Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Varför så tyst om förföljelsen av kristna?

Debatt Publicerad: 2021-10-28 14:20

Open Doors, Nuri Kino och påven har alla talat om den förföljelse som sker gentemot kristna. Vi får också nästan dagligen rapporter om att kristna i Mellanöstern och norra Afrika angrips av olika islamistiska grupper. Till detta kommer den förföljelse som sker gentemot fria kristna församlingar i Kina, Nordkorea, Kuba och andra kommunistiska diktaturer. Vi ser också att fria församlingar förföljs i Ryssland samt andra postkommunistiska länder som har gått i en allt mer totalitär riktning. Regeringens tystnad kring detta måste brytas.

Förföljelsen av kristna tar sig olika uttryck. I Mellanöstern handlar det om religiösa konflikter där framför allt radikala sunnimuslimer försöker tvinga andra att underkasta sig deras tolkning av koranen. De som vägrar utsätts för mord, sexuella övergrepp, våld och slaveri. Tyvärr är detta inget nytt, samma religiösa och politiska våld drabbade armenier, syrianer och kaldéer vid det turkiska folkmordet 1915. Effekten av dessa övergrepp är att den kristna befolkningen tvingats bort från områden där man har bott i tusentals år.

Även i norra Afrika är det radikala sunnimuslimska grupperingar som angriper kristna byar. Men här finns även andra drivkrafter då de kristna ofta är bofast jordbruksbefolkning och de angripande grupperna kommer ifrån en mer nomadiserande tradition. Det finns även exempel på att kidnappning är en del av angreppen för att skaffa fruar till män som annars har svårt att få en fru via det traditionella systemet med hemgift. Våldet mot kristna i Afrika har därför en mycket mer komplex bild, men konsekvenserna är detsamma, nämligen att kristna mördas och framför allt unga kvinnor förs bort i fångenskap och utnyttjas sexuellt.

I Kina och Nordkorea samt andra kommunistiska länder motiveras våldet mycket mer av att kyrkan anses vara ett hot mot staten. Förföljelsen är mer systematisk med syftet att få männi­skor att ge upp sin kristna tro och underkasta sig regimens världsåskådning.

Även i postkommunistiska länder, som till exempel Ryssland, syftar förföljelsen till att kristna skall underkasta sig staten. Samtidigt är situationen mer komplex i Ryssland, där staten, samtidigt som den förföljer fria kyrkor, även har ett nära samarbete med den ryskortodoxa kyrkan. Det finns dock ett ömsesidigt intresse från staten och ”kyrkan” att förfölja andra kristna grupper: staten vill ha kontroll över alla organisationer och ”kyrkan” vill inte tappa medlemmar till andra kyrkliga rörelser.

Även om förföljelsen tar sig olika utryck i olika delar av världen, så är kristna den enskilda grupp som idag utsätts för störst förföljelse. Samtidigt är det förvånansvärt tyst om denna förföljelse i media och inom politiken. Från kristdemokratiskt håll har vi vid flera tillfällen ställt frågor till olika ministrar avseende vad Sverige gör inom EU och FN för att lyfta upp de kristnas situation, men vi får inga bra svar. Vi har också lyft fram hur konvertiter hanteras både i den svenska asylprocessen och i andra länder där det finns förbud mot att konvertera men tyvärr kan vi konstatera, att regeringen inte visar något större intresse för dessa frågor. Vidare har vi lyft fram behovet av att erkänna seyfo som ett folkmord, men inte heller här har vi fått med oss regeringen.

En av de viktigaste mänskliga rättigheterna är religionsfriheten, men skall den fungera måste det innebära att vi alla hjälps åt med att värna människors rätt att tro samt rätten att byta tro. Tyvärr är inte regeringen tillräckligt aktiv i dessa frågor vilket vi beklagar. Världens kristna har rätt till religionsfrihet, därför behöver Sverige göra mer inom EU och FN för att skydda kristnas rätt till religionsfrihet.

Magnus Jacobsson, riksdagsledamot, Bohuslän

Hans Eklind, riksdagsledamot, Örebro län


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Grundbulten i livet: Var inte rädd
Förankra Sverige i de kristna värdena
Gör Sverige till humanitär stormakt
Den liberala demokratin attackeras
Hoppingivande tecken i mörk tid
Tidens tecken och tecken i tiden
Ensam är inte stark – Sverige bör gå med i Nato
Demokrati livsfarligt för Putin
Hur möter vi människors oro?
Hur neutralt var egentligen Sverige?


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies