Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Tillsätt en haverikommission för de mest utsatta flickorna

Debatt Publicerad: 2021-02-18 15:25

På senare tid har det framkommit allvarliga uppgifter om svåra missförhållanden vid ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Det gäller inte minst mediernas rapportering kring institutionen Björkbacken.

Budskapet har fokuserat på uppgifter om att redan utsatta flickor i nedre tonåren, ibland så unga som 11–12 år, har drabbats av hot, misshandel och sexuella övergrepp.

Björkbacken i Göteborg är nu tills vidare stängd. Bra så, men detta är dock långt ifrån den första larmrapporten om maktmissbruk och övergrepp på SiS-institutioner.

Liberalerna har länge krävt en förändring av vården av unga i Sverige. Med oss finns flera andra partier och inte minst så gott som alla barnrättsorganisationer.

SiS ska ansvara för att individuellt anpassa tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Myndigheten har för närvarande även uppdraget att rehabilitera ungdomar som har dömts för brott till sluten ungdomsvård.

I SiS uppdrag ligger därmed att ha hand om barn och unga, samt vuxna, med mycket svår personlig problematik. Det handlar om kriminalitet och missbruk, men också om psykiatriska diagnoser eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Avskiljning är begreppet för ett av de tvångsmedel som SiS förfogar över. Det är en kraftfull frihetsbegränsning för alla människor oavsett ålder, men alldeles särskilt när vi talar om barn. Det handlar om våldsanvändning mot barn i tvångsvård – fysiska ingripanden som är tillåtna inom SiS men i stort sett ingen annanstans i vårt samhälle med undantag för psykiatrisk tvångsvård.

Avskiljning innebär vanligen att barn fysiskt hålls fast av personal mot golv eller vägg eller att den unga över tid isoleras i ett avskalat rum. Berättelser från unga som utsatts för avskiljning vittnar om stort obehag och ångest.

Utöver isolering används även vård i enskildhet. Det innebär att man vårdas ensam utan kontakt med de andra unga på avdelningen. Det finns fall där barn har vårdats i enskildhet i långt över 200 dagar och blivit fasthållna och isolerade över femtio gånger.

FN:s antitortyrkommitté har kritiserat isolering av minderåriga eftersom det inte har några terapeutiska effekter. Avskiljningar innebär rätt självklart en psykisk skada på ofta redan traumatiserade barn. Regeringen slog för fler år sedan fast att dess myndighet systematiskt skulle arbeta för att minska antalet avskiljningar, för att befogenheten på sikt skulle kunna fasas ut. Under perioden 2018–2020 har i stället antalet avskiljningar ökat med över 70 procent.

Det finns mycket stora skillnader i förekomst av långtgående tvångsåtgärder mot olika grupper barn och unga. Bland de unga som är intagna på SiS-hem dominerar pojkar i de övre tonåren. Den felaktiga bild som många har är att åtgärden avskiljning finns för att kunna hantera grovt kriminella killar. Så kanske det var tänkt, men så har det inte blivit.

Pojkar och unga män som dömts till sluten ungdomsvård avskiljs i stort sett inte alls. I stället är de långtgående tvångsåtgärderna allra vanligast för flickor, särskilt unga flickor i åldrarna 12–15 år som vårdas enligt LVU.

Det finns ytterligare en aspekt på detta. Den gemensamma nämnaren för barn som avskiljs allra mest i SiS är autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Det motsvarar alltså en funktionsnedsättning som berättigar till insatser enligt LSS.

Det är en mindre grupp barn som står för mellan 30 och 40 procent av samtliga avskiljningar i SiS ungdomsvård.

Risken att utsättas för fysiska fasthållningar och isolering på SiS-institutioner är alltså allra störst för en flicka i 12-årsåldern med autismspektrumstörning, men lägst för en pojke i 17–18-årsåldern med ofta kriminell identitet och stort våldskapital. Till detta ska alltså läggas att användningen av avskiljning har ökat kraftigt på senare år, tvärt emot vad som varit den uttalade ambitionen.

De grava missförhållanden som framkommit inom SiS verksamhet drabbar barn och unga vuxna som har en mycket svår personlig problematik. Regeringens styrning har hittills visat sig otillräcklig. En haverikommission behöver tillsättas för att klargöra omfattningen av konstaterade missförhållanden inom SiS behandlingshem och föreslå konkreta åtgärder för att missförhållanden av denna typ ska stoppas. Kommissionen bör också ta fram åtgärder utifrån de placerade barnens unika behov samt analysera frågan om ansvarsutkrävande av chefer inom SiS.

Liberalerna har i Riksdagen krävt en haverikommission för att bringa klarhet i de allvarliga uppgifter som framkommit om missförhållanden på SiS-hemmen. Det är tragiskt att det ska behövas 2021 i Sverige.

Johan Pehrson (L), riksdagsledamot Örebro län


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Svensk sjukvård måste koncentreras
Det ska bli bättre om man kommer i samhällets vård
Sekulariseringens triumf – ett liv utan mening
Alltmer flytande gräns mellan fiktion och verklighet
Moderaternas abortförslag riskerar att förvärra för kvinnorna
När- och fjärrvärme är vägen framåt
Tillåt inte gårdsförsäljning av alkohol
"Förtäckt folkmord" när covidsjuka felvårdades
"Och kärleken svalnade …"
Dramatiskt om polisens vardag


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies