Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Så kan samhället förbättras

Debatt Publicerad: 2021-02-04 15:21

”Elever polisanmäldes för mobbning!”

”Mobbades på arbetsplatsen – blev långtidssjukskriven.” 

De senaste åren har larmrapporter avlöst varandra om ett allt hårdare klimat med mobbning, könsord och diskriminerande attityder på våra skolor men även på vuxnas arbetsplatser.

Mobbning börjar varken i skolan eller på arbetsplatserna. Den börjar hos var och en av oss i våra attityder, vår människosyn och hur vi formar en bejakande gemenskap mellan generationer. Det finns undersökningar som påstår att en del svenska föräldrar umgås 3,5 minuter per dag med sina barn då man sitter ner och pratar om hur exempelvis skoldagen varit. Vi hör föräldrar som berättar att hemmen allt oftare blir mer en mötesplats mellan olika aktiviteter snarare än en plats där man umgås, växer i tillit, förståelse och social kompetens. Om vi dokumenterar mycket av det språk och de attityder som elever kastar mot varandra på många skolor, så skulle säkert vuxna reagera och fråga sig, hur har det kunnat bli så här?

I skolan vill vi att eleverna ska klara sina kärnämnen med godkända betyg. Skolans mål är också att fostra elever till socialt kompetenta, demokratiskt medvetna samhällsmedborgare. Det är vi vuxna som är förebilder i ord och handling. Om föräldrar ständigt är stressade och har nästan obefintlig tid med sina barn så känner de sig övergivna, och det blir i stället kompisar, internet, sociala medier som ger dem deras sociala kompetens.

Om målet för föräldrar kunde vara att äta en måltid per dag tillsammans med barnen så finns en bra början till gemenskap. Men om våra barn bara ”kastar i sig maten” och rusar till hockeyträningen, ridningen, scouter eller körövningen eller vad det nu kan vara, så lämnar vi en tomhet efter oss.

En måltid är mer än föda. Det är också gemenskap och tankeutbyte. Om det inte finns något utrymme att prata om det som händer, få tid att reflektera och från föräldrasidan ge riktlinjer för hur man lever tillsammans och bemöter varandra, så kan grunden läggas redan i hemmet för till exempel mobbning som sedan blossar upp i skolan.

Ord är skapande, om de är positiva. Nedbrytande om de är negativa. När jag tilltalar en medmänniska med destruktiva ord, så skapar jag självklart en negativ atmosfär. Om jag som förälder sällan eller aldrig säger några uppmuntrande ord så läggs ingen grund till ett gott klimat för gemenskap.

Värderingar lägger vi grunden till i hemmet. Om barnen hör föräldrar säga nedsättande ord till sina barn eller ”svartskalle” om invandrare så fortplantar sig sådana uttryck. De flesta av oss skulle säkert säga att sådana ord inte förekommer i vårt hem. Men det kanske räcker med att det sällan finns ord av uppmuntran, tid att lyssna på varandra, tid att hjälpa till med läxor, tid att göra saker tillsammans.

Mobbning börjar i min tankevärld om jag inte vakar över vad jag tänker, säger och hur jag handlar. Som vuxna måste vi bestämma oss för vilket samhälle vi vill ha och bli goda exempel i både ord och handling. När vi sedan hör om mobbning som våra barn råkat ut för eller deltagit i, måste vi reagera tydligt och bestämt varje gång och prata om vilket umgänge som grundläggs med dessa ord och synsätt.

Det pratas mycket om sociala nätverk. I kommuner där det finns ett nära samarbete mellan familj, skola, socialtjänst, polis, kyrka, näringsliv och föreningsliv har positiva resultat nåtts med minskat drogmissbruk och kriminalitet. Ett bättre samhälle börjar med oss själva och i de ”små cellerna”. Det hjälper inte att säga ”skolan måste skärpa sig” eller ”politiker måste ta sitt ansvar” eller ”polisen måste få en annan attityd” om inte var och en av oss tänker på våra ord, attityder och handlingar och inser att varenda en av oss är med och skapar ett bättre eller sämre samhälle genom vårt deltagande och engagemang!

Sören Carlsvärd

Fotnot: Fördjupningslitteratur: ”Mobbad – att utveckla ett effektivt mobbningsarbete”, Monica Isaksson, Kommunlitteratur.”Mobbningsbegreppets innebörd och definition” av Marie Creutzer Hagman, Sandra Olsson, Göteborgs Universitet.


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Tillåt inte gårdsförsäljning av alkohol
"Förtäckt folkmord" när covidsjuka felvårdades
"Och kärleken svalnade …"
Dramatiskt om polisens vardag
Tillsätt en haverikommission för de mest utsatta flickorna
Rädslan blev vår munkavle
Stoppa missbruket av det svenska asylsystemet
Kan man lita på de nya vaccinerna?
Myndighetssverige har fått sig en törn
Ett bra bistånd är effektivt


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies