Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Bibeln har inget program för migrationspolitik

Debatt Publicerad: 2020-07-23 15:04

Att hjälpa nödställda är en självklarhet. Hur detta bäst görs är dock en långt mycket mer komplicerad fråga. För mig får inte humanism handla om att stapla vackra ord på varandra eller blunda för målkonflikter. Den politik jag vill se hanterar vårt lands problem samtidigt som vi hjälper så många som möjligt genom en väl avvägd migrationspolitik samt ett generöst och effektivt bistånd.

Mitt arbete i den migrationspolitiska kommittén är nu inne i sitt absoluta slutskede. Förhandlingarna mellan S och den forna alliansen bröt samman i början av juli. Det står därmed klart att någon bred politisk överenskommelse kring den framtida migrationspolitiska utformningen inte går att nå. Detta trots att det finns en bred samsyn kring att Sverige måste ha en stramare migrationspolitik framöver. Istället är det förmågan att ta fram verktyg som levererar detta som skiljer kristdemokrater och moderater från de övriga. 

Som migrationspolitisk talesperson har jag varit tydlig med  att Kristdemokraterna inte enbart talar om att vi vill se ett sänkt söktryck till nordisk nivå (minus 70 procent) utan också föreslår åtgärder för att nå detta. Debatten kring de olika åtgärderna har dock inte stått i fokus, utan istället har en debatt kring vad som är ”kristet” blossat upp där även Bibeln använts som slagträ.

Den dag är dock inte kommen då jag som teolog, präst eller politiker godkänner att kristna slår Bibeln i huvudet på mig eller någon annan kring migrationsfrågor. Jag finner detta direkt olustigt. Bibeln har aldrig och kommer aldrig utgöra underlag för ett partipolitiskt program. Däremot kan de heliga texterna inspirera oss att ta tillvara värderingar som vi lever ut i praktisk handling och som i sin tur ”smittar” av sig på det samhälle vi hela tiden bygger vidare på.

Mot bakgrund av att jag läst Bibeln sedan tonåren har jag förtvivlat svårt att förstå hur man utifrån detta kan påstå att en viss migrationspolitik måste föras. Bibeln är inget sakpolitiskt program som tar ställning i en rad stridsfrågor. Bibeln ger oss ingen vägledning kring hur skatterna ska utformas eller om vi ska ta emot 10 000 eller 100 000 asylsökande. Här finns ingen lista på välfärdsreformer eller om vi ska ha en fri eller reglerad invandring. Som kristna kan vi därför landa i en rad olika slutsatser, och det har inget med bibelkunskap eller bibeltolkning att göra.

På ett individuellt plan är du och jag kallade att älska vår nästa. Vi ska ha omsorg om den svaga. Ta hand om främlingen. En omsorg som gör att hustrun och jag varje månad ger till olika hjälporganisationer. Drivkraften att göra världen till en bättre plats att leva på, både för mig själv och alla andra, har jag med mig in i riksdagen. På vilket sätt hjälper vi bäst? 

Vi börjar med att titta på vårt eget land. Ett rikt land, men där vi tvingas prioritera bland de allvarliga problem som alla är överens om måste åtgärdas. För mig som kristdemokrat är det helt oacceptabelt att en man/kvinna i Sverige inte får sjukvård när hälsan ger vika eller att våra äldre som arbetat ett helt liv inte får en värdig omsorg. Att ge plats för nya personer i Sverige handlar inte om huruvida vi har obebyggd mark, utan om möjlighet till bostad, undervisning, jobb med mera. Om vi ska undvika en växande social oro, ett kulturellt och ekonomiskt utanförskap och ett alltmer skiktat samhälle måste migrationspolitiken ta hänsyn till vår integrationskapacitet.

Den gamla migrationspolitiken var välmenande, men den var också oansvarig. Ambitiös men orealistisk. År 2000 var 1 003 798 invånare födda utomlands. Hösten 2019 hade siffran nästan fördubblats. Idag är två miljoner invånare födda utomlands. I ett land med tio miljoner invånare. Ingen utvecklad välfärdsstat har mäktat med en så stor förändring på så kort tid. 

Är det bästa sättet att råda bot på världens orättvisor invandring till Sverige? Som vi ser har för många personer som inte integreras sina konsekvenser och ur ett globalt perspektiv är den dömd att misslyckas. Trots det stora antalet asylsökande som kom till Europa för fem år sedan är betydligt fler människor på flykt nu än då. 79,5 miljoner nu mot 65,3 miljoner 2015, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Enligt Yale universitets prognoser förväntas 1,4 miljarder migranter bege sig till ett annat land under detta århundrade. 

Vi har kapacitet att hjälpa. Jag är stolt över att kristdemokraterna alltid slagits för ett omfattande bistånd. Men, under migrationskrisen användes biståndspengar för att hantera migrationen till Sverige. Var det humant? Gav det mesta möjliga lindring för medmänniskor i nöd? Boende på HVB-hem kostar minst ett par tusen kronor per dygn, ofta mer. Enligt Sven-ska Afghanistankommittén kos-tar ett helt års skolgång i en afghansk byskola 640 kronor. 917 kronor täcker månadslönen för en lärare. 200 kronor förser en hel klass med papper och pennor. Ett effektivt bistånd är ett sätt att hjälpa dem som inte är rika nog att köpa en biljett hos människosmugglarna eller för svaga för att klara en sådan resa.

Kristdemokratin vägleds av idén om det absoluta människovärdet. Vi har en lång tradition av att göra mesta möjliga insatser för den som flyr sitt land och kommer till vårt. Men mot bakgrund av de gångna åren måste vi fundera inte bara över vad vi vill, utan även över vad vi klarar av. Hur hjälper vi flest bäst? Vad är mest humant?

Hans Eklind, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson för Kristdemokraterna


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Kloka ord Nils Qvarner
2020-08-07 18:01
Hans Eklind är en representant för ett mera verklighetstillvänt och modernt KD.
Det är en svår uppgift att vända KD från alliansens vänsterliberalism till ett Sverige som byggs på kristen grund, med det Svenska folkets väl för ögonen.
Genom ett starkt Sverige kan vi göra så oändligt mycket mera för de utsatta på jorden.
Men denna omläggning delar KD i två delar, hoppas att Hans mäktar med att få med sig de reaktionära invandringsvurmarna på en mera sansad linje.
Lycka till!

Bibeln har inget program för migrationspolitik Kiell Tofters, Östervåla
2020-07-26 12:29
Tack för en mycket god, genomtänkt och saklig artikel om invandring till Sverige. "Integrationskapacitet" är ett viktigt ledord i migrationspolitiken.

Klokskap Mats Nilsson
2020-07-24 14:25
Tänk om fler hade Hans Eklinds klokskap i migrationsfrågor. Då hade jag i alla fall sovit bättre om nätterna.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Evighetsljuset bryter in i vårt mörker
Är krogarnas överlevnad viktigare än de som drabbas av pandemin?
Förskoleplikt för tvååringar logisk följd av långsiktig S-politik
Så påverkas vi av coronapandemin
Gör upp med sekulariseringen
Vart tar Gamla testamentet vägen?
Coronafreden ett avslutat kapitel
Både generös och stram migration
Coronapandemin stoppar inte knarksmugglingen
Stor dramatik i Mellanöstern


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies