Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Otrygghetens tid

Ledare Publicerad: 2021-08-12 15:48

Vi lever i en tid med många strömningar som skapar otrygghet. För invånare i svenska bostadsområden där tung kriminalitet fått ingång hamnar naturligt otryggheten i fokus. När  ens barn inte kan leka i det egna bostadsområdet är det oerhört smärtsamt.

Oron och rädslan skär rakt igenom generationerna. Många äldre dras med. Man är rädd att röra sig på stan, orolig att pensionen inte ska räcka eller hur det ska gå för den uppväxande generationen, alltifrån egna barn och barnbarn till människor i allmänhet.

En undersökning från Örebro universitet visar dock att majoriteten äldre känner sig trygga i bostaden och grannskapet. Men för en liten grupp handlar rädslan förutom brott också om ekonomi, ensamhet med mera.

Mediernas rapportering om politiska kriser i Sverige och världen förstärker bilden av otrygghet. Den hotande miljökrisen, liksom exempelvis bristen på cement i Sverige som kan stoppa samhällsbygget av bostäder och vägar, är andra hotbilder.

Men både i närmiljö och nationen handlar det om att välja perspektiv. Vi kan rada upp problem som skapar rädsla och otrygghet. Eller vi kan välja att fästa vår blick på allt det positiva, vackra som är värt att minnas och samtala om. Vissa skulle kalla det verklighetsflykt. Men vad vi fyller våra tankar med, alltifrån vad vi läser, lyssnar och tittar på, pratar med andra om och låter oss styras av, det har en avgörande betydelse.

De senaste decennierna har kärnfamiljens värde för att bygga ett tryggt samhälle attackerats och fått andra valörer. Uttrycket ”det var bättre förr” är knappast sant. Men familjebegreppet, inte minst i det gamla bondesamhället, såg annorlunda ut. I dagens familjer vilar en tung börda på föräldrarna när det i många fall enbart finns antingen en mamma eller pappa i närmiljön. Det är stora krav som ställs på de vuxna med förvärvsarbete och en fritid med mängder av aktiviteter. 100-200 år tillbaka kunde föräldrar i många fall räkna med stödinsatser från far- och morföräldrar eller andra släktingar som bodde i familjens omedelbara närhet.

Nu byggs andra relationer. Mediautbudet och sociala medier ger ett överdådigt smörgåsbord som gör valmöjligheterna närmast gränslösa. Med detta följer ofta likgiltighet. Man orkar inte välja eller ta in allt som erbjuds.

Sedan årtusenden tillbaka har värderingar för att bygga ett stabilt och tryggt samhälle varit oerhört viktiga. Tidigare ganska självklara principer hos befolkningen attackeras idag, vilket gör att rätt och fel, sanning och lögn, kärlek och vänskap blir svårt för många att värna.

Historiskt i Sverige kan exempelvis ljuset sättas på vikingatiden när fröet till vår svenska nation sakta började formas. Många uppfattningar om vikingatiden har handlat om brutala erövringar i andra länder. Men troligen var det en förhållandevis liten grupp som ägnade sig åt denna brutalitet. De flesta kämpade hårt för överlevnad hemma på gården och i närsamhället. Andra grupper var djärva upptäcktsresanden och handelsmän. Dessa förde med sig kulturella värderingar och strömningar från många andra länder. Det var delvis så kristendomen med sina värderingar kom till Sverige och började genomsyra hela samhällsbyggandet för cirka 1 000 år sedan.

I andra kulturer fanns dessa värderingar flera tusen år tidigare som grund för trygga samhällen i dessa nationers vardag.

I allt som sker i dagens samhälle är det viktigt att inte bli historielös och närsynt. Det finns så mycket att lära av gångna generationer och kulturer. Vi får inte tro att vi idag i Sverige är så unika att vi behöver ”uppfinna hjulet igen”.

Hemmets Vän 12 augusti 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Klyftan mellan stad och land allt djupare
S och facket gör allt för att behålla makten
Först röstning – sedan förhandling om makten
Ödesmättat val väntar
Liberalerna på väg att bli större än Centern i valet
Valrörelse utan dolkar?
Försoning väg ur våldsspiral
Värna Sveriges kristna helgdagar
Återupprätta Sverigebilden
Vad kan svensk sjukvård lära av möbeljätten Ikea?


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies