Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Olyckligt kyrkomötesbeslut

Ledare Publicerad: 2021-12-02 15:32

Är Israel skyldig till apartheid, rasåtskillnadspolitik? Svenska kyrkans kyrkomöte beslutade förra veckan att utreda om så är fallet. Det har väckt starka reaktioner, inte minst i judiska kretsar i Sverige. Men samtliga biskopar är kritiska mot beslutet, däribland både Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén och karlstadsbiskopen Sören Dalevi. ”Vad står detta ensidiga fördömande av Israel för”, undrade karlstadsbiskopen. Även företrädare för andra kyrkor i Sverige har reagerat med bestörtning.

”Relationen är skadad”, skrev Judiska centralrådet när man kommenterade kyrkomötesbeslutet. Israels Sverigeambassadör skriver på Twitter att kyrkomötet är ”besatta av att peka ut Israel” och menar att Svenska kyrkan tagit ett ”antisemitiskt beslut”.

Att debattera Israels relation till det som sker bland palestinier i Gaza tillhör sedan decennier det mest laddade man kan uttala sig om i Sverige. Kyrkomötets beslut förra veckan gällde en motion som först avslogs. Därefter modifierade motionärerna texten, som sedan gick igenom som ett tilläggsyrkande. Nu får kyrkostyrelsen behandla frågan.

Ärkebiskopen har skrivit ett öppet brev till Judiska centralrådet. Där beklagar hon att begreppet apartheid användes och betonar att det på intet sätt är riktat mot det judiska folket.

Vad man än anser i denna fråga är situationen i Mellanöstern oerhört komplicerad. Palestinierna lider av de begränsningar som råder och fattigdomen på den palestinska sidan är svår. Mer kunde göras även från palestinierna för att lindra situationen, bland annat med den hjälp de får från Israel. Men balansgången är krävande för Israel – att både skydda sin egen gräns och samtidigt erbjuda hjälp av olika slag för att begränsa nöden. Många har det utan tvekan svårt, men allt kan inte skyllas på Israel.

När nu Svenska kyrkans kyrkomöte har godkänt den modifierade motionen, spär det på redan ansträngda relationer mellan Svenska kyrkan och Israel. Det är för att man använder sig av ordet apartheid, som är ett oerhört laddat ord.

Israel har naturligtvis inte heller gjort allt rätt i denna svåra fråga. Men inte hedrar det Svenska kyrkan att godkänna en så kontroversiell motion, särskilt inte efter att Sveriges relation med Israel klart förbättrats den gångna hösten efter sex års djupfrysning.

Att uttala sig i den situation som råder i Mellanöstern, och speciellt mellan Israel och palestinier, är som att sticka in huvudet i ett getingbo. Men det måste finnas vägar till förbättringar och förändringar. I en konflikt är det alltid minst två parter som strider. Det handlar både om att lyssna och försöka förstå men också att finna kompromisser som alla berörda parter ändå kan acceptera.

För att inte redan växande antisemitiska stämningar ska öka i Sverige behöver Svenska kyrkans kyrkostyrelse agera klokt när de ska behandla kyrkomötets beslut. Det fordras lyhördhet och vishet för att judiska företrädare ska förstå att Svenska kyrkan menar allvar när man skriver att man önskar fortsatt goda relationer med judiska företrädare.

 

Hemmets Vän 2 december 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Liberalerna på väg att bli större än Centern i valet
Valrörelse utan dolkar?
Försoning väg ur våldsspiral
Värna Sveriges kristna helgdagar
Återupprätta Sverigebilden
Vad kan svensk sjukvård lära av möbeljätten Ikea?
Nödhjälp och nya tankar
Sommarsverige – när landet är som bäst
Balans efter studentyran
Krisen är över – men den politiska cirkusen fortsätter


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies