Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Vikande förtroende för Löfven och regeringen

Ledare Publicerad: 2020-07-02 00:00

I kristider sluter folket upp och stödjer den sittande regeringen. Så var det under finanskrisen 2008, när dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och Moderaterna fick ett mycket stort stöd, över 30 procent i mätningarna. Så har det varit under coronakrisen, Socialdemokraterna har återigen stöd av över 30 procent av befolkningen i vissa mätningar. Detsamma gällde för Stefan Löfven, förtroendesiffrorna för honom som statsminister och partiledare steg kraftigt i början av året.

Men frågan är hur länge detta håller i sig. Vad vi ser nu är återigen vikande förtroendesiffror, för regeringen, statsministern och för Folkhälsomyndigheten. Nivåerna är fortfarande höga, men den vikande trenden är tydlig.

Sverige har haft en strategi för pandemin som avvikit från de flesta andra jämförbara länder. Något som också uppmärksammats internationellt. Vi har vidtagit färre och mindre omfattande åtgärder för att förhindra smittspridningen. Och vi har satt in dem senare. I Sverige behöver man inte ens ha munskydd på intensivvårdsavdelningar.

Sverige har också haft en annat utfall av pandemin än andra jämförbara länder. I Sverige har hittills, i skrivande stund, 5 310 dödsfall konstaterats i covid-19. Det kan jämföras med 605 fall i Danmark, 328 fall i Finland eller 249 fall i Norge. Vi kan även jämföra med Polen, ett land i vår närhet som är fyra gånger större än Sverige. Där har 1 444 människor dött i covid-19. 

De svenska dödstalen överstiger alltså kraftigt grannländerna. Det brukar framhållas att man inte kan jämföra länder som befinner sig i olika faser av pandemin. Äpplen ska inte jämföras med päron. Vilket givetvis är korrekt. Att jämföra pandemin i Kina i januari med exempelvis Belgien, dit smittan då inte nått, vore givetvis inte relevant. Men att jämföra Sverige med dess grannländer, som drabbades ungefär samtidigt av smittan, är i högsta grad relevant.

Det brukar framhållas i debatten att Sverige inte lyckats förhindra smitta inom äldreboenden som förklaring till de höga dödstalen. Men de höga dödstalen inom äldreomsorgen är inte en förklaring utan snarare en konsekvens av den höga smittspridningen. Andelen döda i covid-19 som har äldreomsorg är nämligen ungefär lika hög i Sverige som i andra länder.

Att vi inte vidtagit effektiva åtgärder för att förhindra smittan gjorde att den spred sig i samhället i allmänhet och inom äldreomsorgen i synnerhet. Det värsta exemplet är ett äldreboende i Stockholmstrakten där 29 personer avlidit på grund av covid-19.

Svenska folket sluter ännu upp runt regeringen och Folkhälsomyndigheten. Men frågetecknen hopar sig. Tusentals svenskar har fått sätta livet till. Hade det kunnat förhindras om Sverige agerat mer i likhet med våra grannländer?

Hemmets Vän

2 juli 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Byt perspektiv
Våld mot lärare vittnar främst om brist på etik
"Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid!"
Ljuset starkast i allhelgonatid
Gräns för religionsfriheten
Lurade av falska löften
Fick äldre covidsjuka den vård de behövde?
Utred Estonia – igen
Fem stenar Equmeniakyrkan nu måste vända på
Sund prövning behövs


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies