Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Allt fler lever hemlösa i Sverige

Veckans nummer Publicerad: 2021-01-14 15:18

Sverige behöver en ny nationell hemlöshetsstrategi. Det menar Sveriges Stadsmissioner i en rapport som presenterades strax före jul. Och politikerna lyssnar – regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över Stadsmissionernas förslag och framförallt den internationella Bostad Först-modellen för att minska bostadslösheten. Också Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har tidigare i höstas lyft frågan om sociala bostäder.

– Det som vi sett under de senaste 20 åren är att det har vuxit fram en sekundär bostadsmarknad i Sverige, där socialtjänsten i allt högre grad blir hyresvärd för människor i socialt utsatta situationer. Det är också alltfler som lever hemlösa på grund av låga inkomster, inte beroende på missbruk, säger Marika Markovits, talesperson i hemlöshetsfrågor hos Sveriges Stadsmissioner när vi talas vid på telefon i början av året.

Nationell strategi

Det är mer än tio år sedan Sverige formulerade en strategi mot hemlösheten och det är också tio år sedan Sveriges Stadsmissioner kom med sin första rapport. Marika Markovits hänvisar bland annat till Socialstyrelsens rapport 2017 där de beräknar att cirka 33 000 är hemlösa i Sverige.

– Boverket kom med en rapport i månadsskiftet september-oktober 2020, där man hade tagit fram en modell för att se hur bostadsbristen ser ut. Där har man gjort ganska tydliga definitioner av trångboddhet, av att inte kunna söka eller hitta bostad tillräckligt nära skola och arbete, att ständigt behöva flytta. Där säger man att även en grupp på cirka 50 000 personer sitter riktigt illa till, fortsätter Marika Markovits.

Ökar fast det byggs mer

– Det byggs massor av bostäder och ändå ökar hemlösheten och alltfler lever strukturellt hem-lösa. Det skulle behövas bostäder för åtminstone 100 000 personer idag. Tar man in alla i de utsatta grupper som Boverket beskriver är det cirka 250 000 personer som berörs.

– Vi insåg för tio år sedan att hemlöshetsfrågan blev allt mindre en politiskt central fråga. Vi såg det som viktigt att få upp frågan på dagordningen igen och att dessutom förse både media, allmänhet och politiker med ett faktabaserat underlag kring hemlöshet. I början jobbade vi mycket med att utvärdera och följa upp den strategi som Sverige antog 2007-2009.

Hur ser situationen ut idag i Sverige?

– Jag skulle säga att den egentligen har förvärrats. De beräkningar vi har idag är inte nya, det är de som Socialstyrelsen gjorde 2017. Men de visade på att hemlösheten i Sverige ökar. Fler kommuner uppgav att de hade en brist på bostäder och att man fullt ut inte kunde uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar. Jämför man Socialstyrelsens räkningar 2011 och 2017, alltså under sex år, så har antalet hemlösa ökat med mellan 500 och 700 per år i Sverige, säger Marika Markovits.

Läs mer i Hemmets Vän nr 2 – 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Risk för en tredje våg
Marskalk Twito - nästa problemledare i EU?
"En bra granskning skyddar vår folkbildning"
"Musiken och lovsången är min livlina"
"Viktigt att ge unga en röst"
Samarbete lösningen i lettiska staden Ogre
Det märkliga befolkningsåret 2020
Bidens USA försöker frysa ut saudisk kronprins
Stora utmaningar väntar för Ryssland
"Friskvård för mer än bara kroppen"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies