Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kärnkraftstvist följde med Andersson till Bryssel

Veckans nummer Publicerad: 2021-12-16 14:11

Covid-19, höga energipriser och migrantkrisen vid gränsen till Belarus står på dagordningen när statsminister Magdalena Andersson (S) deltar på sitt första EU-toppmöte. Men i EUnämnden handlade det mesta om kärnkraft.

Magdalena Andersson är visserligen van vid möten i Bryssel från tiden som finansminister, men nu blir det första gången som hon sitter med bland statsoch regeringschefer från övriga EU-länder.

Redan på onsdagen hölls ett toppmöte med sex östländer och på torsdagen hålls det ordinarie EU-toppmötet – som vanligt med en fullproppad agenda.

Men när Magdalena Andersson samråder med riksdagens EU-nämnd inför mötet hamnar energifrågan i fokus, och särskilt kärnkraftens roll i det förslag som EU-kommissionen väntas presentera den 22 december om den så kallade taxonomin – alltså regler som ska styra investeringar mot klimatmässigt hållbara projekt.

Splittrande fråga

Frågan om naturgas och kärnkraft ska klassas som hållbara eller inte är konfliktfylld och splittrar EU-länderna – och riksdagen.

– Det är regeringens uppfattning att kärnkraften kommer att vara en viktig energikälla under omställningen och att det därför finns anledning att den ska vara med i taxonomin, säger Andersson.

– Däremot delar vi inte uppfattningen att man ska hävda att det är en hållbarenergikälla, på samma sätt som vind- eller vattenkraft.

Partier som värnar kärnkraften, däribland Moderaterna, välkomnar den lilla svängning de tycker sig höra i Magdalena Anderssons ståndpunkt.

– Vi har upprepade gånger lyft att kärnkraften ska klassas som hållbar inom taxonomin, säger Jessika Roswall (M).

– Regeringen har redan förspillt tid i denna fråga, men det finns fortfarande tid att argumentera för kärnkraften. Därför anser vi att det är av stor vikt att statsministern tar till orda om detta på mötet.

En majoritet i EU-nämnden anser att statsministern ska argumentera för att kärnkraften ska ses som hållbar i taxonomin när hon möter EU-kollegorna.

Läs mer i Hemmets Vän nr 50 – 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Risk för besvikelse i årets lönerörelse
Tuffare frågor i mjuka samtal
Vingar som bär – att säga ja till det oväntade
"Alltmer havsbaserad odling växer nu fram"
Andersson ser behov av beredskapsskatt
Rekordlåga siffror tynger Biden
Nu föreläser han om vad Gud har gjort i hans liv
Nio av tio är positiva till de skärpta reglerna
"Det behövs mer politisk erfarenhet"
Vårdfacket om krisen: Varningssignaler fanns


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies