Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Gäller "alla människors lika värde"?

Debatt Publicerad: 2020-06-11 12:59

Vi lever mitt i en pandemi, där många frågor aktualiseras och debatteras. Har Sverige valt rätt strategi i bekämpandet av corona? Hade det funnits andra alternativ? Varför är dödstalet relativt högt i förhållande till våra nordiska grannländer? Skulle vi stängt ner hela samhället under en tid istället för att låta mycket vara öppet? Vem är egentligen ytterst ansvarig för att det blivit som det blivit? Regeringen, folkhälsomyndigheten, landstingen, kommunerna, Lena Hallengren, Anders Tegnell eller …? Vart tar männi­skans unika värde vägen mitt i allt detta?

En viktig fråga som aktualiserats under pandemin är just om alla människor värderas lika. Har alla människor lika värde?

För en kristen är svaret absolut självklart. Varje människa är skapad av Gud redan från conceptionen i moderlivet. I psalm 39 skriver David: ”Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet ... Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes.”

Bibelns första bok berättar om människans skapelse: ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.”

Oavsett ålder, ras, kön, hälsa, sjukdom, utbildning, social status, titel, ekonomi, handikapp eller något annat har varje människa ett unikt värde just som männi­ska. Vi är inte gud och vi är inte djur, så ser Bibeln på vår ställning. Djur, växter, luft, hav och jord har värde, men människan har ett absolut, unikt värde som Guds avbild.

Nu till coronan. Det sas från början att de svagaste i samhället, gamla, sjuka, framför allt på äldreboenden, skulle skyddas främst. Nu visar det sig att detta inte har skett och att dödstalen just på äldreboenden, främst i Stockholm, är höga.  90 procent alla de 4 500 som dött i Sverige var över 70 år. Orsakerna till detta kan vara flera, men många börjar uppfatta att äldre männi­skor inte värderas lika högt som friska och aktiva. Många menar också att vården av dessa svaga och utsatta alltför ofta prioriteras bort till förmån för andra. Till och med uttryckte någon i tv: ”De vill ju att gamla skall dö så att vi blir av med dem.”

Är det så att vi i vårt högeffektiva, materialistiska, karriärjagande, hälsofanatiska och resultatinriktade samhälle nedvärderar äldre, som inte är så effektiva och produktiva som andra? Är diskussionen om aktiv dödshjälp också ett tecken på att de äldres människovärde devalveras? Är vi på väg mot tjugo­hundratalets ättestupa?

Med rätta har vi blivit upprörda av det som hände med den treåriga flickan från Norrköping som kallades ”Lilla hjärtat”, och som genom ett domstolsbeslut fördes tillbaka till sina biologiska föräldrar men verkar blivit misshandlad och dödad i hemmet. Hur kan man göra så mot ett värnlöst barn? Än har inte en dom fällts i det uppmärksammade målet.

Tyvärr verkar det som om barnen sitter trångt i samhället i stort. Pedofili, misshandel, våld, mobbing, utfrysning, vanvård, drogmissbruk av olika slag och mycket mer som barn drabbas av i samhället gör att vi frågar: ”Har barn samma värde som andra? Får alla barn leva ett värdigt liv?”

Och varför är det så få som blir upprörda över att över 35 000 barn i Sverige och 50 miljoner i hela världen aborteras varje år och inte får chansen att leva? Finns det en risk att nedvärderingen av det ofödda barnet ”spiller över” och påverkar också vår syn på det födda barnets värde och rätt till ett värdigt liv?

Händelserna i USA med oprovocerat polisvåld har fått återverkningar över hela världen. En vit polis  som kväver en svart man och inte verkar bry sig eller lyssna till mannens rop om hjälp. Lever verkligen rasismen och antisemitismen kvar, två rörelser som vägrar ge färgade och judar samma värde som vita och arier och som menar sig ha rätt att misshandla, döda och utrota andra människor?

Vi har än en gång blivit påminda om vad de allierades trupper fann i de tyska koncentrationslägren 1945 i andra världskrigets slutskede. Rasismen och antisemitismen, som förkunnade att judar var löss som skulle utrotas och att färgade var ohyra som skulle avlägsnas. Växer dessa rörelser och vad kommer det i så fall att innebära för människosynen och människovärdet?

I de mörka stunderna undrar man vart världen och mänskligheten är på väg. Har vi inte lärt någonting av historien? När skall vi inse att kapitalism, kommunism, socialism, liberalism, materialism, naturalism, konservatism, rasism, antisemitism och vilken annan ”ism” som helt inte kan ge oss en framtid och ett hopp och försvara alla människors lika värde? När skall vi återigen upptäcka den bibliska visionen om Gud, människan och världen och framför allt söka Jesus som är unik i sin förmåga att upprätta människan till ande, kropp och själ?

Bo Wettéus


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"
Utvisa dem som hyllar Hamas på svenska gator och torg
Stora utmaningar för Mukwege inför presidentvalet i DR Kongo
En motkraft mot halloween
Varför får frikyrka och nykterhet kämpa i motvind?
Hoppet lever trots krigets mörker
Inför samvetsfrihet över hela fältet
Även trossamfunden måste stärka säkerheten
Därför kollapsade svenska skolan


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies