Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Alla kan göra något mot våldet

Debatt Publicerad: 2021-12-02 15:37

För många av oss känns det som att vi lever i en mörk och tuff tid. Nyhetsuppdateringarna är fyllda av rapporter om våld, skjutningar och människor som far illa. Det är lätt att känna vanmakt och att man som enskild människa inte kan åstadkomma någon förändring. Och snart är det dessutom jul.

Ja, kanske är det så att vi inte kan förändra världen, men vi kanske kan förändra världen för en enda liten människa.

Just nu pågår en kampanj världen över mot våld mot kvinnor. Berömda byggnader runt om vår jord är upplysta i orange färg som en påminnelse om våldet.

Det är en världsomspännande aktivitet på 16 dagar som har sin grund i den tidigare generalsekreteraren i FN Ban Ki-moons kampanj ”UNITE to End Violence Against Women”. UNITE etablerades år 2008 och Ban Ki-moon tog färgen orange som symbol.

Kampanjen inkluderar den 1 december Världsaidsdagen. Anledningen är att kvinnor (och även barn) är oskyldiga offer för sjukdomen aids. Även den 2 december inkluderas, som är dagen då handel med människor uppmärksammas.

Idag är fokus för att utrota nutida former av slaveri, såsom människohandel, sexuellt utnyttjande, de värsta formerna av barnarbete, tvångsäktenskap och tvångsrekrytering av barn för utnyttjande i väpnade konflikter samt organskörd och tiggeri.

Det är viktigt att uppmärksamma dessa dagar och många har också gjort det runt om i Sverige. Men de flesta som läser detta kommer kanske aldrig i kontakt med prostitution, aids eller kriminalitet. Men våldet och barnfattigdomen finns närmare oss än vi tror, kanske till och med hos vår närmaste granne. Där kan vi faktiskt göra något.

Våld mot i synnerhet kvinnor och barn har funnits i alla tider. Det är inget storstadsfenomen utan lika vanligt i glesbygden, om inte vanligare.

Internationellt utsätts var tredje kvinna, i Sverige uppskattas en av fyra kvinnor och en av sex män att bli utsatta för våld under sin livstid. Under ett år utsattes 7 procent, det vill säga 700 000 personer, för våld. I hälften av alla fall som rapporteras till polisen finns minderåriga barn.

Det finns en mängd olika förklaringar till att män utsätter kvinnor för våld. Kriminolog Susanne Strand menar att det handlar först och främst om den enskilde individen som kanske bevittnat våld i sin egen barndom, bristande omvårdnad som barn, psykiska problem och alkoholmissbruk. Det handlar också om att hantera relationer, till exempel önskan om makt och kontroll. Men det inkluderar även normer som medger att mannen har kontroll över kvinnan, acceptans av våld och rigida könsroller.

Utövandet av våld faller alltid tillbaka på den som misshandlar!

Ibland undrar vi varför kvinnor i våldsamma relationer inte bara reser sig upp och går. Susanne Strand beskriver en cirkelrörelse. Det börjar med en fantastisk smekmånadstid, som sedan normaliseras, men fortsätter med upptrappning tills våldet slår till. Det följer på en ny smekmånad och så vidare. Då har kontrollapparaten hos mannen med rädsla hos kvinnan etablerats och det blir svårare för varje gång cirkeln upprepas. Bor man dessutom i glesbygd där mannen kanske är ganska känd, blir det svårt att bryta sig loss eller få hjälp. Vem vill bli ovän med honom?

Men att på avstånd ana eller se på utan att agera gör att vi bejakar våldet. Det går faktiskt att ringa på dörren om man hör oroväckande ljud. Är man rädd behöver man inte stanna kvar tills någon öppnar, men bara det att någon hör av sig gör ofta att våldsverkaren störs och kvinnan kan få andrum och kanske kan ropa på hjälp eller smita från mannen. Steg två är naturligtvis att ringa polisen. Man kan också göra anonyma orosanmälningar till socialtjänsten om man tror att det finns barn med i sammanhanget.

Den dagen kvinnan och barnen kan göra sig fria är de i en ytterst sårbar situation. Kanske de måste bo i skyddat boende. Barnen blir isolerade och kan inte delta i fritidsaktiviteter. De kommer ha en ensamförsörjare och kan få känna av ekonomisk brist. Vi kan stötta verksamheter som Stadsmissionen, Kvinnohus med flera där barnen kan få psykologhjälp och där familjen kan få vila ut i trygghet.

Vi kan stötta barnen som lever i fattigdom genom en så enkel sak som att köpa majblomman. Det är en blomma som aldrig vissnar och aldrig förlorar sin aktualitet. Det går att skänka pengar året om.

Ja, men ska vi inte göra något åt männen som slår? Absolut, tala om det hela tiden. Men behandlingen av männen måste rättsväsendet och professionell personal ta hand om, det är ett farligt arbete.

Var uppmärksam i jul på vad du hör och ser. Om vi reser oss upp och reagerar kan vi vara med och medverka till att minska våldet i vårt samhälle. Wow, vilket viktigt uppdrag i juletid!

Ewa Sundkvist, medlem i människorättsorganisationen Zonta och Majblomman


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Rösta för demokratin
Låt inte skrämma er!
Det är dyrt att vara svensk
Rättsväsendet under granskande lupp
Man kan inte äta mobiltelefoner
Förlåtelse nyckeln till framtiden
”IG” för liberalt förslag om att förbjuda kristna friskolor
Konfessionella friskolor här för att stanna
Sjukvården går på knäna
Den kristna tron handlar om frihet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies