Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

200 000 inställda operationer på grund av covid-19?

Veckans kommentar Publicerad: 2020-07-16 13:31

Svensk sjukvård har ställt om för att klara vården av dem som drabbats av covid-19. Och sjukvården har gjort detta bra. Mycket bra. Längst gick Region Stockholm som skapade ett temporärt sjukhus på Stockholmsmässan i Älvsjö. I Göteborg satte försvaret upp ett komplett fältsjukhus. I alla regioner genomfördes liknande, om än inte lika långtgående, åtgärder. Operationssalar gjordes om till covid-19-salar, tre bäddar per operationssal. Personal omplacerades till intensivvård. Och så vidare.  

Svensk sjukvård är i många avseenden bland de bästa i världen. Samtidigt finns dokumenterade svagheter och brister. En svaghet är att vi har för få sjukhusbäddar per invånare. Det gäller vårdplatser i allmänhet och intensivvårdsplatser i synnerhet.  

Bristen på vårdplatser gjorde att Sveriges normala kapacitet att klara covid-19 var lägre än jämförbara länder. Därför har sjukvårdens omställning i Sverige varit mer utmanande.

En konsekvens av detta är att annan, planerad vård har prioriterats ner. Operationer och andra åtgärder har skjutits upp eller ställts in. Enligt beräkningar från Läkarförbundet kan upp till 200 000 operationer ställas in i år om pandemin fortsätter.

Detta innebär enorma problem för de personer som väntar på ingrepp. Det kan handla om höft- eller knäproteser, operation av starr eller andra behandlingar. Även cancervården har fått stå tillbaka i vissa fall.

Dessutom leder uppskjutna operationer till ökade kostnader för samhället, med behov av fler hjälpinsatser som sjukskrivning och hemtjänst.

Inställda och uppskjutna operationer medför givetvis också stora problem för sjukvården, både organisatoriskt och ekonomiskt. Skatteintäkterna sjunker drastiskt på grund av covid-19. Samtidigt behövs mer resurser för att hantera vårdskulden. Redan i vanliga fall har det varit svårt att få tag på personal, och många sjukhus har anlitat hyrläkare och hyrsjuksköterskor till dubbla kostnaden.  

Nu blir det alltså ännu värre. Förenklat uttryckt är det brist både på kompetent personal att anställa och pengar att betala dem med. 

Svensk sjukvård är i behov av långtgående reformer.

Åke Hällzon  


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Advent 2020
Vi bara gör det
Hosianna hemma är också ett Hosianna
Problematiken i USA liknar den svenska
Frankrike visar vägen
Vem kan man lita på?
Nu måste vi mötas – men med avstånd
Covid-19, äldre och kyrkan
Ny undersökning visar på äldres trofasthet
Inte dåligt att ibland må dåligt


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies