Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kan man lita på de nya vaccinerna?

Debatt Publicerad: 2021-01-21 13:01

Efter julhelgerna inleddes den vaccinationskampanj mot covid-19 som beräknas pågå under vintern och våren. Det normala när ett vaccin lanseras är att alla som drabbats av den aktuella sjukdomen utbrister i ett: ”Äntligen!” Men i det här fallet är det många som reagerar med tvekan. Är det verkligen befogat med en vaccinationskampanj? Är vaccinet tillförlitligt? Och mer personligt: Måste jag själv vaccinera mig?

Som kristna bör vi värna såväl samvetsfriheten som den personliga integriteten, och därmed också vars och ens rätt att välja om man ska låta vaccinera sig eller ej. Samtidigt är det önskvärt att våra ställningstaganden är så välgrundade som möjligt. Framför allt är det under vår värdighet som Guds folk – som i alla lägen är kallade att hålla sanningen högt – att tillmäta konspirationsteorier samma bevisvärde som forskningsresultat.

På sociala medier är det i nuläget en mängd rykten som florerar runt vaccinet, som vid närmare granskning visar sig vara dåligt underbyggda. Låt oss för enkelhets skull dela upp dem i 1) framställningsrelaterade, 2) medicinska och 3) eskatologiska farhågor.

1: De framställningsrelaterade farhågorna handlar om sådant som en oro kring att vaccinet har tagits fram så snabbt, misstro mot de inblandade läkemedelsföretagen och misstankar om att satsningen ”bakom kulisserna” har regisserats av Bill Gates eller andra miljardärer med förment grumliga motiv.

Om detta kan man säga att det är korrekt att flera av vaccinerna har tagits fram i rekordfart, men att de ändå har gått igenom hela den kontrollprocess (fas 1–3) som den internationella standarden kräver. Att man genom unika samarbeten och statlig finansiering har skyndat på produktionen är alltså inte detsamma som att processen har varit ett hafsverk.

Angående dolda agendor från läkemedelsföretagen och externa finansiärer kan man först och främst konstatera att det saknas bevis för några sådana, men också att det vore ytterst svårt att utan upptäckt koordinera alla de tusentals aktörer som varit involverade i processen. Nog för att vi ska vara sunt kritiska till de ofta mäktiga läkemedelsföretagen, men just därför har vi också myndigheter som ska granska deras resultat.

2: De medicinska farhågorna handlar om sådant som kopplingen till aborterade foster, lanseringen av den nya tekniken med mRNA-baserade vaccin samt – förstås – oron för olika typer av biverkningar.När det gäller kopplingen till aborterade foster stämmer det att cellinjerna som används till flera av våra vaccin (inklusive vissa mot covid-19) går tillbaka till aborterade foster. Flera av dessa är från 1960-talet, och vaccinframställningen kräver ingen ny tillförsel av aborterad vävnad. Ett antal kristna samfund och expertorganisationer har därför uttalat sitt stöd för användandet av dessa.

Angående de mRNA-baserade vaccinerna är det sant att dessa bygger på ny forskning, men liknande metoder har visat goda resultat även i samband med cancerbehandling samt för vaccin mot rabies, influensa och Zika-virus. Oron för att mRNA:t ska förändra vårt DNA är därtill helt ogrundad, då våra cellkärnor skyddas av membran som hindrar denna typ av molekyler från att ta sig in. Till saken hör å andra sidan att alla virus – covid-19 inkluderat – för med sig just RNA (i vissa fall DNA) in i våra celler, där de förökas och gör oss sjuka.

Angående biverkningar så är ju detta den punkt där även forskarna är överens om att det kan finnas en risk – i alla fall i det längre perspektivet. Ingenting tyder på att narkolepsi skulle kunna orsakas av de nya vaccinerna (det var ju den oönskade bieffekten för knappt 1 på 20 000 som fick vaccinet mot svininfluensan), men var och en som tar vaccinet bör ändå väga fördelarna mot risken för framtida biverkningar. Bara du själv kan svara på om vaccination eller smittorisk och fortsatta restriktioner är att föredra.

3: De eskatologiska farhågorna, slutligen, handlar om det kontrollsamhälle som riskerar att växa fram i spåren av den nya tekniken. Även här måste man tyvärr säga att det finns fog för oron – särskilt om man bor i en diktatur som Kina. Även i Europa diskuterar man sådant som ”vaccinpass” och centrala ”vaccinvägrarregister”, och vart denna utveckling tar vägen har vi all anledning att bevaka. Men rent sakligt är inte detta något argument mot att själv ta vaccinet. Kontrollsamhället växer nämligen fram oavsett ditt och mitt personliga agerande.

Olof Edsinger


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Coronavaccin Lars
2021-02-02 13:02
Hej
Kontroll samhället växer fram oavsett mitt o ditt personliga agerande
Det betyder att bön har ingen verkan att protestera är lika med noll
Det tror jag inte på att man skall vara passiv o svälja allt det är
På tiden att kristna teser sig upp o agerar
Mainstream media vill tysta det fria ordet

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies