Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Skolstart i skuggan av coronapandemin

Ledare Publicerad: 2020-08-13 15:46

I dagarna inleds höstterminen på grundskolor och gymnasier. Närmare 1,5 miljoner elever återvänder till skolan efter sommarlovet. Ännu så länge verkar det som att både grundskolor och gymnasier kommer vara öppna, trots den pågående pandemin.

I många andra länder har skolorna varit helt nedstängda under stora delar av vårterminen. Så inte i Sverige. Här var grundskolan i gång som vanligt, medan gymnasier, högskolor och universitet har bedrivit undervisningen på distans, via olika digitala lösningar.

Med facit i hand har den svenska hållningen när det gäller grundskolor varit rimlig, och gissningsvis kommer betydligt fler länder hålla sina grundskolor öppna under hösten.

Men den överhängande pandemin till trots finns det andra, stora problem att hantera. Den svenska skolan har mer eller mindre kontinuerligt tappat i resultat i internationella jämförelser under snart 20 års tid. I höstas tändes tillfälligt hoppet om att Sveriges resultat blivit bättre i den internationella PISA-undersökningen. Men detta hopp grusades när de svenska resultaten föreföll vara missvisande, eftersom principerna för hur provsvar ska redovisas frångåtts på flera punkter. Utredning pågår fortfarande vid Skolverket.

I grund och botten finns det några åtgärder som är viktiga i dag.

Det absolut viktigaste är att återskapa arbetsron i den svenska skolan. Lärares auktoritet måste återupprättas, respekten för lärarna i klassrummen måste befästas. Bristen på arbetsro är allvarlig, framförallt för de svagare eleverna och för barn som kommer från hem som saknar studietradition. Barn till akademiker får ofta stöd med läxläsning i hemmet och klarar en orolig skolmiljö bättre.

Därefter behöver läroplanen ses över och en återgång behöver ske till fokus på kunskap. Idag handlar alltför mycket om förmåga att diskutera och ifrågasätta. I grund och botten har många ämnen omvandlats till olika versioner av samhällskunskap. Och elever förväntas kunna föra avancerade resonemang om ämnen de inte behärskar.

Kunskapsinlärningen blir lidande. Sverige är ett litet, exportberoende land som är i stort behov av högutbildad och kvalificerad arbetskraft. I framtiden kommer det bli allt svårare att hävda sig i konkurrens med länder där skolelever uppvisar avsevärt bättre kunskapsresultat. Glädjande är att vi idag ser alltfler teoretiska inslag även i ämnen som slöjd och idrott, vilket ger fördjupad kunskap och förståelse.   

För Sverige är reformer av skolan en av de centrala framtidsfrågorna. Det fanns en tid när det kom studiebesök hit för att titta på vårt skolsystem. Det sker alltmer sällan.

I Sverige behöver vi även förstå och fortbilda oss beträffande hur utbildningsverksamhet bäst bedrivs när elever har olika språklig och kulturell bakgrund.

Det är dags större för skolreformer.

Hemmets Vän 13 augusti 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Fem stenar Equmeniakyrkan nu måste vända på
Sund prövning behövs
Klarar sjukvården hantera vaccination mot covid-19
Sanning är guld värd
Löfvens sommartal saknar nya förslag
Skakig framtid väntar USA
Det svenska högmodet spricker
Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission
Bidrag med motprestation
Sverige måste protestera – Hagia Sofia blir åter moské


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies