Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Öppna upp samhället när alla över 50 år vaccinerats

Ledare Publicerad: 2021-03-25 13:33

Under senaste året har pandemin präglat Sverige och övriga världen. Sedan årsskiftet pågår vaccination mot covid-19. Och även om det går långsammare än förväntat och planerat, har mer än en miljon svenskar idag fått en första spruta. Det är riskgrupper som pensionärer på äldreboenden, personer med stöd av hemtjänst och annan personal, som tillhör den prioriterade gruppen. Och nu ser vi att behovet av sjukhusvård för dessa grupper minskar kraftigt. Vi ser också att dödligheten går ner – även om smittan ökar i samhället som helhet. Vaccinerna gör att vi nu kan bekämpa sjukdomen på ett helt nytt sätt.

Det finns data från Skottland som visar samma utveckling. Och det syns framförallt i data från Israel, det land som kommit längst med vaccination och som nu kan börja öppna upp samhället. 

Målet att alla över 18 år som vill ska kunna vaccineras innan halvårsskiftet kommer inte att uppnås. Det är allt mer uppenbart, och det beror på att vaccintillverkarna inte lyckats producera vaccin i de volymer som krävts för detta och som det finns avtal om. När en tillverkare exempelvis bara levererar 30 procent av kontrakterade doser till EU så är det givetvis ett allvarligt avtalsbrott.

Men detta till trots finns ändå skäl att vara optimist. För varje vecka som går ökar antalet personer som blivit vaccinerade. 

Danmark har inriktningen att öppna upp samhället när alla över 50 år vaccinerats. Tanken är enkel, det är helt enkelt försvinnande få under 50 år som blir svårt sjuka, som får intensivvård eller dör i sjukdomen. Om alla som har störst risk vaccinerats, samt tillhörande personal, är det inte längre en dödlig sjukdom på samhällsnivå. Och i kombination med andelen svenskar som har antikroppar efter genomgången sjukdom, börjar också flock­immuniteten att minska smittspridningen i samhället avsevärt.

Sverige bör alltså ta efter grannlandet i söder. Danmark har varit betydligt mer framgångsrikt än Sverige när det gäller att begränsa smittspridningen i landet och dödstalet i covid-19 är mycket lägre än i Sverige. Låt oss lära av dem som lyckats bättre! Och låt oss redan nu planera för ett återöppnande av samhället när alla över 50 år blivit vaccinerade. 

Detta ska givetvis göras på ett säkert sätt, och många rutiner för att minska smittan i samhället kommer att bli kvar. Alltifrån plexiglas vid kassor och avstånd mellan människor i köer, till hygienrutiner och strikta regler om att den som är sjuk ska stanna hemma.

Den äldre befolkningen i Sverige har tagit ett enormt ansvar under pandemin. Och ensamheten som har brett ut sig blir allt svårare. Det är dags att börja planera för hur landet ska se ut efter pandemin.

Hemmets Vän 25 mars 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Alarmerande skolmiljö
Kampen mot organiserad brottslighet långt ifrån över
Tänk nytt om sjukvården
Smittspridningen viker – hög tid att öppna kyrkor
Sveriges Pisa-fusk blottlägger skolans kris
Det blev helt fel när Telia privatiserades
Tillsätt en äldreminister !
Även Sverige bör erkänna folkmordet på armenier
Oerhörda tragedier bakom adoptioner
KD har rätt – låt staten ta ansvar för sjukvården


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies