Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Barnens uppväxt går inte i repris

Debatt Publicerad: 2021-12-16 14:31

Alltför mycket av dagens politiska debatt kring familjepolitiken har kommit att landa i statliga pekpinnar och tvång, i försök att skapa ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Hur lovvärt målet än är ska det avvisas då det inte sätter barnets bästa i centrum. Det är barnens rätt till sina föräldrar – inte jämställdhetsmål – som måste vara fokus!

Inför årets julfirande väntar min hustru och jag våra tre vuxna söner hem till oss. Vi längtar. På radion hör jag ”Jul, jul strålande jul” spelas. Det är nog så vi tänker oss julledigheten. Men – för en del barn är julen inte alls strålande.

Inför denna jul har barnens situation i Sverige varit med mig i mina egna förberedelser inför julen. Detta trots att det finns få ställen på jorden där barn har det så bra ekonomiskt som idag. De allra flesta barn som växer upp i Sverige gör det i en ekonomiskt trygg miljö. Men inte alla. Mellan 3 till 5 procent av barnen i Sverige lever i materiell fattigdom. Det innebär att 45 000 – 70 000 barn lever i en ekonomiskt otrygg miljö. Tittar man närmare på siffrorna ser man att andelen är större bland barn som lever med en ensamstående förälder och/eller har utrikesfödda föräldrar. De tvingas många gånger tacka nej till det som kompisarna tar för givet. De kan inte vara med när andra åker skridskor, skidor eller går till badhuset. Julklappar och julbord är inte heller en självklarhet.

Kan man göra något åt detta? Det korta svaret är ja. Vi kristdemokrater har flera förslag som på olika sätt försöker råda bot på detta med materiell fattigdom. Det enskilt mest viktiga är att stärka familjernas ekonomi genom att fler blir självförsörjande.

Kristdemokraterna har tagit fram ett offensivt politiskt program för en fungerande integration. I centrum står självförsörjning. Endast hälften av de som invandrat från Mellanöstern är självförsörjande (lön över 15 500 kronor i månaden) efter 20 år i Sverige, övriga har levt och lever på socialbidrag. Detta är på alla sätt ett gigantiskt misslyckande. De som kommit till Sverige med förhoppningar om ett bättre liv ska inte fastna i arbetslöshet, passivitet och utanförskap. Sverige är i starkt behov av en politik som förstår att språk och arbete är nödvändiga nycklar för verklig integration. Den utveckling vi haft och har i Sverige är ett slöseri med mänskliga resurser och i slutändan ett reellt hot mot vår svenska välfärdsmodell. Vi vill införa ett extra jobbskatteavdrag för föräldrar. Detta skapar incitament för föräldrar att börja arbeta. Det ger även barnfamiljer större frihet att organisera sin vardag.

Några andra förslag som kommer att ge resultat är:

Höj den barnrelaterade delen i bostadsbidraget då det är det familjepolitiska stöd som bäst når barnhushåll med låg ekonomisk standard. För en ensamstående mamma med två barn skulle det kunna innebära 500 kronor extra i månaden.

Inför ett fritidskort till alla barn, från årskurs två till nio, som laddas med pengar till valfri fritidsaktivitet. Alla barn skulle få 500 kronor i stöd per år, men för dem som lever i ekonomiskt utsatta hushåll kan stödet bli upp till 2 400 kronor per år. På så sätt skulle inget barn behöva välja bort möjligheten att sporta, dansa eller spela ett instrument.

Barnen får inte offras på jämställdhetens altare. Det är glädjande att det blivit mer och mer naturligt för mannen att vara hemma med sina barn, men den utvecklingen fortgår utan statliga pekpinnar. Det Sveriges familjer behöver är en helt fri och flexibel föräldraförsäkring. Att begränsa familjernas valfrihet leder till en försämring av uppväxtvillkoren för våra barn.

Vi kristdemokrater har alltid varit en pålitlig motkraft till de familjefientliga förslag som dyker upp med jämna mellanrum. Vi tror att föräldrarna är de som är bäst lämpade att avgöra hur de ska lösa sitt livspussel. Ett livspussel som därtill är unikt för varje familj. Utifrån konstaterandet att barn inte går i repris måste barnens bästa vara avgörande.

Hans Eklind, riksdagsledamot Örebro län Kristdemokraterna


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sjukvården går på knäna
Den kristna tron handlar om frihet
Framgångsrik integration kräver god kommunikation
De mest utsatta får stå för notan
Grundbulten i livet: Var inte rädd
Förankra Sverige i de kristna värdena
Gör Sverige till humanitär stormakt
Den liberala demokratin attackeras
Hoppingivande tecken i mörk tid
Tidens tecken och tecken i tiden


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies