Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Din röst påverkar kyrkans framtid

Debatt Publicerad: 2021-09-16 15:08

På söndag den 19 september är det val inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med cirka 6 miljoner medlemmar. Medlemmar från 16 år kan då rösta fram dem som ska sitta i kyrko­fullmäktige, i stiftsstyrelse och på den nationella nivån som kyrkomötet utgör. Förra gången det var val, år 2017, röstade nästan en miljon av kyrkans medlemmar. Det var rekordmånga som röstade i det kyrkovalet. Nu hoppas Svenska kyrkan att komma över en miljon personer som deltar i valet 2021.

Kyrkovalet den 19 september handlar om Svenska kyrkans framtid. Vad ska kyrkoavgiften gå till? Hur möter kyrkan samhällets utmaningar på bästa sätt? Vilken är kyrkans viktigaste uppgift? Viktigt är också att kolla vilken fråga som nomineringsgrupperna drev inför valet för fyra år sedan och hur det har gått med dessa löften? Inför årets val säger flera nomineringsgrupper att de också vill bidra med ett engagemang för alla människors lika värde och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas till folkbokföringsadressen. Dessa röstkort har skickats ut i början av september. På röstkortet står vilken församling och vilket valdistrikt man tillhör och vilka val man får delta i. Där står också vallokalens adress och öppettider samt adress och öppettider för förtidsröstning. När man röstar måste man ha med sig sitt röstkort samt legitimation.

I kyrkovalet den 19 september väljer du vilken nomineringsgrupp som du vill ska leda Svenska kyrkan in i framtiden genom att rösta till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Här är kyrkan beroende av medlemmarnas engagemang och villighet att delta i valet.

I de olika pastoraten runt om i Sverige kan det skilja mellan olika nomineringsgrupper som ställer upp i pastoratet. På flera ställen finns lokala nomineringsgrupper. De vanligaste nomineringsgrupperna är Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Borgerlig samverkan, Frimodig kyrka, POSK (Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan), Sverigedemokraterna, ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan), Aktiv kyrka, AfS (en utbrytning från Sverigedemokraterna).

Både den nuvarande ärkebiskopen och hennes företrädare har ifrågasatt att politiska partier ställer upp i kyrkovalet. Just nu är det fyra partipolitiska nomineringsgrupper. AfS, som är en utbrytning från Sverigedemokraterna, Arbetarpartiet Socialdemokraterna och Centerpartiet. De andra riksdagspartierna har fristående kyrkogrupper. En tydlig trend är hur nomineringsgrupperna helt utan partikoppling stärkt sin ställning i förra valet 2017 och frågan är om detta kommer förstärkas i årets val?

Nu är förhoppningen att så många medlemmar i Svenska kyrkan som möjligt deltar i kyrko­valet. Man har då möjlighet att vara med och påverka inriktningen för arbetet i både sin lokala församling och på stifts- och riksnivå. Kyrkan behöver sina medlemmar, oavsett om man är aktiv i någon verksamhet. Att rösta är en demokratisk rättighet, ta tillvara den möjligheten. Nu finns en chans att påverka kyrkans framtid. Genom att inbjuda alla medlemmar att delta i kyrkovalet är kyrkan öppen för påverkan och öppen för vilken framtidsväg som folkets kyrka ska arbeta mot. Dessutom är det också ett sätt att tydliggöra att var och ens medverkan i kyrkan har stor betydelse.

Varje röst är viktig för det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheterna i de olika församlingarna. Det är lätt att tänka att min röst inte spelar någon roll, men så är det inte. Varje röst gör skillnad. Svenska kyrkan är en demokratisk kyrka med demokratiska val. En av de största utmaningarna för kyrkan ligger i att öka antalet medlemmar. Att fler väljer att döpas och konfirmeras. Genom valet påverkar man både ekonomi och innehåll i Svenska kyrkan. Därför är det viktigt att läsa igenom de olika nomineringsgruppernas program och inriktning innan man röstar. Viktigt är att värna om församlingens grunduppdrag: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. På söndag kan din röst avgöra Svenska kyrkans framtid i Sverige.

Sören Carlsvärd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Måttfullhet ointressant för många
Ny regering krävs för att bryta rädslans spiral
Relation som tar lång tid att reparera
Plus och minus i kampen för ett nyktrare Sverige
Möjligheternas Sverige - utan utsatta områden
Samvetet måste ständigt utbildas
Skolan måste sätta stopp för mobbningen
Inte läge att dra ned på biståndet!
Europa inpyrt av antisemitism
Pandemins konsekvenser för vården


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies