Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"400 miljoner i behov av akut humanitär hjälp"

Veckans nummer Publicerad: 2020-10-08 16:20

Det har gått nära sju månader sedan FN förklarade coronakrisen vara en pandemi den 11 mars. Över en miljon har dött och nära 36 miljoner har smittats. Men hur går vägen framåt?

– Vi står inför en gigantisk utmaning i världen, säger Niclas Lindgren, direktor för Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU).

Redan i juni varnade FN för att en halv miljard människor kan bli fattiga i coronapandemins spår och att hungersnöden kan fördubblas. Niclas Lindgren, direktor för PMU, talar om hur mänsklig utveckling gått tillbaka flera år genom coronakrisen.

– HDI, Human Development Index, började redan 1990 mäta mänsklig utveckling lite bredare, som ett kombinerat mått på världens utbildning, hälsa och levnadsstandard. Sedan dess har det alltid varit en positiv utveckling. Men i år är prognosen en kraftig tillbakagång, säger han.

– Det finns flera saker som gör detta: Dels räknar FN-organet ILO med att kanske två miljarder människor har tappat sin försörjning inom den informella sektorn. När samhällen stängde ner kunde folk som är daglönare inte längre gå ut och tjäna sina pengar.

Flickor drabbas hårt

– Många länder i Afrika stängde till exempel ner väldigt snabbt liksom man gjorde i Europa. Man stängde ner skolor, marknader och beordrade att folk skulle hålla sig hemma. Då miste många barn även snabbt sin skolgång.

– Det som nu oroar är att många av de saker som har hänt under den här perioden riskerar att bli permanenta, säger Niclas Lindgren.

– Flickor riskerar också i högre grad än pojkar att aldrig komma tillbaka till skolan därför att familjen fått så kraftigt förändrad ekonomisk situation att man inte längre har råd att skicka barnen till skolan. Då blir det flickorna som först hamnar utanför.

– Världens försörjning är en enorm utmaning. Uppskattningen just nu är att vi går från 170 miljoner människor som lever med akuta humanitära behov och behöver hjälp utifrån, till 400 miljoner människor bara under det här året. På samma sätt räknar man med att ytterligare 130 miljoner människor kommer att gå hungriga i slutet på det här året, fortsätter han.

– Hälsa är ett annat område: När länder måste hantera en sådan här pandemi trängs planerade aktiviteter när det exempelvis gäller vaccinering av barn undan. Inom utbildning, hälsa och försörjning – allt det grundläggande – så går utvecklingen alltså kraftigt bakåt till följd av krisen.

– Det är ett perspektiv som inte diskuteras så jättemycket. Men situationen väntas också att påverka migration och flyktingströmmar. I takt med att hungersnöden fördjupas på många platser och system för försörjning har slagits sönder så förväntar man sig att konflikter kring de resurser som finns fördjupas och att folk rör på sig, säger Niclas Lindgren.

Läs mer i Hemmets Vän nr 41 – 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Svåra diskussioner väntar i skakat Frankrike
Juristjour hjälper till i kyrkan
”Ibland griper orden tag i oss”
Många flyktingar utan jobb
Nu synas svenskt försvar
Hyllat fredspris när hungern ökar i världen
"Vi lever i en kultur som vibrerar av helighetslängtan"
"Vi hjälper judar hem till Israel"
Skånberg firar 25 år i riksdagen
Populära profiler kan ta hem årets fredspris


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies