Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Pandemins konsekvenser för vården

Debatt Publicerad: 2021-08-05 14:08

Vi närmar oss tiden efter pandemin. Hälso- och sjukvården förbereder redan för hur vården kan återgå till mer normala rutiner men mycket kommer behöva förändras och förstärkas. Pandemin har synliggjort flera brister samtidigt som positiva saker har utvecklats. Till det senare hör att samverkan mellan kommuner och regioner har stärkts vilket ökar möjligheten till en mer sammanhållen vård.

Stora delar av vården har behövt skjutas upp på grund av den belastning som pandemin medfört och risken för smitta. All den uppskjutna vården behöver nu tas om hand. Patienter hade väntat i olagligt långa köer före pandemin och situationen har, av naturliga skäl, förvärrats under pandemin. Kristdemokraterna föreslog redan hösten 2020 att det skulle upprättas en nationell vårdförmedling. Bakgrunden är att det finns ledig kapacitet runt om i landet, både hos offentligt drivna verksamheter och hos idéburna eller privata. Men den lediga kapaciteten är inte synlig för någon eftersom vi saknar nationellt ansvar för vården. Inte heller finns avtal som möjliggör för alla patienter att söka vård där den lediga kapaciteten finns. Genom en nationell vårdförmedling skulle patienter kunna välja att få sin medicinskt beslutade operation eller behandling på annat sjukhus än det närmaste om de så önskar.

Sverige har för få vårdplatser. Hur man än räknar så ligger vi i bottenskiktet i ett europeiskt perspektiv. Det märktes när pandemin slog till med kraft i mars 2020. Bristen på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker med flera blev påtaglig och påverkade vården när krisen sköljde över oss. Tack vare fantastiska medarbetare i vården kunde antalet intensivvårdsplatser snabbt fördubblas. Men hade vi haft en högre grundnivå kanske vi klarat den initiala fasen bättre och dessutom kunnat fortsätta genomföra fler operationer och behandlingar under pandemin. Kristdemokraterna kommer fortsätta driva förslag som ökar antalet vårdplatser.

På flera områden har det blivit tydligt att vi saknar nationell ledning och styrning av hälso- och sjukvården. Uppdelningen i 21 självstyrande regioner har tjänat oss väl under väldigt många år men är inte ändamålsenlig idag. Kristdemokraterna anser att vi istället ska styra vården nationellt i de delar som kräver politiskt styrning och ledning. I andra delar behöver vi ge utrymme för verksamheterna själva att forma verksamheten på bästa sätt. Idag har vi för många lager av styrning som snarare försvårar för verksamheterna att ge en god vård. Därför vill vi ta bort alla onödiga lager av styrning och dels leda vården nationellt så den får förutsättningar att bli jämlik, dels vill vi öka utrymmet för vårdens medarbetare att forma verksamheten utifrån medicinska bedömningar.

En förändring av vårdens organisation är nödvändig och allt fler partier ser behovet av det även om lösningarna är olika. Vi kristdemokrater välkomnar debatten. Vi måste ge hälso- och sjukvården en bättre organisation, politiska uppdrag på olika nivåer får inte stå i vägen för den förändring som krävs.

Coronakommissionen var tydliga när de lämnade sitt delbetänkande i december 2020. Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen måste förstärkas och arbetsvillkoren för medarbetarna förbättras. Det är förslag som vi kristdemokrater lagt i riksdagen under flera år och som slutligen fick riksdagens gillande i våras. Fyra miljarder tillförs äldreomsorgen för att försäkra dessa delar, och av beslutet framgår att det ska vara ett uthålligt stöd. Nu är det varje kommun som har att på bästa sätt förstärka äldreomsorgen långsiktigt. Att anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsvillkoren för inte minst undersköterskorna är viktiga delar i förstärkningen av äldreomsorgen. Vi kommer att följa upp hur förstärkningen av äldreomsorgen genomförs. Man ska kunna lita på äldreomsorgen i hela landet.

Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot, KD, ordförande riksdagens socialutskott


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Utmaning: Dela liv och lidande
Elförsörjning - en laddad fråga
Sluta omyndigförklara kvinnor och familjer
Civilsamhället förenar
Rösta för demokratin
Låt inte skrämma er!
Det är dyrt att vara svensk
Rättsväsendet under granskande lupp
Man kan inte äta mobiltelefoner
Förlåtelse nyckeln till framtiden


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies