Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Sätt stopp för barnhemmen

Veckans kommentar Publicerad: 2021-10-21 15:55

I samband med den fruktansvärda händelsen på HVB-hemmet Prästgården i Hagfors i juni i år, då en försvunnen 5-åring hittades drunknad i närliggande Uvån, var det säkert många som likt undertecknad blev förvånade. Hur kommer det sig att barn som är fem år placeras på institution och inte får bättre omsorg än att de kan utsätta sig själva för livsfara och till och med förolyckas? Det är lika fruktansvärt som chockerande.

TT skrev i veckan en artikel utifrån fallet om HVB-hem, ”Hem för vård eller boende”, på vilka allt fler barn placeras utan föräldrar. TT frågade samtliga kommuner i landet om de placerat små barn på HVB-hem utan föräldrar under åren 2018–2020. Man bad kommunerna dela in barnen i åldrarna 0–3 år, 4–6 år och 7–9 år. 230 av 290 kommuner svarade. Totalt uppger kommunerna att de gjort 277 placeringar av barn i åldern 0–9 år på HVB-hem utan vårdnadshavare.

Det visar sig att de senaste åren har flera små barn bott ensamma på hem – i månader.

Låt oss ta ett exempel: Göteborg. De senaste åren har små barn bott ensamma på HVB i månader och år. Bara i stadsdelen Nordost i Göteborg placerade kommunen omkring 100 barn yngre än tio år ensamma på barnboenden åren 2018–2020. Det är mer än en tredjedel av de totalt 277 placeringar som gjordes i hela landet under de tre åren. Hur många som totalt placerats av Göteborgs stads socialnämnder är oklart i undersökningen, men bara tillsammans med stadsdelen Hisingen blir siffran omkring 136.

Den längsta placeringen under perioden är ett barn som är i sju–nio-årsåldern och varit placerat på HVB utan vårdnadshavare i två år. Mediantiden för placeringarna i stadsdelen nordost varierar mellan åldersgrupper och åren som undersökts – från 12 dygn upp till 61 dygn. Det betyder att små barn placerats på hem utan föräldrar från enstaka dagar upp till flera månader, i ett fall i två års tid.

Att bo på en institution som inte på något sätt liknar en familj, med ständiga personalbyten, andra barn som kommer och går, och utan möjlighet till anknytning till en trygg vuxen, det är ingen bra uppväxtmiljö.

Att det ser ut så här beror på att det saknas familjehem. Kommunerna söker familjer men hittar inga. När det inte finns familjer som barnen kan bo hos blir enda utvägen institution.

Kanske är vår tids familjer för individualiserade, för självupptagna och för tidspressade för att det skulle finnas tid och energi för ytterligare en familjemedlem. Oavsett är detta en möjlighet för våra församlingar att ta ansvar för barn i sin stad. Finns det familjer i församlingen som skulle kunna ta sig an ett barn? Skulle det gå att göra det med stöd från församlingen?

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Svenskt medlemsskap i Nato
Räkna med rekord - men läget är prekärt
Väpnat motstånd är också ett fredsarbete
Sverige kommer att bli Nato-land
Franska valet påverkar Sverige
Ett svårt ställningstagande
Kyrkorna kan inte missa kulturtåget
Hillsongs styrelse tar Brian Houston ur tjänst
Lita till Gud i stormen
Förbered i församlingen för flyktingar från Ukraina


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies