Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kommer löftena om äldreomsorgen att hållas?

Ledare Publicerad: 2021-01-28 15:34

Just nu är de flesta svenska politikerna överens om två saker. För det första att bristerna inom äldreomsorgen är den viktigaste orsaken till att tusentals personer med hemtjänst, eller som bor på särskilt boende, drabbats av covid-19. För det andra att det nu krävs en rejäl ambitionshöjning för äldreomsorgen för att komma till rätta med problemen. Frågan är om de fagra löftena, från såväl höger som vänster, kommer att hållas den dagen pandemin är över och vardagens bekymmer återigen pockar på.

Hur ser det då ut inom äldreomsorgen? Den statliga Coronakommissionens slutsatser är tydliga i sitt första betänkande. När det gäller personalen så måste antalet anställda öka. Men det handlar inte bara om antal anställda. Även kompetensen bland de anställda måste höjas, eftersom många har bristande utbildning och inte sällan bristande kunskap i svenska. Fler behöver erbjudas fast anställning istället för vikariat. Att ha många outbildade vikarier i denna verksamhet innebär lägre kvalitet. Fler sjuksköterskor behöver rekryteras och förbudet mot att kommuner anställer läkare bör strykas.

Detta låter givetvis bra. Någon emot? Inte ännu. Problemet är egentligen två.

För det första saknas redan idag utbildad personal att anställa, och det kommer inte bli lättare när vi ser hur stora pensionsavgångarna kommer vara under kommande år.

För det andra kommer det krävas mycket stora resurstillskott. Mer pengar helt enkelt. Enligt Greger Bengtsson, äldresamordnare på SKR (Sverige kommuner och regioner) växer nu antalet äldre i samhället, och därför behöver äldreomsorgens budget öka med 50 procent under de kommande tio åren, bara för att bibehålla dagens kvalitet. Ska därtill Coronakommissionens ambitionshöjning nås krävs ett årligt tillskott på totalt 100 miljarder per år. Den totala kostnaden för äldreomsorgen skulle därmed årligen uppgå till 240 miljarder kronor. Detta är pengar som kommunerna, som ju ansvarar för äldreomsorgen, inte har idag. Det krävs helt enkelt kraftiga höjningar av kommunalskatten, kraftiga höjningar av statsanslagen till kommunerna, höjningar av egenavgifterna inom äldreomsorgen eller en kombination av dessa tre.

Hur ett samhälle bemöter och behandlar dess äldre medborgare säger något om den grundläggande etiken i detta samhälle. Och det är alldeles uppenbart att Sveriges äldreomsorg vägs på en våg, och just nu har vi inte den tyngd och förmåga som krävs för att ge god omvårdnad. Vilket parti som har de mest långt­gående förslagen och som förmår omsätta dem i praktiken, inklusive budgettillskott, kommer bli en avgörande fråga under många år.

Hemmets Vän 28 januari 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Värna fri press och yttrandefrihet
"Finlands sak är vår"
Ingen mat på bordet
Stäng kärnkraftverken - när alternativ finns
Den ryska björnen förvirrad
Osanna rykten skadar
USA är långt större än president Trump
Osäkerhet skapar nyorientering
Vaccinationen är i gång – men är Sverige redo?
Lucia förmedlar hopp


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies