Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Gör upp med sekulariseringen

Debatt Publicerad: 2020-10-29 14:56

”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolken skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.” Jesaja 60:1-3

Detta bibelord är ett Herrens NU-ord till församlingen. Detta ord har på olika sätt kommit till olika människor. Uppmaningen till kyrkan idag att stå upp och vara ljus betyder att aktivt börja leva utifrån sin sanna identitet som Guds barn, i en nära relation med Gud. Mose fick i uppdrag att konfrontera de krafter som höll Guds folk fånget, då han gick till farao i Egypten. Egyptierna blev drabbade av ett stort mörker, men bland Guds folk var det ljust. På samma sätt lovar Gud, att då vi idag utmanar de krafter som håller Guds folk fånget ska Hans ljus gå upp över dem som tillhör honom och vågar leva utifrån sin rätta identitet, trots att det är mycket mörkt runtomkring.

Den tid vi lever i präglas av stora kriser av olika slag. Den kristna kyrkan plågas idag av en rotlöshet och förvirring, djupt påverkad av den destruktiva kultur vi lever i. Idag finns hos oss kristna en ”inre sekularisering”, som lett till en brist på identitet, man undrar ”vem är jag?” Vi har blivit ett nedslaget folk, som inte fullt ut lever i sin bestämmelse och utkorelse. Men Gud kallar nu, lockar och utmanar sitt folk att börja leva i sin Gudsrikesroll, vilket bildligt är ”ett land som skall intas”, precis som löfteslandet som Israels folk en gång fick utmaningen att inta. Men folket såg då på problemen istället för möjligheterna. De såg till sina egna resurser, istället för att lita på att Gud kan göra det som verkar omöjligt. På grund av denna brist på tillit fick de vandra fyrtio år i öknen. Även dagens kris för kyrkan handlar om brist på insikt, tro och överlåtelse. Detta gör att vi kristna inte får leva i alla de välsignelser som vi har del av i Guds rike. Det landet är inte ”intaget”.

Genom hela Israels historia kan man se ett mönster. Så fort de glömde sin identitet och sin utkorelse som Guds folk avföll de i avgudadyrkan. På samma sätt är det för oss kristna idag, även om avgudadyrkan nu tar sig andra uttryck och är svårare att upptäcka. Idag handlar mycket om att vi ska må bra och att det ska kännas bra och det ska inte kosta något. Yta och självcentrering. Var finns korset? Det finns ett pris att betala för att kunna inta ”det land som Gud lovat”.

Utmaningen för oss kristna idag är att avskilja oss för Gud, att låta oss präglas av Hans attityder och värderingar. Att ta itu med vårt eget kött och att leva i lyhördhet för, följsamhet inför och beroende av den helige Andes ledning. Vi behöver göra detta i nuet och lita på att Gud leder sin kyrka. Människan vill gärna ha kontroll och veta exakt hur Gud ska göra. Maria vågade be: ske med mig som du har bestämt. Hon vågade lämna över kontrollen till Gud, i detta blev hon ett föredöme. Om vi vågar göra det vi upplever att Gud leder oss till, smått som stort, kan vad som helst hända, mitt i det vanliga livet. Det övernaturliga kommer in i det naturliga.

Det finns idag hos den unga generationen ett stort behov av att relatera till någon som är äldre. Generationerna behöver hitta fram till varandra i en kontinuerlig gemenskap. Detta är en del av att ”inta landet”. Guds folks uppdrag är att bli till välsignelse för och påverka samhället runtomkring. Om inte evangeliet tillämpas ”där det bränner”, har inte evangeliet alls förkunnats. Det är här och nu i vår samtid vi behöver låta evangeliet vara verksamt. För att de människor som inte fått del av evangelium ska kunna upptäcka vad det handlar om behöver först Guds folk befrias och hitta fram till sin rätta identitet.

Profetiska ord har kommit som talar om att vi i denna tid kommer få se stora omvälvningar, som ett resultat av att kristna som starkt betonat Guds ord och kristna som starkt betonat Anden befruktar varandra. Detta ger ett andligt genombrott och en missionsvåg. Det har redan börjat i Asien, Sydamerika och Afrika, och Gud vill beröra även västvärldens kristna. Om kyrkans tillväxt, globalt sett, fortsätter i den takt den gör idag, kommer hela världen att vara kristnad om 30 år (enligt vissa missionsforskares statistik!). Men för att detta ska kunna ske finns ett pris att betala för dem som går före, det kommer inte att bli populärt och motståndet kommer bitvis bli hårt. Guds svärd måste gå genom vårt eget liv, och vi behöver göra upp med den inre sekularisering som finns inom oss och inom församlingen.

Vi behöver återerövra vår identitet och bestämmelse som Guds barn för att det Gud vill med Sverige ska kunna ske. Guds metod har alltid varit och är även nu: människor som vågat leva ut Guds verk, på Guds sätt, vilket bärs av Guds resurser. Vi behöver stå upp och vara ljus, då kommer Herrens härlighet gå upp över oss och vi blir till välsignelse för folket runt omkring, här i Sverige. Och kanske ännu längre bort.

Christer Brandt, bibellärare och kursföreståndare på EFK:s bibelskola Livskraft i Aneby


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Visst hör tron hemma i det offentliga rummet
Evighetsljuset bryter in i vårt mörker
Är krogarnas överlevnad viktigare än de som drabbas av pandemin?
Förskoleplikt för tvååringar logisk följd av långsiktig S-politik
Så påverkas vi av coronapandemin
Vart tar Gamla testamentet vägen?
Coronafreden ett avslutat kapitel
Både generös och stram migration
Coronapandemin stoppar inte knarksmugglingen
Stor dramatik i Mellanöstern


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies