Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission

Ledare Publicerad: 2020-07-30 15:35

Världen är i stor förändring, och vi med den. Ta bara klimatet. Här påverkas vi alla. Se på hur digitaliseringen förändrar samhället i grunden. Eller titta på migrationen, här påverkas Sverige mer än närliggande länder. Som prästen och riksdagsledamoten Hans Eklind konstaterade i en debattartikel i Hemmets Vän förra veckan fanns i Sverige vid millennieskiftet en miljon människor födda utomlands. Idag är det knappt två miljoner i Sverige som är födda utomlands. Sverige har tagit ett mycket stort etiskt ansvar när det gäller flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga. Därtill har vi en mycket liberal lagstiftning för arbetskraftsinvandring.  

Detta har givetvis inneburit stora förändringar. Vi har på femtio år gått från att vara ett land med en homogen befolkning till ett allt mer internationellt präglat land. Då, på 1960-talet, var den absoluta majoriteten av medborgare medlemmar i Svenska kyrkan och etniska svenskar sedan generationer tillbaka. Idag ser landet annorlunda ut. Svenska kyrkan och de traditionella frikyrkorna har fått sällskap av allt fler katoliker och ortodoxa. Och vi har stora grupper av sunnimuslimer och shiamuslimer och små men växande grupper av buddister. Därtill stora grupper av invånare som inte är religiöst intresserade över huvud taget.  

Frågan om vilken riktning Sverige tar framöver är viktig. Och vi behöver gemensamt ställa oss dessa frågor som medborgare.

Det handlar om skolan, om miljön och klimatet, om rättsväsendet, om försvaret. Men bakom alla sakfrågor finns värderingar. Det handlar om centrala utgångspunkter och värden som vi baserar vårt agerande på.

För drygt 20 år sedan tillsatte den dåvarande norske statsministern en värdekommission för att gå till botten med frågan om vilka värden vi bygger vårt samhälle på idag.

Sverige bör nu göra något liknande. Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission. I många sammanhang talas det idag om värdegrunder. Det låter givetvis bra, men det är inte sällan oklart vad som avses.

När vi ser den växande grova brottsligheten, är inte det brist på etik? När människor blir hotade eller utsatta för bedrägerier, är inte det brist på moral?

Hur kommer morgondagens värdegrund att se ut? Sverige vilar på kristen grund, det är ett historiskt faktum. Men hur artikulerar vi den i en ny tid och i en ny situation? ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er …”

Vi ser de växande problemen med klimatet. Hur ska de hanteras? Hur skapar vi en minsta gemensam nämnare, en gemensam berättelse i ett land där vi kommer från så många olika kulturer och länder?

Ge en värdegrundskommission i uppdrag att arbeta med dessa frågor. Vi från frikyrkorna kommer mycket gärna att delta i detta arbete.

Hemmets Vän 30 juli 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Osanna rykten skadar
USA är långt större än president Trump
Osäkerhet skapar nyorientering
Vaccinationen är i gång – men är Sverige redo?
Lucia förmedlar hopp
Covid-vaccinerna snart klara, men är sjukvården redo?
Byt perspektiv
Våld mot lärare vittnar främst om brist på etik
"Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid!"
Ljuset starkast i allhelgonatid


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies