Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

15000 döda i covid-19 – pandemin ännu inte över

Ledare Publicerad: 2021-10-28 14:11

Sedan covid-19 började spridas i Sverige under vårvintern 2020 har nu mer än 15 000 människor avlidit i sjukdomen. Det är en enorm siffra.

Detta kan jämföras med att 250–300 personer omkommer i trafikolyckor varje år. Eller att 44 personer dog i skjutningar i Sverige under 2020. Vi kan även jämföra med de andra nordiska länderna. I Norge har knappt 900 avlidit, i Finland 1 150 och i Danmark har 2 700 människor dött i covid-19.

Visst kan vi jämföra med andra länder som har en dödlighet per 100 000 invånare i närheten av Sveriges. Men det besvarar inte den självklara frågan varför våra nordiska grannländer har en avsevärt mycket lägre dödlighet än vad Sverige haft. Och detta är mycket besvärande för ett land som har ambitionen att ha en sjukvård i världsklass (alla partier i riksdagen har liknande skrivningar i sina sjukvårdsprogram).

Resultatet av Norges, Dan marks och Finlands hantering av covid-19 är i världsklass. Det samma kan inte med bästa vilja sägas om det svenska resultatet. Och om vi tittar på den sam hällsekonomiska utvecklingen kan vi inte heller säga att den svenska strategin har resulterat i en avsevärt bättre ekonomi.

I skrivande stund har vi mycket låg smittspridning i Sverige, precis som i fjol. Och förhoppnings vis kommer en hög vaccinationsgrad att förhindra större utbrott framöver. Men viruset har inte försvunnit. Tvärtom finns det kvar i samhället, och i grupper med låg vaccinationsgrad ser vi hur smittan återigen kan spridas.

Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort samtliga restriktioner samt om en kraftig minskning av testningen. Mot bakgrund av den låga smittspridningen kan det verka rimligt. Men vi ser nu en kraftig ökning i andra europeiska länder, så det är viktigt att vara vaksam och noggrant följa sjukdomens ut veckling.

Det är faktiskt förvånande hur snabbt vi verkar glömma de enkla vardagliga åtgärderna som kraftigt minskar smittspridningen i ett samhälle. Som att hålla avstånd mellan människor i en kö, eller behålla plexiglas vid kassor och i kollektivtrafiken, eller behålla avstånd mellan de sittande på restauranger och andra offentliga lokaler.

Alla är givetvis glada för att sanktionerna är borta, men det gäller att inte vara kortsiktig. I dagarna är det höstlov och ett antal familjer kommer att åka utomlands på höstlovet. Därmed ökar på nytt risken för smittspridning. För pandemin är global och den är ännu inte över.

Hemmets Vän 28 oktober 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Låt Skatteverket ta över ansvaret för passen
Omvändelse under galgen
Grattis pensionär – du är valets verkliga vinnare
Kampen måste fortsätta
Firande med djupa rötter
Varför är Löfven negativ till finländsk Natoansökan
Frihetens låga släcks inte
Kortsiktig svensk politik under 20 år
Alla ska ha rätt till samma vård
Verkligheten kommer att komma ikapp Putin


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies