Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Sånger som når både ut och in

Debatt Publicerad: 2020-06-18 13:30

Eftersom musiken och sången har betytt så mycket för kyrkans framväxt och fortbestånd är ett samtal om dess roll i våra sammankomster ständigt aktuellt. Min mor sa att det var strängmusiken som drog folk till gudstjänsterna. Bachs och Händels musik har säkerligen också bidragit till att människor öppnat sig för Gud.

Så till det ständigt pågående resonemanget om lovsången kontra de äldre, traditionella sångerna. Många av de så kal­lade väckelsesångerna har en slagkraftig melodi som är lätt att sjunga med i. Texterna handlar om hela livet med dess sorger, smärta, nederlag och längtan, som målas i starka färger med poetisk pregnans. Men de visar också på befrielse, glädje, hopp och en evighet med Gud.

Detta är existentiella ämnen som alla människor har beröringspunkter med och sålunda lätt att ta till sig. Detta gäller i synnerhet icke troende människor, eftersom budskapet i huvudsak är riktat till dem.

På sina håll har ungdomarna börjat upptäcka de här sångerna som något nytt och fräscht. Texternas kvalité beror på att författarna mestadels var präster och pastorer, djupt rotade i Bibeln och litterärt bevandrade.

Merparten av lovsångstexterna verkar däremot vara skrivna av yngre poetiskt och litterärt obevandrade människor. Och eftersom sångerna i första hand inte är riktade till åhörarna utan till Gud spelar det litterära mindre roll. Detta kan då få till följd att stora delar av de församlade, särskilt de äldre och nya kyrkobesökare, känner sig exkluderade. De står kvar på perrongen som åskådare. Det här blir mest tydligt i små församlingar där man försöker modernisera med kanske enbart lovsång.

Mediokert utförda, torftiga lovsånger kan då orsaka en tudelning av de församlade. De där framme och de där nere. Det har varken blivit hackat eller malet. Numera finns det dock några riktigt bra lovsånger. Sånger som kommunicerar.    

På tal om att kommunicera måste jag som har försvarat de gamla, traditionella sångerna konstatera, att de större församlingarna med sång- och musikbegåvade ungdomar, exempelvis Hillsong i Göteborg, har lyckats med en musik som är så stark, inte bara volymmässigt, utan även andligt, att den till och med kan få de traditionella sångerna att blekna.

Då saknar man varken orgel, piano eller traditionell församlingssång. Men då kan man från religiösa traditionalisters håll få höra att det är underhållning, eftersom det förekommer både spotlights och rök och video. Och kanske alltför glada, hoppande ungdomar på scenen. Men eftersom musiken äger kraft att öppna själens, det sinnligas, dörr och därmed kan sätta andens innersta strängar i dallring, visar det på en guda­benådad tvåvägskommunikation. Till Gud och till de församlade, precis som de gamla väckelsesångerna.

Så till ett bevis på att dessa Jesuscentrerade, kraftfulla sånger når både ut och in. Två medel­ålders brandmän, varav den ene troligen besökte en frikyrka för första gången, stod och grät som barn efter en fullträff av sången. De var berörda av den gudstjänsten i månader efteråt.

Vad gäller underhållning går det väl knappast att ställa sig på en scen och utföra något bra utan ett visst mått av underhållning. Men då gäller det att fokusera på innehållet och inte på sig själv. Jag är ingen vän av ren underhållning. Frank Mangs sade att stämningen är det viktigaste på väckelsemöten. Och de här söndagsgudstjänsterna är rena väckelsemöten med minst sagt stämning. Folk blir frälsta.

Awakening Europe är ett slående exempel på att musiken har kraft att förändra. Det är mycket på grund av dessa gudabenådade lovsångare och musiker som flera hundra ungdomar kommer till tro vid de stora arenasamlingarna.

På mammas tid var det unplugged strängmusik som drog folk. Nu är det till stor del elekt­risk lovsång. Slutsatsen blir att det är på frukten man känner trädet.       

Olli Strömberg, Torslanda   


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Lovsångens roll kontra väckelse Martin Olsson
2020-06-28 01:34
Ett oerhört välskrivet inlägg i en en debatt som tyvärr inte existerat.
Ämnetär högst adekvat då många förefaller att invaggas i uppfattningen att lovsången är det allena saliggörande verktyget att nå Gud på ett modernt sätt.
Som Olle Strömberg beskriver var ju syftet med dessa slagkraftiga enkla läsarsånger att nå de icke frälsta-till stor del det avgörandesyftet.
Vi måste acceptera den typ av framträdanden som gynnar en atmosfär där människor kommer till tro!

Sånger som når både ut o in- ennar
2020-06-18 18:45
Musikern Olli Strömberg har skrivit mycket , mycket fint inlägg. Han har själv givit ut 4 CD med gamla väckelsesånger, men är oxå bevandrad i ny musil , t ex Hillsons som han uppskattar.--Jag är själv 75 år och har svårt för t ex Smyrnas (Göteborg) lovsånger:"Kung Jesus" etc. De sjunger sällan om himlen (som Stanley Sjöberg sa för några år sedan vid en gudstjänst i Smyrna) och sällan om Livets ibland orehörda allvar, lidand o sorg.-- Allt gott! Åke Lennar

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

"Det enda jag vet: Nåden räcker"
Nej tack, inget 1200-tal igen
Identitetspolitik – en varg i fårakläder
Livshjälp – inte dödshjälp!
Uppvärdera synen på ålderdom
Vad EU-toppmötet lovade bort av svenska skattebetalares pengar
Att ha makt innebär ansvar
Dagens församlingar har många uppfostrare – men var är fäderna?
Bibeln har inget program för migrationspolitik
Att ställa frågor är alltid av godo


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies