Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Stoppa övervinster på bostadsmarknaden

Debatt Publicerad: 2020-07-02 00:00

Efterfrågan på bra bostäder till rimliga hyror har varit ett brännbart ämne under decennier i Sverige. Idag är ofta utmaningen hur bostadssökande, i synnerhet studenter och unga människor, ska hitta en bostad till acceptabel kostnad. I storstäderna kan det vara nästan omöjligt att finna vägar bort från uthyrningar i andra och tredje hand fastän det inte är tillåtet, liksom pengar under bordet. Detsamma har gällt bostadsbehovet för flyktingar, som koncentreras i främst storstadsområden. Visserligen är det då ofta fråga om lägenheter med lägre hyra, men därför att segregationen är en verklighet tvingas de bo oerhört trångt för att överhuvudtaget få tak över huvudet.

Studenters och ungdomars behov av bostad kräver inte sällan välbärgade föräldrar som kan köpa en lägenhet åt sina barn. Eller också behöver föräldrarna kanske ta merparten av boendekostnaden för att de unga överhuvudtaget ska kunna hitta en bostad på universitetsorten. I detta pressade läge växer också en osund affärsverksamhet på vissa håll, när de som har pengar köper en bostad där de själva inte har för avsikt att bo, utan planerar att hyra ut med en god, oredovisad vinst.

Före och under andra världskriget fanns det många familjer som levde med en erbarmlig bostadsstandard i Sverige. Mest påtagligt var det för den tidens slavarbetare – statarna. De bodde på bondgårdar, mestadels ägda av ganska välbärgade bönder och godsägare. De tvingades till hårt arbete och fick en del av lönen in natura, i produkter från jordbruket. Varje höst gick flyttlassen från en gård och bostad till en annan, ofta till ohälsosamma boendevillkor, trångboddhet och en svår ekonomisk verklighet. Tack och lov avskaffades statarsystemet 1946, men det hade skapat fruktansvärd social segregering i Sverige, en situation som det tog lång tid att bygga bort för denna grupp av människor.

Målet för svensk bostadspolitik i slutet av 1950- och början av 1960-talet var att hyran för en nybyggd tvårumslägenhet inte skulle vara högre än 16 procent av en genomsnittlig industriarbetarlön.När jag växte upp under den tidsperioden var min pappa tjänsteman och mamma hemmafru. I väntan på vår nya bostad bodde vi i ett gammalt hus med badkar i källaren och gemensam toalett i trappuppgången. 1957 flyttade vi till en nybyggd trerumslägenhet i en mindre stad. Hyran var cirka 170 kronor i månaden och pappas lön mellan 600 och 1 000 kronor i månaden. Den bostaden hade god kvalité och vi bodde där alla år fram till dess att jag flyttade hem­ifrån.

Idag är bostadsstandarden i allmänhet betydligt högre. Men det är oerhört viktigt att vaka över bostadspolitiken. Hyrorna måste hållas på rimlig nivå. Tillgången på bostäder behöver öka. Möjligheten att köpa en bostadsrätt ska värnas som alternativ till att hyra sin lägenhet. Många, inte minst ungdomar eller invandrare, har inte en chans att få fram en halv eller upp till flera miljoner kronor till en bostad. Och då är detta ändå låga kostnader jämfört med dem som studerar eller fått arbete i storstäderna, där bostadsrätter och även hyresrätter kan nå fullständigt orimliga nivåer.

När bostadsbristen var hög på 1960-talet satsade den dåvarande socialdemokratiska regeringen på miljonprogramsbyggen. Det var då jobben fanns i storstäderna och många familjer flyttade  från småorter till de större städerna. Även om miljonprogramsbyggen var nödvändiga, byggdes de ofta snabbt och med dålig kvalité, vilket ledde till att bostäderna efter några år fick omfattande och dyra renoveringsbehov.

När framtida bostadspolitik ska beslutas av riksdag och regering är det oerhört viktigt att man kan erbjuda mångfald i boendeformer, med både mindre lyxiga lösningar och därmed rimliga hyror, men också småhusbebyggelse till överkomliga priser och storlekar. Vare sig det är allmännyttan eller privata byggföretag som satsar på nytt eller renoverar, behöver vi värna mångfalden för att en pressad bostadsmarknad ska kunna undvikas.                                Per Danielsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Evighetsljuset bryter in i vårt mörker
Är krogarnas överlevnad viktigare än de som drabbas av pandemin?
Förskoleplikt för tvååringar logisk följd av långsiktig S-politik
Så påverkas vi av coronapandemin
Gör upp med sekulariseringen
Vart tar Gamla testamentet vägen?
Coronafreden ett avslutat kapitel
Både generös och stram migration
Coronapandemin stoppar inte knarksmugglingen
Stor dramatik i Mellanöstern


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies