Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Förneka inte mirakel

Ledare Publicerad: 2021-03-30 16:44

Ett år har gått sedan Sverige och världen förlamades av det fasansfulla coronaviruset. Vi har svårt att ta in alla nyheter om smittade, svårt sjuka och döda runt om i världen på grund av covid-19. Smittkällor måste kartläggas, brister i äldreomsorg och sjukvård avhjälpas, insatser göras mot obetänksamhet i umgängesformer för att stoppa virusets förödande verkan. Samtidigt behöver vi lyfta fram hoppet. Heroiska insatser av sjukvårdspersonal utförs varje dag.

Inför en ny påskhelg kan vi hämta erfarenheter och lärdomar från 2000 års historia. Den kristna trons grundare, efterföljarna till snickarsonen Jesus, hade hamnat  i djupt missmod och gett upp hoppet. Men nattsvart långfredag byttes till miraklets påskdagsmorgon. En del kallar det myter, men de som genom historien fått sitt liv förvandlat vet något annat. Deras hopp lever.

Varje människa behöver balanserade vågskålar. Vi kan inte bara fylla den ena vågskålen med allt vad nyhetsbevakningen serverar från Sverige och världen. Den andra vågskålen, för att det inte ska tippa över i uppgivenhet och rädsla, behöver fyllas av goda exempel, erfarenheter där livet vänt.

Så gjorde det i tyska Oberammergau efter att pesten 1632–33 lär ha stannat vid byns gräns när invånarna bad om ett Gudsingripande. 1634 gavs det första passionsspelet om Kristi lidandes historia och byborna lovade att var tionde år uppföra passionsspelet. Endast krig och myndighetsförbud har sedan dess stoppat framförandet av passionsspelen.

Kriser och vändpunkter i människors liv finns det många exempel på. Under 1850-talet höll Sveriges befolkning på att dränkas i alkohol och social misär. Men lokalbefolkningen i byar och städer protesterade mot myndigheters och statskyrkans förtryck av mötes- och åsiktsfrihet. Allmogen samlades i gårdarna och började på egen hand, under enkla förkunnares ledning, läsa sin bibel och fira nattvard, något som tidigare var förbehållet prästerna och kyrkorummet. Det blev början till ett folkuppvaknande men också demokratins födelse. I spåren av detta kom det fria ordet och så småningom allmän rösträtt för både män och kvinnor.

Men dessa folkliga resningar går faktiskt tillbaka till den första påsken. Då besegrades dödsfruktan och hoppet tändes vid en tom grav i Jerusalem. Några lärjungar i djup sorg på väg från Jerusalem mötte den uppståndne som började undervisa dem att allt var förutsagt, att döden skulle besegras.

I 2000 år har ett oräkneligt antal människor befriats från sin dödsfruktan, fått visshet om ett liv efter döden och en framtid befriad från sjukdom, lidande och hopplöshet.

Vid den första påsken gjorde det etablerade samhällets ledare med hjälp av lögner allt för att försöka förneka verkligheten. De till och med mutade säkerhetstjänsten vid graven som blivit ögonvittnen när döden besegrades. Vakterna skulle få betalt om de vittnade falskt och påstod att det var Jesus lärjungar som stulit kroppen.

Kampen mot sjukdom och död, uppgivenhet och verklighetsförnekelse behöver föras på olika plan. Varje medicinsk landvinning som befäster hälsa och liv ska premieras. Människor som fått sitt liv förvandlat, vare sig det gäller från destruktivt drogmissbruk, obotliga sjukdomar, djupaste depression eller där olyckor och katastrofer försökt släcka livet, deras livsberättelse behövs hela tiden i en vågskål, vilken så lätt fylls med mörker och hopplöshet.

Den första påsken slutade inte med solförmörkelse och död på korset. Den slutade med soluppgång och en tom grav.

Den tid vi lever i ska inte förneka verkligheten av bristande samhällsfunktioner. Men den ska också våga hålla fram det övernaturliga, oförklarliga när ljuset segrar över mörkret.

Hemmets Vän 1 april 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Alarmerande skolmiljö
Kampen mot organiserad brottslighet långt ifrån över
Tänk nytt om sjukvården
Smittspridningen viker – hög tid att öppna kyrkor
Sveriges Pisa-fusk blottlägger skolans kris
Det blev helt fel när Telia privatiserades
Tillsätt en äldreminister !
Även Sverige bör erkänna folkmordet på armenier
Oerhörda tragedier bakom adoptioner
KD har rätt – låt staten ta ansvar för sjukvården


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies