Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Vi i kyrkorna har gjort ett otroligt jobb

Veckans kommentar Publicerad: 2020-12-03 16:49

Att covid-året 2020 varit oerhört smärtsamt för många är en självklarhet. Ensamhet, isolering och uteblivna gudstjänster tär. Att många vänner och släktingar dessutom insjuknat i denna förfärliga sjukdom har för många anhöriga också varit en kamp, om än på ett annat sätt än för de drabbade.

Men pandemin har också visat vilken stark vilja till förändring människor besitter när tillvaron omkullkastas. För många företag har hemarbete blivit vardag. Också för oss på Hemmets Vän. Det har visat sig att även om det varit ovant har det fungerat. Och även om det redan uppkopplade näringslivet gjort stora förändringar i hur arbetet utförs på distans, är det ändå kyrkorna som stått för det största jobbet under året.

Den digitala omställning som församlingarna fått till är fantastisk. Att ställa om till digitala möten, ofta med några få men återkommande frivilliga som söndag efter söndag sänder gudstjänster via internet, är en oerhörd bedrift som ger framtidstro och hopp.

Det som många inte vet är hur svårt det är att som pastor och präst predika tittandes in i en kamera. Det är något helt annat än att interagera med gudstjänstfirarna. Predikan är något som skapas i rummet, den är ett samspel mellan predikanten, de som firar gudstjänst och Gud. Nog kan vi se Andens vind i detta.

Sverige är ett framåtlutande land, som folk har vi lätt att ta till oss ny teknik. Inte minst den pingstkarismatiska traditionen har alltid varit tidiga att använda ny teknik för evan­geliets sak. Så också nu. Stockholmsbaserade Hillsong, en del av den svenska pingströrelsen, har mycket välgjorda gudstjänster för oss andra att inspireras av. När nu restriktionerna ser ut att bli kvar till långt in på 2021 vill jag därför uppmana samfunden att ta lärdom av varandra. Vad fungerar i en digital gudstjänst och vad är mindre bra? Vad ska en mindre gemenskap med begränsade resurser tänka på?

Låt pandemin föra det goda med sig att vi delar erfarenheter och kunskap med varandra.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Harris är hoppet för nästa generation
Sverige – lär av Israel
Kom, låt oss återgå till livet
Det här tar vi med oss från året som gått
Vad är ett löfte värt?
Livsviktigt få vara del i en gemenskap
Advent 2020
Vi bara gör det
Hosianna hemma är också ett Hosianna
Problematiken i USA liknar den svenska


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies