoner invånare under en relativ kort tid. Och ökningen ser inte ut att avta. Så de investeringar i nya vårdavdelningar som ändå skett de senaste åren har snarast bidragit till att kapaciteten inte försämrats, än att den har förbättrats, sett till befolkningen som helhet.

När coronakommissionen lämnar sitt slutbetänkande om några veckor bör regeringen omgående utse en sjukvårdskommission för att se över tillståndet i den svenska hälso- och sjukvården.

Hemmets Vän 27 januari 2022


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Liberalerna på väg att bli större än Centern i valet
Valrörelse utan dolkar?
Försoning väg ur våldsspiral
Värna Sveriges kristna helgdagar
Återupprätta Sverigebilden
Vad kan svensk sjukvård lära av möbeljätten Ikea?
Nödhjälp och nya tankar
Sommarsverige – när landet är som bäst
Balans efter studentyran
Krisen är över – men den politiska cirkusen fortsätter


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies