Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Rött blod i oss alla

Ledare Publicerad: 2020-06-25 00:00

De våldsamma protesterna från svarta och färgade amerikanska medborgare på USA:s gator har skapat ringar på vattnet i många länder. Den amerikanska polisens fruktansvärda behandling av den svarte medborgaren George Floyd, som dog den 25 maj, väcker många frågor och erfarenheter. De går tillbaka till Medborgarrättsrörelsen och icke våldsförespråkaren, Nobels fredspristagare Martin Luther Kings dagar i USA.

I Sverige eller andra västländer kan vi fördöma hur den amerikanska nationen hanterar sina rasfrågor. Även om dimensionerna är annorlunda i Sverige har vi även här en hel del ”lik i garderoberna” som rör behandlingen av flyktingar, romer och andra medborgare genom åren. Det finns inget försvar för att behandla svarta medborgare i USA som skett med George Floyd och andra. Men våldsamma  gatuprotester, med plundringar av butiker, bilar som stuckits i brand och hat mot vita, gagnar inte den allvarliga frågan kring alla människors lika värde.I spåren av dessa våldsamma händelser behöver vi rikta fokus mot fredliga icke våldsprotester som den framkomliga vägen. När vrede och bitterhet tar överhanden kan vi kanske förstå att generationers och decenniers besvikelser är svåra att hantera för dem som drabbats. Men hatets och bitterhetens brända jord kommer ändå i långa loppet kväva de ansträngningar som är absolut nödvändiga för att upprätta förtryckta medborgares livsvillkor.Kyrkorna i olika länder kan inte slå sig för bröstet för hur man hanterat dessa frågor. Det finns oerhört mycket i kyrkans historia som visar att vi i mötet med oliktänkande befunnit oss ljusår från den etik som Jesus från Nasaret förespråkade och praktiserade.

Väckelsepredikanten Billy Graham blev hårt kritiserad på 1950- och 1960-talet för sitt stöd till den amerikanska medborgarrättsrörelsen och Martin Luther King. Vid något tillfälle var han kallad till ett stort väckelsemöte i södra USA. Där hade man satt upp rep som skiljde svarta och vita mötesbesökare från varandra. Då gick han personligen runt och tog bort dessa rep innan mötet skulle börja. Ett sådant mod är en utmaning och en lärdom också i kyrkans värld ett år som detta.När Jesus höll Bergspredikan lyfte han fram brännande och viktiga etiska och moraliska livsregler, så som liknelsen om flisan och bjälken i ögat. Det handlar om att rannsaka sitt eget liv och sina egna värderingar innan vi är alltför snabba med att fördöma andras livsföring.

Det finns inget försvar för militant våld i protester mot polisen och samhället på grund av att man känner bitterhet och upplever sig förtryckt och bortglömd. Även om man kanske kan se förklaringar till att bägaren rinner över i olika länder, måste vi hitta andra vägar för att kunna se varandra i ögonen och sträcka ut en hand med begäran och erbjudande om förlåtelse. Ingen av oss vet till fullo vad en annan människa har med sig i bagaget från uppväxt och miljö. Därför behöver vi ödmjuka oss, ta tid att lyssna, lära och försöka hitta försoningens vägar till ett varmare, hoppfullare och tryggare samhälle, vare sig vi bor i Sverige, USA eller något annat land.Glöm aldrig att varje människa är skapad av Gud till hans avbild. Och att bakom varje ansikte, vare sig det är svart, brunt, gult eller vitt, så pulserar rött blod.

Hemmets Vän

25 juni 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Fem stenar Equmeniakyrkan nu måste vända på
Sund prövning behövs
Klarar sjukvården hantera vaccination mot covid-19
Sanning är guld värd
Löfvens sommartal saknar nya förslag
Skakig framtid väntar USA
Skolstart i skuggan av coronapandemin
Det svenska högmodet spricker
Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission
Bidrag med motprestation


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies