Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

EU återöppnar gränser – men Sverige får vänta

Ledare Publicerad: 2020-06-18 13:26

Pandemins spridning minskar inom EU. Det gör att länderna nu steg för steg öppnar sina gränser. Men inte för Sverige. I varje fall inte ännu så länge.

Gränsen mellan Danmark och Norge öppnas nu för turism, men det är fortsättningsvis stängt för svenska turister. Från Finland hörs samma sak – fortsatt stängt mot Sverige. Andra länder inom EU öppnar för turism, men ännu så länge inte från Sverige.

Är detta orättvist? Nej, smittspridningen per capita är fortsatt hög i delar av Sverige. Och dödstalen är bland de högsta i världen per miljon invånare. Det är drygt 200 som dött i Norge, det är knappt 5 000 i Sverige. Tyvärr måste det sägas att omgivande länders förhållningssätt är rimligt. Givetvis kan det uppfattas som orättvist för delar av Sverige med låg smittspridning, exempelvis Skåne. Men i praktiken går det inte att öppna gränsen för delar av ett annat lands befolkning.

De ännu så länge stängda gränserna och dess orsaker skulle kunna medföra viss eftertanke hos ledande politiker. Men det förefaller inte vara så. Ett tydligt exempel på detta var statsministern, som i söndagens direktsända intervju i SVT:s Agenda inte såg några fel på den svenska corona-strategin.

Han såg ännu inte något givet samband mellan den svenska strategin och de höga dödstalen. Visst ska utvärdering göras – men inte just nu. Regeringen ska tillsätta en kommission som troligtvis ska presentera sina slutsatser efter valet 2022. Så dags!

Det är sant att pandemin inte är över. En fullständig analys är för tidigt att göra. Men ett antal saker är ändå uppenbara och behöver hanteras nu. Sveriges strategi har ju avvikit betydligt från närliggande länder, och så har även utfallet.

Sverige har haft alldeles för lite skyddsutrustning. Det är svårt att frigöra sig från intrycket att rekommendationerna för äldreomsorgen anpassats till vilken utrustning som råkar vara tillgänglig snarare än till vad som är medicinskt motiverat.

Sverige har inte förmått genomföra storskalig testning och smittspårning. Sjukvården har helt enkelt inte lyckats genomföra detta, och privata aktörer inom laboratoriesidan har inte inbjudits att delta på ett systematiskt sätt.

Sverige har inte lyckats få ner smittspridningen i samhället. Och där det finns generell smittspridning där drabbas även äldre­omsorgen.  

Samtliga slutsatser kan inte dras ännu. Men ett antal slutsatser behöver vi komma till omgående. Och beslut utifrån dessa slutsatser kan minska smittspridningen och underlätta för andra länder att öppna gränserna till Sverige på nytt.

Hemmets Vän 18 juni 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Sund prövning behövs
Klarar sjukvården hantera vaccination mot covid-19
Sanning är guld värd
Löfvens sommartal saknar nya förslag
Skakig framtid väntar USA
Skolstart i skuggan av coronapandemin
Det svenska högmodet spricker
Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission
Bidrag med motprestation
Sverige måste protestera – Hagia Sofia blir åter moské


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies