Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Lucia förmedlar hopp

Ledare Publicerad: 2020-12-10 15:45

”Mörkret skall flykta snart, ur jordens dalar. Så hon ett underbart ord till oss talar. Dagen skall åter ny, stiga ur rosig sky, Sankta Lucia, Sankta Lucia”.

På söndag kommer den klassiska luciasången att höras på ett eller annat sätt även denna luciadag, då vi traditionsenligt firar Lucia. Förebilden går tillbaka till slutet av 200-talet efter Kristus och till den unga kvinnan Lucia från en rik familj i Syrakusa på Sicilien. När hennes mor drabbades av den obotliga blödarsjukan blev Lucia med sin gudstro förmedlare av läkedom. I denna tid behövs alla berättelser och erfarenheter om läkedom, helande och hopp, när oerhört många människor drabbats av pandemin.

Trots att Sverige sägs tillhöra de mest sekulariserade länderna i världen, bildar erfarenheter av övernaturliga gudsingripanden en motpol. Och många tycks mer öppna för bön dessa dagar.

Julens budskap i tal och sång värmer människor. Det gäller också de bibliska jultexterna, som exempelvis berättelsen om de vise männen, den tidens astronomer och forskare, som letade efter Betlehemsstjärnan. De var helt övertygade om att stjärnfenomenet de sett i dåvarande Iran berättade om en nyfödd Judakonung. Så hade de tolkat himlafenomenet.

Astronomen Johannes Kepler beskrev 1614 en serie om tre möjliga planetkonjunktioner som ägde rum år 7 f Kr och som enligt honom skulle kunna förklara detta starkt lysande himlafenomen vi kallar Betlehemsstjärnan.

När de vise männen kom till Jerusalem sökte de en nyfödd Judakonung. Deras ankomst skapade stor politisk oro i huvudstaden.

Herodes den store var känd för sin brutalitet och sin rädsla att förlora makten. Den minskade inte när dessa forskare dök upp och frågade den politiska ledningen var kungasonen hade fötts.

Herodes hade inga svar, men han samlade landets prästerskap för vägledning. Jo, de profetiska texterna från profeten Mika, 500 år tillbaka, proklamerade att en judekonung skulle födas i den lilla staden Betlehem, inte långt från Jerusalem. Stjärnkonstellationen vägledde det internationella forskarsällskapet och de fann platsen, och där lämnade de sina gåvor till Guds egen son. Valet av gåvor de överlämnade bekräftade deras övertygelse om vem de sökte.

Hur kan en händelse som denna leva och omhuldas av miljarder människor i 2 000 år? Kanske därför att det finns anknytningspunkter också till vår tid. Vi behöver hålla historien i minnet, för historielöshet skapar förvirring och tomhet.

Judakonungen hade fötts i utsatthet. I de överfyllda hotellen i Betlehem fanns ingen plats, och denne kungason fick sin födelseplats på en bakgård, bland djuren i ett stall.

Han blev en flykting. När den judiske lydkonungen Herodes inte fick kontakt med stjärntydarna iscensatte han ett blodbad på alla nyfödda i Betlehem, vilket gjorde Josef, Maria och Jesus till flyktingar i främlingsland.

Betlehem hade en närmare 3000-årig historia av att ta emot flyktingar och utsatta människor. Från grannlandet Moab kom den unga änkan Rut till ”brödhuset” Betlehem när hungersnöden hade upphört där. I Betlehem bildade hon en invandrarfamilj och blev stammoder till kung David och släkting till Josef, som skulle bli Jesus styvfar.

Med dessa historiska perspektiv in i årets julfirande finns många beröringspunkter till den första julen. Då kan julen få ett nytt och djupare innehåll. Det är inte materialism eller egoism vi främst behöver. Så mitt i en pandemi, som skapar en helt annan jul än vi tänkt oss, behöver vi påminnas om att under tusentals år har människor, också från utsatthet och utanförskap, kommit att bidra med ett rikare liv till oändligt många fler.

Hemmets Vän 10 december 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Osanna rykten skadar
USA är långt större än president Trump
Osäkerhet skapar nyorientering
Vaccinationen är i gång – men är Sverige redo?
Covid-vaccinerna snart klara, men är sjukvården redo?
Byt perspektiv
Våld mot lärare vittnar främst om brist på etik
"Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid!"
Ljuset starkast i allhelgonatid
Gräns för religionsfriheten


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies