Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Dagens församlingar har många uppfostrare – men var är fäderna?

Debatt Publicerad: 2020-07-30 15:41

Det är ju märkligt vad ett litet virus kan ställa till med! Alla relationsmönster bryts upp och hela världens media fokuserar på en och samma företeelse – corona!

Var och en berörs av situationen från sin egen utgångspunkt i livet och det sammanhang man identifierar sig med. För den som är en del av kristenheten finns det mycket att reflektera över. Att inte kunna mötas med sin församling i ett normalt gudstjänstsliv är en utmaning på flera plan – individuellt och kollektivt. Hur tar vi till oss näring för vår andliga människa på egen hand? Vad är det som formar troslivet i de lokala församlingarna när vi tar till oss undervisning och intryck från så många olika håll?

För många är det en ny och stimulerande upplevelse att utbudet är så stort på nätet. Men, Ordet att inte ”kastas hit och dit av varje vindkast i läran” känns särskilt relevant. Över huvud taget är det angeläget att vi både som enskilda troende och andliga ledare förstår och respekterar de speciella villkor som gäller för livet i Kristus. Livet som process och andlig utveckling.

Paulus oroade sig för att de församlingar han fick vara med om att föda fram genom sin tjänst skulle distraheras av fel undervisning och lärare med egna ambitioner. Han hade visserligen en generös inställning även till dem som predikade Kristus av orena motiv: ”Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad!” Efesierbrevet 1:18. Men i grunden hade han en djup respekt för hur en andlig vägledare samverkar med den helige Ande i det Guds verk som pågår i den troende, om han talade till barn i Kristus eller andligt mogna Guds barn. Därför delade han Ordet och sina uppenbarelser med urskiljning.

Problemet med den nuvarande situationen är att församlingarna har fått många ”uppfostrare” och att de serveras ”mjölk och fast föda” om vart annat utan att man vet vilka mottagarna är. Hur influerar detta på livet i församlingarna? Det är i alla fall en anledning till bön och eftertanke.

För församlingen i Korinth bidrog alla dessa nya ”uppfostrare” till stora missförhållanden bland de nykristna. Paulus sätter ord på problemet när han skriver ungefär så här: ”Ni har många uppfostrare men jag vill möta er som en fader möter sina egna barn.” 1 Korinthierbrevet 4:15. Insikten att den andliga människan utvecklas i samma ordning som den fysiska i olika mognadsstadier gjorde honom ödmjuk inför sin uppgift som andlig vägledare.

Alla dessa förutsättningar för ett normalt församlingsliv har rubbats genom att vi numera som kristna hämtar så många intryck från den digitala världen. Detta understryks på ett drastiskt sätt genom att det vanliga gudstjänstlivet stängts ner och ersätts av en gudstjänstmarknad på nätet. För den som tar till sig detta utbud på ett moget sätt kan de digitala gudstjänsterna bygga vidare på det som pågår i respektive församlingar. Men vanligen lever ju varje församling med en unik process i församlingsvardande och arbete, och den kan störas av för många disparata intryck. Det nya är att så många fler av församlingsfolket exponeras för det andliga utbudet av främmande ”uppfostrare”.

Samtidigt kan dessa omständigheter bli en test och förnyelse av den enskilde troendes liv med Herren – det som ger verklig substans åt församlingslivet. Nu är vi där vi är och ”livet på nätet” har pågått länge för en del, men egentligen är det en process som pågått ända sedan 1960-talet i olika skov med kassetter, videoband och bibelskolor. I början av 1960-talet vågade knappast något kristet förlag ge ut böcker med bibelundervisning. Under 1970-, 1980- och 1990-talet har tvärtom teologisk undervisning gjorts tillgänglig i en strid ström och erbjuds nu som en marknad på nätet. Allt detta aktualiserar frågan: Hur bygger vi idag församlingar som förstärker identiteten som Kristi kropp, Ett Guds folk, en Gudsrikeskultur? Det förutsätter en medvetenhet om Kristuslivets väsen just som ett liv i den helige Ande tillsammans med andra troende.

Potentialen för ett lokalt församlingsliv står i relation till ”… den väldiga styrkas kraft varmed Gud verkade i Kristus när han uppväckte Jesus från de döda." Efesierbrevet 1:20. Vågar vi sträcka oss efter detta? En sådan medvetenhet växer endast fram i en andlig process av ömsesidigt beroende av Ordet och den helige Andes uppenbarelse. Den processen förlöses inte på ”nätet”. Den kräver ett lokalt församlingsliv där vi berör varandra på ett verkligt sätt.

Kan abstinensen i saknaden efter våra vanliga gudstjänster motivera oss till att upptäcka varandra på nytt som lemmar i Kristi kropp och inte endast som gudstjänstbesökare? Att vi nu går in starkare för att uppbygga Kristi Kropp i kärlek genom det bistånd var led ger efter den kraft som är avmätt efter var dels uppgift? Ef 4:16. Församlingen är ju så mycket mer än gudstjänstbesökare. Tillsammans kan den växa i andlig mognad som sätter oss i stånd till att uppenbara Kristi fullhet. Det är vad som väntar oss när vi möts igen efter alla dessa fiktiva gudstjänster. 

Sven Nilsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Vart tar Gamla testamentet vägen?
Coronafreden ett avslutat kapitel
Både generös och stram migration
Coronapandemin stoppar inte knarksmugglingen
Stor dramatik i Mellanöstern
"Det enda jag vet: Nåden räcker"
Nej tack, inget 1200-tal igen
Identitetspolitik – en varg i fårakläder
Livshjälp – inte dödshjälp!
Uppvärdera synen på ålderdom


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies