Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ett bra bistånd är effektivt

Debatt Publicerad: 2021-01-07 10:21

Ett orosmoln som växer sig allt större är att flera politiska partier ifrågasätter det svenska biståndets omfattning. Motsatsförhållandet mellan att säkra upp vår egen välfärd och ett svenskt bistånd är uppdiktat. Politiken kan fortsatt prioritera, och som ett rikt land kan vi möta behov hos människor som lever i fattigdom och förtryck. Det är dock mer än rimligt att se över hur biståndet genomförs och möter de mål som finns. Ett effektivt bistånd är ett bra bistånd.

Coronapandemin drabbar alla. Rädda Barnen och Unicef har beräknat att cirka 672 miljoner barn kommer att leva i fattigdom till följd av pandemin. Orsakerna är flera. Vi ser en global ekonomisk nedgång, och det är många gånger de mest utsatta barnen som drabbas värst.

Enligt en FN-rapport är det mer än 820 miljoner personer i världen som inte har säker tillgång till mat och 149 miljoner människor lever i ständig hunger. Enligt en rapport från organisationen Oxfam riskerar 12 000 personer att dö varje dag av hunger i slutet av året till följd av konsekvenserna av pandemin.

Det svenska biståndet är allt annat än symbolpolitik, det är att undsätta svältande männi­skor, ge barn möjlighet till utbildning och att uppmuntra en demokratisk utveckling.

Vi lever i en värld där resurserna fördelats orättvist. Frågan är därför hur vi bäst råder bot på detta? En ökad invandring till Sverige är definitivt inte svaret. Däremot ser jag det svenska biståndet som en möjlighet, och jag hävdar bestämt att Sverige har kapacitet att hjälpa.

Sverige behöver en egen struktur för kanalisering av hjälpinsatser för att effektivt kunna använda oss av det civila samhället – i form av till exempel frivilligorganisationer och samfund i utvecklingsländer eller konfliktområden – i större omfattning för kontakter och vilka direkta distributionssystem som bör nyttjas.

Mer av det humanitära stödet bör ske genom de organisationer och samfund som arbetar i den direkta ”frontlinjen” i katastrofområden, som har bättre lokalkännedom och som finns på plats långsiktigt.

Jag menar att vi kan och ska, i likhet med USA, öronmärka stödinsatser till kristna folkgrupper i Syrien och Irak.

En annan viktig åtgärd är att omedelbart frysa biståndet till Islamic Relief. Mellan 2010 och 2019 har Sida förmedlat 627 miljoner svenska kronor till Islamic Relief, trots att denna organisation har kopplingar till den islamistiska och extrema rörelsen Muslimska Brödraskapet.

Vi måste ställa krav på mottagarna av svenskt bistånd. Här är det kravlösa svenska biståndet till Palestina ett avskräckande exempel. I Palestina ser vi en fortsatt felaktig utveckling med våld, indoktrinering och hatpropaganda.

Det skavde i hela mig när vi under migrationskrisen använde biståndspengar för att hantera migrationen till Sverige.

Var det humant? Gav det mesta möjliga lindring för medmänniskor i nöd?

Boende på HVB-hem i Sverige kostar minst ett par tusen kronor per dygn, ofta mer. Enligt Svenska Afghanistankommittén kostar ett helt års skolgång i en afghansk byskola 640 kronor. 917 kronor täcker månadslönen för en lärare.

Ett effektivt bistånd är ett bra sätt att hjälpa alla dem som inte är rika nog att köpa en biljett hos människosmugglare.

Jag är stolt över att Kristdemokraterna alltid slagits för ett omfattande och effektivt bistånd. Engagemanget vilar på omsorgen om den nödställde. Men ska den omsorgen vara värd något, måste den riktas rätt.

Hans Eklind, riksdagsledamot (KD), Örebro län


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Svensk sjukvård måste koncentreras
Det ska bli bättre om man kommer i samhällets vård
Sekulariseringens triumf – ett liv utan mening
Alltmer flytande gräns mellan fiktion och verklighet
Moderaternas abortförslag riskerar att förvärra för kvinnorna
När- och fjärrvärme är vägen framåt
Tillåt inte gårdsförsäljning av alkohol
"Förtäckt folkmord" när covidsjuka felvårdades
"Och kärleken svalnade …"
Dramatiskt om polisens vardag


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies