Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid!"

Ledare Publicerad: 2020-11-05 14:21

2020 är ett oroligt år. Pandemin tar på nytt fart och ingen vet riktigt när den kommer avta. Men en sak är säker, och det lär oss historien, pandemier går över. De tar slut. Så var det med digerdöden på medeltiden. Så var det med spanska sjukan i början av 1900-talet. Så trots den oro som lätt infinner sig dessa dagar är det viktigt med framtidstro. Eller som citatet säger: ”Utan vision går folket vilse.” Vi behöver en vision om hur framtidens Sverige ska se ut och fungera.

Just nu finns uppenbara problem med organiserad brottslighet, ökande droghandel, skjutningar och sprängningar, något Hemmets Väns ledare behandlat tidigare. Men vid sidan av denna djupa kris finns flera andra frågor som behöver bearbetas för att bygga framtidstro.

En första viktig fråga är elförsörjning. Samtidigt som vi använder allt mer el har tillgången på el i södra Sverige faktiskt minskat. Detta eftersom ett antal kärnkraftsreaktorer lagts ner. Det gör att det i dagsläget råder brist på el och brist på kapacitet i elnätet i såväl Skåne­regionen som Stockholmsregionen. Byggprojekt kan inte sättas igång. Fabriker kan inte byggas ut. Detta hindrar tillväxten och minskar människors möjligheter att få de framväxande jobben. Det behövs en ny bred överenskommelse i riksdagen om energipolitiken. Den som tecknades för bara ett par år sedan är inte tillräcklig. Frågan måste lösas. Och det är nu, i lågkonjunktur med negativ ränta och hög arbetslöshet, som det är lägligt att genomföra stora infrastrukturprojekt.

En andra fråga handlar om en kraftfull utbyggnad av digital universitetsutbildning. De digitala mötena har slagit igenom på bred front under pandemin. Det är viktigt att ta vara på den utvecklingskraft som vi nu ser på olika områden. En central sektor är högre utbildning. God utbildning är en framtidsfråga för ett exportland som Sverige – och genom att systematiskt satsa och bygga ut den digitala distansundervisningen på universiteten kommer fler männi­skor att kunna utbilda sig, till en lägre kostnad.

En tredje fråga handlar om en gemensam värdegrund. När stora grupper kommit till Sverige från andra länder finns risk för att landet splittras. För att lyckas med integration krävs inte bara jobb och bostäder. Ett samhälle behöver även en minsta gemensam nämnare, en värde­grund som det stora flertalet medborgare delar. Det skapar vi-känsla. Vi behöver därför en statlig värdegrundskommission, som samlar representanter från olika delar av samhället och på djupet för diskussionen om hur vår värdegrund ska uttryckas.

Listan är lång, det finns mycket att göra. Eller som Ingvar Kamprad, grundaren av Ikea, brukade utbrista: ”Det mesta är ännu ogjort, underbara framtid!”

Hemmets Vän 5 november 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

"Finlands sak är vår"
Ingen mat på bordet
Stäng kärnkraftverken - när alternativ finns
Den ryska björnen förvirrad
Kommer löftena om äldreomsorgen att hållas?
Osanna rykten skadar
USA är långt större än president Trump
Osäkerhet skapar nyorientering
Vaccinationen är i gång – men är Sverige redo?
Lucia förmedlar hopp


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies