Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Fick äldre covidsjuka den vård de behövde?

Ledare Publicerad: 2020-10-08 16:37

Under coronapandemin har Sveriges agerande för att hantera smittan uppmärksammats internationellt. Dels för att de svenska åtgärderna avviker från många andra länder. Dels för att resultat, som antalet döda, överstiger jämförbara länder.

Nu är pandemin inte över, så det är för tidigt att ordentligt utvärdera det som skett. Och det finns stora skillnader länder emellan som kan förklara olikheter i både strategi och utfall. Men de svenska dödssiffrorna avviker alltså kraftigt från andra länder, och detta måste givetvis utredas.

Allt har på intet sätt varit dåligt. Det finns områden där Sverige utmärkt sig på ett positivt sätt. Att vi inte stängde grundskolan helt är ett sådant exempel där andra länder nu på olika sätt tar efter Sverige.

Men framförallt när det gäller antalet dödsfall utmärker sig Sverige tydligt i jämförelse med våra grannländer, något som Hemmets Vän belyst tidigare. Hundratals har dött i Norge, Danmark och Finland, tusentals har dött i Sverige.

Den svenska dödssiffran börjar närma sig 6 000 avlidna. Men inom intensivvården har endast 2 500 varit inlagda, varav ungefär 500 dog.

Av bortemot 6 000 döda var det alltså 5 500 som inte fick den medicinska hjälp som intensivvården kan erbjuda. Detta trots att inte alla intensivvårdsplatser användes. Det fanns platser över.

I dagarna pågår en artikelserie i Dagens Nyheter, där exempel lyfts fram på äldre personer som i våras förvägrades intensivvård när de drabbats av covid-19. I­stället fick de stanna på äldreboenden. En omnämnd patient fick inte ens syrgas. Istället fick hon morfin för smärtlindring. En bieffekt av denna medicinering är andningssvårigheter. Artiklarna visar exempel på hur en läkare fattade beslut om detta på distans, utan att han sett patienten. Utan att informera anhöriga.

I debatten har nämnts att äldre sköra patienter ändå inte klarar att ligga i respirator. Som om respirator är den enda insats som finns på sjukhus och inom intensivvården. Det finns syrgas, ventilatorer, hjälp till nutrition, smärtlindring och annan medicinering som kan lindra och bota. Bara för att nämna något.

Är dessa fall som beskrivs ett fåtal, mycket tragiska exempel? Eller fanns det ett systemfel i våras, där beslut fattades som i praktiken undanhöll äldre covid-19-patienter det medicinska stöd som sjukvården kan ge?

Det är en fråga som måste besvaras. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, arbetar med en fördjupad granskning av vård och behandling på särskilda boenden för äldre. Generaldirektör Sofia Wallström har redan nu konstaterat att ”Det finns exempel på personer som inte fått individuell bedömning av läkare, utan där man har gjort en generell bedömning som inte har visat sig vara utifrån det som den enskilda personen behöver.”

Äldre som inte fick vård, trots att de var i behov av det.

I grunden är detta agerande en fråga om etik, en fråga om människosyn. Frågetecknen runt detta måste klaras ut.

Hemmets Vän 8 oktober 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

USA är långt större än president Trump
Osäkerhet skapar nyorientering
Vaccinationen är i gång – men är Sverige redo?
Lucia förmedlar hopp
Covid-vaccinerna snart klara, men är sjukvården redo?
Byt perspektiv
Våld mot lärare vittnar främst om brist på etik
"Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid!"
Ljuset starkast i allhelgonatid
Gräns för religionsfriheten


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies