Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Vägen ut ur skolkaoset

Ledare Publicerad: 2021-03-18 16:05

Dagens kriser i skolan visar sig i uppgivenhet, brist på respekt, skadegörelse, uteblivna kunskapsmål, utbrända lärare och arbetssökande, som inte vill satsa på läraryrket. Att elever uteblir från lektioner, strular i klassrummet, inte vill följa grundläggande regler för ordning och uppförande, det eroderar grunden för en fungerande skola. Men det finns skolor, elever och lärare med oddsen emot sig, som kan visa på en uppseendeväckande positiv vändning. Vivallaskolan i invandrartäta Örebro är en skola som lyckats vända trenden utan någon mirakelmedicin.

Ett par nya skolledare kom till Vivallaskolan samtidigt som erfarna lärare stannade istället för att ge upp. Det blev början. Personal och skolledning inledde ett metodiskt förändringsarbete. De ville skapa trygghet, visa både anställda och elever tillit samt praktisera nolltolerans mot strulighet.

En tid upphöjde vi individualismen till skyarna och tillät var och en att förverkliga sig själv utan hänsyn till andra. Men myntets baksida visade ensamhet, osäkerhet, elever som saknade självförtroende. Deras föräldrar ville främst förverkliga sig själva och glömde sina barn.

Klassiska begrepp som hänsynstagande, solidaritet, samarbete och att se andras behov och inte bara sina egna, åkte ut genom fönstret i många familjer.

På så sätt skördades frukterna i individualismens paradis. Är mitt fokus enbart jag själv och mina möjligheter? ”Jag behöver ingen annans hjälp.” Den livsfilosofin har fått sin brutala belysning under det gångna pandemiåret, om inte förr. Många studenter klarar sina studier men lider alltmer av ensamheten, som också givit psykiska effekter.

Kanske vi, när pandemin förhoppningsvis besegrats, inser hur ett gott samhälle kan utvecklas. Vi behöver se och lyssna till varandra. Vi behöver både vara uträckta händer och ta emot hjälpande händer. Vuxenvärlden behöver än mer inse att ett samhälle byggs över generations-, köns- och klassgränser. När också etiska gränser kan överbryggas, då upptäcks den rikedom som finns i erfarenheter av mötet med andra kulturer.

En av lärdomarna för framgången i Vivallaskolan är att om nolltolerans mot bråk och stök ska skapas, så behövde man omedelbart ta tag i de problem som uppstod.

En annan nyckel var att avsätta tid att träffa enbart föräldrar och elever. Ett lugn växte fram när personalen förstod att skolans ledning stod bakom dem fullt ut. Ett lugn i personalgruppen sprider sig till eleverna.

Förr kom personalen ofta till sin skola utan att veta vad de skulle möta. Det blev mycket av att ”släcka bränder” istället för tid till mer långsiktiga insatser för att uppnå lugn och studiero.

Lärarna kände att de hade mandat och förtroende att agera för en god studiemiljö. Det ställde också krav på en verklig närvaro av skolledningen ”ute på golvet”.

En överraskande ton kunde uttryckas när lärare kunde säga att de på jullovet ”ville ta med sig barnet hem i ryggsäcken”.

Trygghet och arbetsro skapas av lyhördhet för elevernas men också personalens behov. Den pedagogiska yrkesskickligheten att förmedla kunskaper är givetvis också grundläggande.

Det finns absolut många fler skolor runt om i Sverige som har vänt en destruktiv skolmiljö till framgång. I botten ligger vilja till samsyn, delaktighet och lyssnande, men också att vara tydlig med krav och riktlinjer. Då finns det hopp för både kunskapsutveckling, ansvarstagande och social mognad hos eleverna.

Hemmets Vän 18 mars 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Förneka inte mirakel
Öppna upp samhället när alla över 50 år vaccinerats
Mordförsöken i Vetlanda – och frågorna de väcker
Värna fri press och yttrandefrihet
"Finlands sak är vår"
Ingen mat på bordet
Stäng kärnkraftverken - när alternativ finns
Den ryska björnen förvirrad
Kommer löftena om äldreomsorgen att hållas?
Osanna rykten skadar


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies